naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

 
 

foto - rok 2017/2018


Výuka na dopravním hřišti

V pondělí 25.9. jeli čtvrťáci na dopravní hřiště do Nového Jičína. V učebně si spolu s městským policistou vysvětlili dopravní pravidla, chování při jízdě na kole a vybavení kola. Na závěr si vyzkoušeli jízdu na dopravním hřišti, kde všechna tato pravidla museli uplatnit. Nejtěžší bylo správně projet křižovatkou a kruhovým objezdem. Nyní je čeká těžký úkol – naučit se v dopravním kurzu dopravní značky a vše, co s pohybem na silnici souvisí. Na jaře se totiž čtvrťáci na dopravní hřiště vrátí, aby získali průkaz cyklisty.

Mgr. Jana Žáková
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

nové fotografie

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu