naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

foto - rok 2017/2018


Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

V pátek 3. 11. 2017 poctila naši školu svou přítomností známá spisovatelka píšící literaturu pro děti i dospělé Petra Braunová. Ve spolupráci s vedením obecní knihovny v Kuníně byla uspořádána beseda, které se zúčastnily žákyně 7., 8. a 9. třídy. Paní Braunová seznámila naše dívky např. s titulem Česká služka nebo Klub radostí dnešního dne. Nejvíce autorka oslovila naše žákyně tím, že tyto knihy napsala podle vlastních zkušeností. Ochotně odpovídala na všechny položené otázky a na závěr motivovala dívky k tomu, aby se nebály samy tvořit. O kladném ohlasu besedy svědčí skutečnost, že všechny žákyně vyslovily přání, aby se s autorkou mohly opět setkat a vyzkoušet si tzv. tvůrčí dílny, které autorka občas realizuje na školách po celé ČR.

Mgr. Alžběta Hlavatá
 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Zahájení školního roku 2018/2019

Piknik dětí a rodičů
v MŠ

Vystoupení loutkového divadla pro školní družinu

Slavnostní ukončení školního roku

Miniházená III.kolo

Výlet na Lysou horu

Výlet do Brna

Vystoupení dramatického kroužku

Školní družina u hasičů

Jak se nám podařil školní rok 2017/2018

Pasování na čtenáře

Pěvecký sbor
na náměstí
v Novém Jičíně 

Den bez úrazu

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči