naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vážení návštěvníci ,
vítáme Vás na stránkách naší školičky – Základní školy Kunín. Naleznete zde všechny důležité informace o organizaci školy, o průběhu vzdělávání, o mimoškolních aktivitách a pozvánky na akce, které naše škola pořádá.

      Učitelé a žáci ZŠ Kunín                                           pokračování...

Modernizace výuky na ZŠ Kunín

Badatelé

aktuality a pozvánky

Divadelní představení ve škole
Dramatický kroužek
uvede své představení
v úterý 26.6.2018 v 16.00 v hale školy.
Loutkové divadlo uvede své představení
 ve středu 27.6.2018 v 16.00 v hale školy.

Přijďte všichni, jste srdečně zváni. 

Herci a a principálky obou souborů.

Připravujeme v měsíci červen
3.6. Vítání občánků
5.6. Focení tříd
6.6. Branný den – projektový den školy
8.6. Školní vysílání 3. ročník
10.-12.6. Školní výlet 9. ročník – Praha
18.6. Školní výlet 6. ročník - Brno
20.6. Školní výlet 8. Ročník – Ostravice, Lysá hora
21.6. Náhradní lekce plavání za Školu v přírodě 1.-3.r.
21.6. Školní výlet 7. ročník – Velký Javorník
21.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ v 16.00 h
28.6. Setkání deváťáků se starostkou obce na Obecním úřadě
29.6. Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení

Rozhodnutí o přijetí do MŠ od 1.9.2018

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2018

Závěrečné pokyny pro rodiče

Informace a přihláška

Seznam věcí - podrobný

Rozhodnutí o přijetí
do 1.třídy ZŠ od 1.9.2018

Vedení školy informuje:
• Prosíme a žádáme všechny, kteří přijíždějí ke škole autem, aby jezdili opatrně a pomalu. Buďte si vědomi toho, že kolem školy chodí děti a dbejte prosím na jejich bezpečnost!!!
• Vedení školy děkuje všem rodičům, kteří nám vyplnili dotazník o škole. Všechny Vaše podněty jsou velmi cenné a jistě se jimi budeme zabývat. Po zpracování dotazníků budete s jeho výsledky seznámeni. Jedná se o nepovinnou aktivitu školy, kdy prostřednictvím dotazníků pro žáky, rodiče, pedagogy a nepedagogické zaměstnance mapujeme situaci školy z pohledu všech zúčastněných, proto se tento dotazník jmenuje MAPA ŠKOLY. 
• Dále děkujeme všem občanům Kunína, kteří se zapojili do ankety o třídění odpadů v obci. Stále můžete odevzdávat své anketní lístky ve škole nebo na Obci Kunín do 15.3.2018. Děti zajímá Váš názor a s výsledky ankety budete seznámeni. 

Bruslení
Ve středu 14.2.2018 organizujeme pro žáky 2.-9.ročníku zájezd na bruslení do NJ. (Budeme bruslit 9.30 – 10.30, odjezd v 9.00 hodin a návrat okolo 11.10 hodin, oběd a zkrácené vyučování). Podmínkou jsou vlastní brusle, zabalené do pevné tašky, čepice (nejlépe helma) a rukavice. Cena za bruslení a pitný režim je 30,- Kč (čaj je v ceně). Hlásit se můžete u třídních učitelů.

Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy


Výsledky voleb do Rady školyCo se děje v naší škole…
Ještě nedávno nás pálilo letní sluníčko a najednou jsou tady podzimní dny. První dny školního roku 2017/2018 jsou již za námi. A s nimi spousta dobře odvedené práce. V pěkně vymalované a vyzdobené škole jsme dne 4. září přivítali 15 prvňáčků, kteří usedli poprvé do školních lavic. Kromě nich se žáci vzdělávají v 11 třídách (máme dvě šesté a dvě páté třídy). Celkem se ve škole vzdělává 214 žáků, což je v poslední době nejvíce. Do školy nastoupilo celkem 15 dětí z jiných škol, což svědčí o velmi dobrém jménu naší školy i v jiných obcích. Hovoří to o velmi dobré a kvalitní práci našich pedagogů, což potvrdila také Česká školní inspekce při hloubkové kontrole na jaře roku 2017. Je to pro nás také závazek, abychom pracovali ještě lépe. Moc děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podporují a škole pomáhají.
Ještě stojí za zmínku získání Certifikátu o vlastnictví 10 arů pralesa na Sumatře, o kterém vás v minulém zpravodaji informovalo Sdružení rodičů. Podařilo se nám zjistit, že v Odrách žije člověk, který tam byl a viděl, jak tato ochrana v reálu funguje. Pokusíme se s ním dojednat besedu. 
A radost nám pozvedla také zpráva o tom, jak u přijímacích zkoušek na SŠ dopadli naši bývalí deváťáci – jak v českém jazyce, tak v matematice uspěli lépe než je celorepublikový průměr. A to je velmi dobrá zpráva, která dokazuje, že jsou naši žáci velmi dobře připraveni na další studium. 
Však posuďte sami, co se nám za jeden měsíc školní práce povedlo, jak jsme s našimi žáky pracovali a jak sami žáci naši školu reprezentovali. 
Mějte pohodové podzimní dny. 

Ivana Machýčková, ředitelka školyInformace pro budoucí šesťáky

Jak jsme malovali zastávku

Bezpečné prázdniny – rady policie ČR

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku ZŠ

Přihláška ZUŠ Studénka pro školní rok 2017/2018ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2016/2017 – pravidla, hrací karta

Komunikace s osobou s poruchou autistického spektra

KS - Desatero komunikace s pacienty s PAS

KS - Informační leták

KS - Klíč pro komunikaci krátká verze

KS - Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

KS - Průkaz osoby s PAS

Prevence přenosu infekční žloutenky – doporučení hygieny

Hodnocení jídelníčku mateřské školy Krajskou hygienickou stanicí
Metodický pokyn ministerstva školství
k výskytu vší ve školách

Hodnocení ve Škole OnLine

Informace k aplikaci Škola OnLine

archiv aktualit

kde nás najdete

náš Ekomaskot

práce žáků

práce žáků

Škola OnLine

e-strava

jídelní lístek

naše škola

M R K E V

Rodiče vítáni

Ovoce do škol

já + ty + my

naše škola

naše škola

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči

Odpoledne s babičkou
a dědou v Rybičkách

Odpoledne
s babičkou a dědou

Slet čarodějnic
a čarodějů v ŠD

Jízda na koloběžkách
v ŠD

Ekotým v Ostravě

Protidrogový vlak

Škola v pohybu

Kočky a koťata

Školní družina
v obecní knihovně

Sportovní gymnastika hoši

Velikonoční tvoření
1. – 5.ročník

Vycházka s Morenou

Škola v županu

Maškarní karneval
pro děti 2018

Exkurze do archivu v Novém Jičíně

Vybíjená – dívky – Odry

Pyžamový karneval
v pastelkové školce

Policejní pohádky - preventivní beseda
s policií ČR

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Dílna s rodiči
u Rybiček

Dílna u Sluníček

Vybíjená – otevřená kategorie

Vítání občánků

Show Adolfa Dudka
ve školní družině

Gymnastika – okresní kolo

Módní přehlídka
ve školní družině

Co je pohádkové
v knihovně?

Škola v pohybu

Bruslení 14.2.2018

Besedy o EU
na prvém stupni

8. schůzka
Ekotýmu v MŠ

Recitační soutěž

Školáci četli ve školce

Radovánky na sněhu

Pokusy u Sluníček

Malí badatelé
u Sluníček

Vánoční nadílka
u Žabiček

Vánoční atmosféra
u Sluníček

Posezení u vánočního stromu

Loutkové divadlo
ve školní družině

Medicína v historii – čestné uznání


Vánoční besídka
u Rybiček

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu