naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

 
 

foto - rok 2017/2018


Beseda ekotýmu v MŠ

Dne 21. 9. 2017 si členky z EKOtýmu připravily pro mateřskou školku besedu o tom, jak správně třídit. Děti se naučily spoustu nových věcí - např. co je to EKOtým a co se v něm děje. Dozvěděly se, že se z použitých věcí dají vyrobit nové věci. Děti toho věděly opravdu hodně - např. proč vlastně třídíme a jaké kontejnery na vyhazování odpadků máme a znaly i jejich barvy. Děti si mohly vyzkoušet, jestli opravdu umí třídit a to tak, že vyhazovaly odpadky do kontejnerů, které holky z EKOtýmu přinesly. Děti jsou opravdu hodně šikovné a řekly nám, že až budou chodit do školy, tak se k EKOtýmu přidají. Členové EKOtýmu se na ně už moc těší. 

Lucie Brišová, 8. A
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

nové fotografie

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu