naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2016/2017


Setkání ekoškol v Kuníně

Naše ekoškola spolupracuje i s jinými ekoškolami, a to se Štramberkem a Lichnovem.
Naše ekotýmy se pravidelně navštěvují, vyměňují si zkušenosti v ekologických aktivitách a také se vzájemně inspirují.
V úterý 27.6. 2017 se u nás uskutečnilo první společné setkání těchto tří ekoškol – Kunín + Štramberk + Lichnov.
Požádali jsme proto pana Novosada, aby se stal tento den naším průvodcem za „krásami Kunína.“
Navštívili jsme zámek v Kuníně, zhlédli sbírku hornin a minerálů, zámeckou zahradu se vzácnými stromy, kunínský hřbitov se starobylou hrobkou a prošli překrásnou oboru.
Pan Novosad nás velice poutavým způsobem seznámil s historií a stavbami naší obce, geologií, unikátní faunou a flórou, vnímali jsme ráz okolní krajiny s výhledy, viděli jsme vyschlé koryto řeky Odry, hraniční kámen, vstup do kunínského podzemí a mnoho dalších překrásných jevů našeho regionu.
Panu Novosadovi patří velký dík za to, že nám předal své znalosti a zkušenosti, a tak obohatil nás všechny, kteří se snaží přírodu vnímat a chtějí být pro ni užiteční.
Setkání ekoškol se, myslím, vydařilo, pro všechny bylo přínosem a hlavně - strávili jsme pěkný den v přírodě!

Mgr. Iveta Csibová
koordinátorka ekoškoly Kunín
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Módní přehlídka
ve školní družině

Co je pohádkové
v knihovně?

Škola v pohybu

Bruslení 14.2.2018

Besedy o EU
na prvém stupni

8. schůzka
Ekotýmu v MŠ

Recitační soutěž

Školáci četli ve školce

Radovánky na sněhu

Pokusy u Sluníček

Malí badatelé
u Sluníček

Vánoční nadílka
u Žabiček

Vánoční atmosféra
u Sluníček

Posezení u vánočního stromu

Loutkové divadlo
ve školní družině

Medicína v historii – čestné uznání


Vánoční besídka
u Rybiček

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu