naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2016/2017


Beseda o holocaustu

Dne 23.6.2017 se na naší škole uskutečnila beseda s panem Michalem Salomonovičem, který žákům pomocí svých zážitků zprostředkovat jedinečný pohled na „život s hvězdou“. Posuďte sami, jak na žáky 7., 8. a 9. ročníku jeho vyprávění zapůsobilo.
„Bylo to úplně super se s někým takovým setkat, i když se mi chvílemi chtělo i brečet. Dalo mi to do života to, že jsem si uvědomila, že mám toho fakt hodně, a jsem vděčná za to, co mám, a už vím, že bych někomu měla taky pomáhat a dělat radost.“
„Líbilo se mi to, protože jsem se mnohé dozvěděl. Mám rád taková vyprávění… Dalo mi to znalosti, které bych se možná ani nedozvěděl.“
„2. světová válka mě hodně zajímá a dějepis miluji, bylo zajímavé slyšet příběh někoho, kdo to prožil a jeho pocity… Vědomí, jak se lidé k sobě navzájem chovali, a vážit si dětství a věcí, které máme. Také to, že si dějiny vytváříme sami, a nedělat stejné chyby v budoucnu.“
„Měl jsem nepříjemný pocit z toho, jak může tohle člověk člověku udělat… poučení do života.“
„Ano, moc se mi to líbilo – hlavně proto, že jsem se mohla setkat s člověkem, jenž byl opravdu v koncentračním táboře… Hodně jsem si uvědomila a jsem ráda, že už konečně vím, jaké hrůzy se děly v období holocaustu, a jsem moc ráda za dobu, jaká je dnes.“
„Líbilo, protože ten pán byl ochotný nám vyprávět o tom, co zažil za 2. světové války… Dalo mi to poučení, že lidé mají žít v míru a nesoudit ostatní podle vzhledu a zvyků.“
„Setkání s pamětníkem holocaustu se mi velice líbilo, protože jsem se dozvěděla nejenom fakta a čísla z dějepisu, ale i jeho dojmy, zážitky, smutné nebo veselé chvíle… jsem velice ráda, že jsem se mohla s někým takovým setkat. Znamená to pro mě hodně, protože si tím uvědomuji, jak to bylo strašné a jaké máme štěstí, že žijeme v této době. Děkuji moc.:-)“
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči

Odpoledne s babičkou
a dědou v Rybičkách

Odpoledne
s babičkou a dědou

Slet čarodějnic
a čarodějů v ŠD

Jízda na koloběžkách
v ŠD

Ekotým v Ostravě

Protidrogový vlak

Škola v pohybu

Kočky a koťata

Školní družina
v obecní knihovně

Sportovní gymnastika hoši

Velikonoční tvoření
1. – 5.ročník

Vycházka s Morenou

Škola v županu

Maškarní karneval
pro děti 2018

Exkurze do archivu v Novém Jičíně

Vybíjená – dívky – Odry

Pyžamový karneval
v pastelkové školce

Policejní pohádky - preventivní beseda
s policií ČR

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Dílna s rodiči
u Rybiček

Dílna u Sluníček

Vybíjená – otevřená kategorie

Vítání občánků

Show Adolfa Dudka
ve školní družině

Gymnastika – okresní kolo

Módní přehlídka
ve školní družině

Co je pohádkové
v knihovně?

Škola v pohybu

Bruslení 14.2.2018

Besedy o EU
na prvém stupni

8. schůzka
Ekotýmu v MŠ

Recitační soutěž

Školáci četli ve školce

Radovánky na sněhu

Pokusy u Sluníček

Malí badatelé
u Sluníček

Vánoční nadílka
u Žabiček

Vánoční atmosféra
u Sluníček

Posezení u vánočního stromu

Loutkové divadlo
ve školní družině

Medicína v historii – čestné uznání


Vánoční besídka
u Rybiček

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu