naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

ekoškolanáš Ekomaskot


ekotým

První schůzka Ekotýmu

Dne 8. 12. sešla ve třídě Žabiček skupina dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ – byla to první schůzka Ekotýmu mateřské školy. Představili jsme se, určili jsme si role, splnili připravené úkoly. Tím nejdůležitějším úkolem bylo hlasování, kterým dvěma oblastem se budeme v nadcházejícím období zabývat. Po 2x opakovaném hlasování (první i druhé dopadlo nerozhodně) zvítězily Voda a Odpady. Podrobněji budeme o činnosti Ekoškolky informovat na nástěnce Ekoškolky v pastelkové školce a na webových stránkách školy (svůj informační webový panel připravujeme). Za Ekotým Renáta Sztefková (koordinátor) a Silvie Bielová (fotograf).

Informace o EKOŠKOLE v obecní vývěsce

Výlet do Štramberku za Ekotýmem

V pondělí 27. 6. 2016 navštívili členové ekotýmu Ekoškolu ve Štramberku, se kterou jsme navázali spolupráci. Při příchodu nás mile přivítala paní ředitelka, která nám řekla něco o historii školy. Oznámila nám, že letos jejich pěkná škola oslavila 105 let od založení. Také jsme zjistili, že tento rok v červnu získali titul Ekoškola, který jsme jim přáli, aby ho získali. Gratulujeme!!! Poté nás zavedla do školní jídelny, kde jsme posvačili. Po svačince jsme se vydali na prohlídku školy. Prováděla nás p.uč.Jalůvková, koordinátorka Ekoškoly společně s jejich ekotýmem. Během prohlídky jsme si všímali krásné výzdoby, ta nás moc překvapila. Po prohlídce jsme se vyfotili a zamířili směrem na autobus. Základní škole Štramberk děkujeme za návštěvu a budeme rádi, když budeme společně spolupracovat a navzájem si pomáhat.

Za ekotým Nela Raffaiová, 8. ročník

  

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Zahájení školního roku 2018/2019

Piknik dětí a rodičů
v MŠ

Vystoupení loutkového divadla pro školní družinu

Slavnostní ukončení školního roku

Miniházená III.kolo

Výlet na Lysou horu

Výlet do Brna

Vystoupení dramatického kroužku

Školní družina u hasičů

Jak se nám podařil školní rok 2017/2018

Pasování na čtenáře

Pěvecký sbor
na náměstí
v Novém Jičíně 

Den bez úrazu

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči