naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

 
 

foto - rok 2016/2017


Pohádkové pokusy

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 se uskutečnila akce Pohádkové pokusy. Na přípravě a průběhu se podílely Ekotýmy MŠ a ZŠ a další pedagogové školy, členové Dramatického kroužku a členové Sdružení rodičů školy. Připraveny byly jednoduché pokusy, které mohly děti pozorovat nebo si přímo vyzkoušet, odměny a občerstvení. Na poslední chvíli musela být akce přesunuta do prostor školy pro silný vítr a hrozbu bouřky. Pokusy, které se děti naučily na akci, si opakovaně zkoušely další den ve školce a vše už zvládaly samy, bez pomoci dospělých. Akce byla oslavou získání titulu Ekoškola pro MŠ. 

Renáta Šťastná, koordinátor Ekoškoly pro MŠ
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

nové fotografie

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu