naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

ekoškolanáš Ekomaskot


ekotým

První schůzka Ekotýmu

Dne 8. 12. sešla ve třídě Žabiček skupina dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ – byla to první schůzka Ekotýmu mateřské školy. Představili jsme se, určili jsme si role, splnili připravené úkoly. Tím nejdůležitějším úkolem bylo hlasování, kterým dvěma oblastem se budeme v nadcházejícím období zabývat. Po 2x opakovaném hlasování (první i druhé dopadlo nerozhodně) zvítězily Voda a Odpady. Podrobněji budeme o činnosti Ekoškolky informovat na nástěnce Ekoškolky v pastelkové školce a na webových stránkách školy (svůj informační webový panel připravujeme). Za Ekotým Renáta Sztefková (koordinátor) a Silvie Bielová (fotograf).

Informace o EKOŠKOLE v obecní vývěsce

Výlet do Štramberku za Ekotýmem

V pondělí 27. 6. 2016 navštívili členové ekotýmu Ekoškolu ve Štramberku, se kterou jsme navázali spolupráci. Při příchodu nás mile přivítala paní ředitelka, která nám řekla něco o historii školy. Oznámila nám, že letos jejich pěkná škola oslavila 105 let od založení. Také jsme zjistili, že tento rok v červnu získali titul Ekoškola, který jsme jim přáli, aby ho získali. Gratulujeme!!! Poté nás zavedla do školní jídelny, kde jsme posvačili. Po svačince jsme se vydali na prohlídku školy. Prováděla nás p.uč.Jalůvková, koordinátorka Ekoškoly společně s jejich ekotýmem. Během prohlídky jsme si všímali krásné výzdoby, ta nás moc překvapila. Po prohlídce jsme se vyfotili a zamířili směrem na autobus. Základní škole Štramberk děkujeme za návštěvu a budeme rádi, když budeme společně spolupracovat a navzájem si pomáhat.

Za ekotým Nela Raffaiová, 8. ročník 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Módní přehlídka
ve školní družině

Co je pohádkové
v knihovně?

Škola v pohybu

Bruslení 14.2.2018

Besedy o EU
na prvém stupni

8. schůzka
Ekotýmu v MŠ

Recitační soutěž

Školáci četli ve školce

Radovánky na sněhu

Pokusy u Sluníček

Malí badatelé
u Sluníček

Vánoční nadílka
u Žabiček

Vánoční atmosféra
u Sluníček

Posezení u vánočního stromu

Loutkové divadlo
ve školní družině

Medicína v historii – čestné uznání


Vánoční besídka
u Rybiček

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu