naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

kroužky

 

Přehled kroužků pro školní rok 2017/2018
Číslo kroužek Určeno Den Hodina vedoucí  Kč/šk.rok
1 Počítače 3. - 4. třída pondělí 12.30 - 13.15 M. Žídková 100,00 Kč
2 Sportovní */ŠD 1. - 5. třída pondělí 15.00 - 15.45 L. Štanclová 100,00 Kč
3 Pletení z papíru 1. - 9. třída úterý 13.00 - 14.00 D. Šťastná 100,00 Kč
4 Taneční 1. - 9. třída úterý 15.00 - 16.00 K. Kocmichová 100,00 Kč
5 Keramika 3. - 5. třída úterý 14.00 - 16.00 J. Ožanová 400,00 Kč
6 Cvičení z Čj a M 9. třída úterý 13.45 - 15.15 A. Baďurová/            P. Šrubařová 100,00 Kč
7 Zobcová flétna 2. - 9. třída dle domluvy dle domluvy J. Žáková 100,00 Kč
8 Projekty v AJ (e - Twinning) 6. - 9. třída úterý 14.00 - 15.00 S. Karlíková/             J. Omaníková 100,00 Kč
9 Florbal 4. - 9. třída středa 13.45 - 14.45 T. Valentík 100,00 Kč
10 Doved.ruce *ŠD 1. - 4. třída středa 15.00 - 15.45 Z. Veselá 100,00 Kč
11 Logik (logic. a deskové hry) 3. -5. třída středa  12.45 - 13.30 D. Šafárová 100,00 Kč
12 Sborový zpěv 5. - 9. třída středa 13.45 - 14.45 A. Baďurová 100,00 Kč
13 Gymnastika 4. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.45 T. Valentík 100,00 Kč
14 Loutkové divad. 1. - 3. třída čtvrtek 12.45 - 13.30 A. Piecková 100,00 Kč
15 Keramika 1. - 9. třída čtvrtek  13.00 -  15.00 S. Karlíková 400,00 Kč
16 Psaní deseti 5. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.30  P. Šrubařová 100, 00 Kč
17 Dramatický 4. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.45 I. Csibová 100,00 Kč
18 Školní časopis 6. - 9. třída dle domluvy dle domluvy A. Hlavatá 100,00 Kč
* Žáci navštěvující ŠD za tento kroužek neplatí. 
Na každý kroužek je nutno vyplnit samostatnou přihlášku a odevzdat nejpozději do pátku 22. 9. 2017 třídním učitelkám. Úhrada kroužků bude jednorázově na celý školní rok, pouze v případě keramického kroužku lze platbu provést pololetně, u vedoucích jednotlivých kroužků do 20. 10. 2017.
Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 2. 10. 2017.

 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Módní přehlídka
ve školní družině

Co je pohádkové
v knihovně?

Škola v pohybu

Bruslení 14.2.2018

Besedy o EU
na prvém stupni

8. schůzka
Ekotýmu v MŠ

Recitační soutěž

Školáci četli ve školce

Radovánky na sněhu

Pokusy u Sluníček

Malí badatelé
u Sluníček

Vánoční nadílka
u Žabiček

Vánoční atmosféra
u Sluníček

Posezení u vánočního stromu

Loutkové divadlo
ve školní družině

Medicína v historii – čestné uznání


Vánoční besídka
u Rybiček

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu