naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2016/2017


Setkání ekoškol v Kuníně

Naše ekoškola spolupracuje i s jinými ekoškolami, a to se Štramberkem a Lichnovem.
Naše ekotýmy se pravidelně navštěvují, vyměňují si zkušenosti v ekologických aktivitách a také se vzájemně inspirují.
V úterý 27.6. 2017 se u nás uskutečnilo první společné setkání těchto tří ekoškol – Kunín + Štramberk + Lichnov.
Požádali jsme proto pana Novosada, aby se stal tento den naším průvodcem za „krásami Kunína.“
Navštívili jsme zámek v Kuníně, zhlédli sbírku hornin a minerálů, zámeckou zahradu se vzácnými stromy, kunínský hřbitov se starobylou hrobkou a prošli překrásnou oboru.
Pan Novosad nás velice poutavým způsobem seznámil s historií a stavbami naší obce, geologií, unikátní faunou a flórou, vnímali jsme ráz okolní krajiny s výhledy, viděli jsme vyschlé koryto řeky Odry, hraniční kámen, vstup do kunínského podzemí a mnoho dalších překrásných jevů našeho regionu.
Panu Novosadovi patří velký dík za to, že nám předal své znalosti a zkušenosti, a tak obohatil nás všechny, kteří se snaží přírodu vnímat a chtějí být pro ni užiteční.
Setkání ekoškol se, myslím, vydařilo, pro všechny bylo přínosem a hlavně - strávili jsme pěkný den v přírodě!

Mgr. Iveta Csibová
koordinátorka ekoškoly Kunín
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Zahájení školního roku 2018/2019

Piknik dětí a rodičů
v MŠ

Vystoupení loutkového divadla pro školní družinu

Slavnostní ukončení školního roku

Miniházená III.kolo

Výlet na Lysou horu

Výlet do Brna

Vystoupení dramatického kroužku

Školní družina u hasičů

Jak se nám podařil školní rok 2017/2018

Pasování na čtenáře

Pěvecký sbor
na náměstí
v Novém Jičíně 

Den bez úrazu

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči