naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

úvodní stránka

úvodní slovo

Vážení návštěvníci ,
vítáme Vás na stránkách naší školičky – Základní školy Kunín. Naleznete zde všechny důležité informace o organizaci školy, o průběhu vzdělávání, o mimoškolních aktivitách a pozvánky na akce, které naše škola pořádá.

      Učitelé a žáci ZŠ Kunín                                           pokračování...

Modernizace výuky na ZŠ Kunín

Badatelé

aktuality a pozvánky

Focení s vánoční tématikou – dvě možnosti výběru,
podepsané návratky vraťte do školy do 9.11.2017,
fotíme pouze děti s odevzdanou návratkou.

---------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky voleb do Rady školy

---------------------------------------------------------------------------------------
Připravujeme na podzim 2017

1.11. Halová kopaná Nový Jičín, 6.-8.r.
1.11. Beseda pro 8.r. na Policii v NJ – právní odpovědnost
1.11. Úřad práce – Volba povolání, 9.r.

7.11. Hravá věda ve ŠD
7.11. Pěvecká soutěž Bílovec
10.11. Focení s vánoční tématikou 
10.11. Ekotým jede do Štramberka
13.11. Vánoční focení . Fotosalon NJ
15.11. Den obce – návštěva Kina Nový Jičín
16.11. Florbal Odry 4.,5.r.
21.11. Pedagogická rada ve sborovně 13.45 – 14.45 h
21.11. Konzultace pro rodiče od 15.00 do 17.00 h
30.11. Medová snídaně 1. st., MŠ
5.12. Mikulášská nadílka
5.12 Rozhlasové vysílání 7. ročníku
19.12. Vánoční posezení ve škole pro žáky a rodiče
22.12. Besídky ve třídách, vánoční laťka
22.12. Vánoční vysílání 6. A třídy
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
Co se děje v naší škole…
Ještě nedávno nás pálilo letní sluníčko a najednou jsou tady podzimní dny. První dny školního roku 2017/2018 jsou již za námi. A s nimi spousta dobře odvedené práce. V pěkně vymalované a vyzdobené škole jsme dne 4. září přivítali 15 prvňáčků, kteří usedli poprvé do školních lavic. Kromě nich se žáci vzdělávají v 11 třídách (máme dvě šesté a dvě páté třídy). Celkem se ve škole vzdělává 214 žáků, což je v poslední době nejvíce. Do školy nastoupilo celkem 15 dětí z jiných škol, což svědčí o velmi dobrém jménu naší školy i v jiných obcích. Hovoří to o velmi dobré a kvalitní práci našich pedagogů, což potvrdila také Česká školní inspekce při hloubkové kontrole na jaře roku 2017. Je to pro nás také závazek, abychom pracovali ještě lépe. Moc děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podporují a škole pomáhají.
Ještě stojí za zmínku získání Certifikátu o vlastnictví 10 arů pralesa na Sumatře, o kterém vás v minulém zpravodaji informovalo Sdružení rodičů. Podařilo se nám zjistit, že v Odrách žije člověk, který tam byl a viděl, jak tato ochrana v reálu funguje. Pokusíme se s ním dojednat besedu. 
A radost nám pozvedla také zpráva o tom, jak u přijímacích zkoušek na SŠ dopadli naši bývalí deváťáci – jak v českém jazyce, tak v matematice uspěli lépe než je celorepublikový průměr. A to je velmi dobrá zpráva, která dokazuje, že jsou naši žáci velmi dobře připraveni na další studium. 
Však posuďte sami, co se nám za jeden měsíc školní práce povedlo, jak jsme s našimi žáky pracovali a jak sami žáci naši školu reprezentovali. 
Mějte pohodové podzimní dny. 

Ivana Machýčková, ředitelka školy
---------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro budoucí šesťáky
---------------------------------------------------------------------------------------
Jak jsme malovali zastávku
---------------------------------------------------------------------------------------
Bezpečné prázdniny – rady policie ČR
---------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku ZŠ

---------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška ZUŠ Studénka pro školní rok 2017/2018
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2016/2017 – pravidla, hrací karta

---------------------------------------------------------------------------------------

Komunikace s osobou s poruchou autistického spektra

KS - Desatero komunikace s pacienty s PAS

KS - Informační leták

KS - Klíč pro komunikaci krátká verze

KS - Klíč pro komunikaci s osobami s autismem

KS - Průkaz osoby s PAS
---------------------------------------------------------------------------------------
Prevence přenosu infekční žloutenky – doporučení hygieny

Hodnocení jídelníčku mateřské školy Krajskou hygienickou stanicí
Metodický pokyn ministerstva školství
k výskytu vší ve školách
---------------------------------------------------------------------------------------
Hodnocení ve Škole OnLine
---------------------------------------------------------------------------------------
Informace k aplikaci Škola OnLine

---------------------------------------------------------------------------------------

archiv aktualit

kde nás najdete

náš Ekomaskot

práce žáků

práce žáků

Škola OnLine

e-strava

jídelní lístek

naše škola

M R K E V

Rodiče vítáni

Ovoce do škol

já + ty + my

naše škola

naše škola

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu