naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

ekoškola pro MŠ


Členy ekotýmu ve školním roce 2016/2017 jsou: Bára Hrdinová, Pepík Chlopčík, Štěpán Mlčoch a Venda Beránková. Za učitele je to Renáta Šťastná, Silvie Bielová, Lenka Mičulková a nově i Markéta Šislerová, za provozní zaměstnance Jana Pastorková. Rodiče zastupuje paní Jana Kučíková a Markéta Chlopčíková, paní Jiřina Mlčochová zastupuje rodiče i zřizovatele (je zastupitelkou v obci). 

Po analýze a konzultaci jsme zpracovali plán činností. Vizualizovali jsme metodu 7 kroků ekoškoly pro MŠ a vytvořili Ekokodex. Postupně dle plánu činností plníme jednotlivé úkoly a cíle. Více a více se učíme vizualizovat, při rozhovorech s dětmi dostáváme zpětnou vazbu k tomu, čemu je třeba se věnovat při vzdělávání a plánování činností. Například nás překvapilo, že přesto, že jsme se věnovali pozorování toho, jak řemeslníci montovali svod na vodu na altán a nádrž na vodu, tak děti při sdílení neví, že do nádrže teče dešťová voda. 

V nejbližší době nás čeká výroba plakátu na sběr hliníku, vizualizace spotřeby vody na osobu v MŠ ve spolupráci s provozními zaměstnanci, příprava společné akce pro rodiny ve spolupráci s týmem Ekoškoly pro ZŠ. 

Koordinátor Ekoškoly pro MŠ Šťastná Renáta

 

 
Ekotým v novém složení

Dne 28. 11. 2017 jsme se sešli na schůzce Ekotýmu v novém složení. Přikládáme zápis ze schůzky a fotografie z našeho setkání a tvoření, koordinátor Renáta Šťastná


EKOKODEX MŠ KUNÍN, ÚNOR 2017


EKOŠKOLÍ NÁSTĚNKA 28.2. CELEK


EKOŠKOLÍ NÁSTĚNKA PLÁN ČINNOSTÍ


EKOŠKOLÍ NÁSTĚNKA PRAVIDLA


MŠ - DĚTI SE UČÍ TŘÍDIT DO KOMPOSTÉRU


MŠ KUNÍN - ČLENKA EKOTÝMU ŘÍDÍ PRÁCI DALŠÍCH DĚTÍ


MŠ KUNÍN - O ODPADECH SE UČÍME VENKU


MŠ KUNÍN - POKUSY PREZENTUJEME RODIČŮM


MŠ KUNÍN - PŘEDSTAVUJEME TŘÍDÁM 1. KROK, EKOTÝM


PŘÍKLAD PRAXE BÁRA, ČLENKA EKOTÝMU, TVOŘÍ STOPU


PŘÍKLAD PRAXE STOPY JSOU SEŘAZENÉ A MŮŽE ZAČÍT JEJICH PREZENTACE


PŘÍKLAD PRAXE VYSVĚTLUJEME A KOMENTUJEME KROKY EKOŠKOLY


TVORBA EKOŠKOLÍ NÁSTĚNKY A EKOKODEXU
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu