naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vážení návštěvníci ,
vítáme Vás na stránkách naší školičky – Základní školy Kunín. Naleznete zde všechny důležité informace o organizaci školy, o průběhu vzdělávání, o mimoškolních aktivitách a pozvánky na akce, které naše škola pořádá.

      Učitelé a žáci ZŠ Kunín                                           pokračování...

Modernizace výuky na ZŠ Kunín

Badatelé

aktuality a pozvánky

Připravujeme
3.1. Zahájení činnosti ZŠ a MŠ po vánočních prázdninách
17.1. Okresní kolo Dějepisné olympiády
31.1. Rozdání vysvědčení za I. pololetí školního roku 2017/2018
31.1. Školní vysílání 6. B třída
Leden 2018 Školní kolo recitační soutěže
1.2. Planeta Země – cestopisný program v NJ pro 7., 8. ročník
2.2. Pololetní prázdniny
13.2. Den otevřených dveří v ZŠ
19.2. – 25.2. Jarní prázdniny
24.2. Školní ples
3.3. Maškarní karneval pro děti 
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky voleb do Rady školy

---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
Co se děje v naší škole…
Ještě nedávno nás pálilo letní sluníčko a najednou jsou tady podzimní dny. První dny školního roku 2017/2018 jsou již za námi. A s nimi spousta dobře odvedené práce. V pěkně vymalované a vyzdobené škole jsme dne 4. září přivítali 15 prvňáčků, kteří usedli poprvé do školních lavic. Kromě nich se žáci vzdělávají v 11 třídách (máme dvě šesté a dvě páté třídy). Celkem se ve škole vzdělává 214 žáků, což je v poslední době nejvíce. Do školy nastoupilo celkem 15 dětí z jiných škol, což svědčí o velmi dobrém jménu naší školy i v jiných obcích. Hovoří to o velmi dobré a kvalitní práci našich pedagogů, což potvrdila také Česká školní inspekce při hloubkové kontrole na jaře roku 2017. Je to pro nás také závazek, abychom pracovali ještě lépe. Moc děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podporují a škole pomáhají.
Ještě stojí za zmínku získání Certifikátu o vlastnictví 10 arů pralesa na Sumatře, o kterém vás v minulém zpravodaji informovalo Sdružení rodičů. Podařilo se nám zjistit, že v Odrách žije člověk, který tam byl a viděl, jak tato ochrana v reálu funguje. Pokusíme se s ním dojednat besedu. 
A radost nám pozvedla také zpráva o tom, jak u přijímacích zkoušek na SŠ dopadli naši bývalí deváťáci – jak v českém jazyce, tak v matematice uspěli lépe než je celorepublikový průměr. A to je velmi dobrá zpráva, která dokazuje, že jsou naši žáci velmi dobře připraveni na další studium. 
Však posuďte sami, co se nám za jeden měsíc školní práce povedlo, jak jsme s našimi žáky pracovali a jak sami žáci naši školu reprezentovali. 
Mějte pohodové podzimní dny. 

Ivana Machýčková, ředitelka školy
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro budoucí šesťáky
---------------------------------------------------------------------------------------
Jak jsme malovali zastávku
---------------------------------------------------------------------------------------
Bezpečné prázdniny – rady policie ČR
---------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku ZŠ

---------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška ZUŠ Studénka pro školní rok 2017/2018
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2016/2017 – pravidla, hrací karta

---------------------------------------------------------------------------------------

Komunikace s osobou s poruchou autistického spektra

KS - Desatero komunikace s pacienty s PAS

KS - Informační leták

KS - Klíč pro komunikaci krátká verze

KS - Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

KS - Průkaz osoby s PAS
---------------------------------------------------------------------------------------
Prevence přenosu infekční žloutenky – doporučení hygieny

Hodnocení jídelníčku mateřské školy Krajskou hygienickou stanicí
Metodický pokyn ministerstva školství
k výskytu vší ve školách
---------------------------------------------------------------------------------------
Hodnocení ve Škole OnLine
---------------------------------------------------------------------------------------
Informace k aplikaci Škola OnLine

---------------------------------------------------------------------------------------

archiv aktualit

kde nás najdete

náš Ekomaskot

práce žáků

práce žáků

Škola OnLine

e-strava

jídelní lístek

naše škola

M R K E V

Rodiče vítáni

Ovoce do škol

já + ty + my

naše škola

naše škola

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Malí badatelé
u Sluníček

Vánoční nadílka
u Žabiček

Vánoční atmosféra
u Sluníček

Posezení u vánočního stromu

Loutkové divadlo
ve školní družině

Medicína v historii – čestné uznání


Vánoční besídka
u Rybiček

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu