naše logo

naše logo

Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školství
aktivity školy
informace o škole
kontakty
kdo pečuje o děti
kroužky
ekoškola
ekoškola pro MŠ
dokumenty
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
sdružení rodičů
naše úspěchy
práce našich žáků
volba povolání
foto
projekty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Klub ekologické výchovy

Naše MŠ je Ekoškola
 

kdo pečuje o děti


Ve školním roce 2017/2018 působí kolektiv pracovníků v následujícím složení:

Mgr. Ivana Machýčková
, ředitelka školy
Mgr. Pavlína Gráfová, zástupce ředitele
Mgr. Aneta Baďurová, učitelka na II.stupni
Mgr. Iveta Csibová, učitelka na I.stupni
Mgr. Alžběta Hlavatá, učitelka na II.stupni
Mgr. Simona Karlíková, učitelka na II.stupni
Mgr. Jana Omaníková, učitelka na I.stupni
Mgr. Alena Piecková, učitelka na I.stupni
Mgr. Kristýna Richterová, učitelka na II.stupni
Mgr. Jana Segeťová, učitelka na II.stupni
Mgr. Dagmar Šafárová, učitelka na I.stupni
Mgr. Dagmar Šťastná, učitelka na I.stupni
Mgr. Petra Šrubařová, učitelka na II.stupni
Mgr. Tomáš Valentík, učitel na II.stupni
Mgr. Jana Žáková, učitelka na I.stupni
Mgr. Marcela Žídková, učitelka na II.stupni

Paní Kateřina Kocmichová, vedoucí vychovatelka ŠD
Lucie Štanclová asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Mgr. Zdenka Veselá, vychovatelka ŠD 
Blanka Kovářová, asistentka pedagoga 
Petra Doleželová, asistentka pedagoga
Mgr. Adéla Dubská, učitelka, asistent pedagoga

Metodik prevence: Mgr. Tomáš Valentík
Výchovný poradce: Mgr. Kristýna Richterová
Dyslektická asistentka: Mgr. Iveta Csibová, Mgr. Dagmar Šafárová, Mgr. Alena Piecková
Environmentální výchova: Mgr. Pavlína Gráfová
Metodik ICT: Mgr. Petra Šrubařová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Žáková

Mgr. Renáta Šťastná
, vedoucí učitelka MŠ
Bc. Silvie Bielová, učitelka MŠ
Paní Vlasta Holišová, učitelka MŠ
Paní Zuzana Hývnarová, učitelka MŠ
Paní Markéta Šislerová, učitelka MŠ
Mgr. Markéta Schrammová, učitelka MŠ
Bc. Lenka Mičulková, učitelka MŠ
Paní Andrea Macháčová, učitelka MŠ
Paní Jana Pastorková, školnice MŠ

Pan Miroslav Šimeček, údržbář
Paní Hana Sváková, školnice
Paní Naděžda Kozáková, uklízečka
Paní Eva Kačírková, účetní
Paní Helena Konečná, vedoucí školní jídelny
Paní Lenka Šislerová, pracovnice provozu MŠ
Paní Ludmila Bělunková, pracovnice provozu MŠ
Paní Naděžda Brišová, kuchařka
Paní Lenka Omaníková, kuchařka MŠ
Paní Dagmar Malčíková, kuchařka


 

EU peníze školám

virtuální prohlídka
školy

eTwinning

nové fotografie

Vycházka ŠD
  na zmrzlinu

Projekt Svět nekončí
za vrátky, cvičíme
se zvířátky

ŠKOLKA NA VÝLETĚ

ODPOLEDNE S TÁTOU U SLUNÍČEK

ODPOLEDNE S MÁMOU U SLUNÍČEK

Plavání dětí MŠ

Dětský den v ŠD

Odpoledne s tátou
v Žabičkách

Odpoledne s tátou
u Rybiček

Průkaz cyklisty

Májové vystoupení
pro rodiče

Odpoledne s mámou

Škola v přírodě

Besídka pro maminky
u Rybiček

Mc Donalds Cup Odry

Štafetový pohár

Okrskové kolo Dopravní soutěže

Exkurze do Valašského Meziříčí

Exkurze
do Archeoskanzenu v Modré

Odpoledne s babičkou
a dědou

Podpora technických profesí

Dílna s prarodiči

Odpoledne s babičkou
a dědou v Rybičkách

Odpoledne
s babičkou a dědou

Slet čarodějnic
a čarodějů v ŠD

Jízda na koloběžkách
v ŠD

Ekotým v Ostravě

Protidrogový vlak

Škola v pohybu

Kočky a koťata

Školní družina
v obecní knihovně

Sportovní gymnastika hoši

Velikonoční tvoření
1. – 5.ročník

Vycházka s Morenou

Škola v županu

Maškarní karneval
pro děti 2018

Exkurze do archivu v Novém Jičíně

Vybíjená – dívky – Odry

Pyžamový karneval
v pastelkové školce

Policejní pohádky - preventivní beseda
s policií ČR

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Dílna s rodiči
u Rybiček

Dílna u Sluníček

Vybíjená – otevřená kategorie

Vítání občánků

Show Adolfa Dudka
ve školní družině

Gymnastika – okresní kolo

Módní přehlídka
ve školní družině

Co je pohádkové
v knihovně?

Škola v pohybu

Bruslení 14.2.2018

Besedy o EU
na prvém stupni

8. schůzka
Ekotýmu v MŠ

Recitační soutěž

Školáci četli ve školce

Radovánky na sněhu

Pokusy u Sluníček

Malí badatelé
u Sluníček

Vánoční nadílka
u Žabiček

Vánoční atmosféra
u Sluníček

Posezení u vánočního stromu

Loutkové divadlo
ve školní družině

Medicína v historii – čestné uznání


Vánoční besídka
u Rybiček

Florbal, kategorie
III – I. kolo

Exkurze do Nového Jičína – výuka mimo lavice

Návštěva z Nebe i Pekla

Záložka do knihy

Medová snídaně
v mateřské škole

Školní družina ozdobila vánoční strom
před školou

Miniházená II. kolo

Medová snídaně

Výlet dětí MŠ vláčkem

Ekotým ve Štramberku

Sbírali jsme kaštany

Florbal I. stupeň

Oslavy 50. let Pastelkové školky

Pokusy ve školce

Hravá věda
ve školní družině

Beseda s Petrou Braunovou - autorkou knih pro mládež

Pěvecká soutěž
O zlatou notičku

Dílna s rodiči
v Žabičkách

Připravujeme oslavu
50 let školy

Dílna s rodiči
k oslavě 50 let školky

Halová kopaná

Třída Žabiček v ZŠ
je po rekonstrukci

Haloween v naší škole

Miniházená – I. kolo

Návštěva ŠD
v obecní knihovně

Projekt Sumatra

Projekt 72 hodin

Školní družina
v moštárně

Dílna u Sluníček

Podzimní dílna
u Rybiček

Podzimní dílna s rodiči

Výuka na dopravním hřišti

Soutěž v ZOO Ostrava

Ekovýlet

Beseda ekotýmu v MŠ

Vystoupení pěveckého sboru

Ekobeseda ve školní družině

Adaptační kurz žáků 6.ročníků

Biologicko – zeměpisná vycházka

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Pohádkové pokusy

Setkání ekoškol
v Kuníně

Vystoupení dramatického kroužku SMAJL

Beseda o holocaustu

Školní družina tvoří výzdobu do ordinace MUDr. Pukovce

Vystoupení Loutkového divadla

Školní výlet
1.a 2.ročníku
do Štramberku

Exkurze v Planetáriu

Školní výlet 5. ročníku do Prahy

Loutkové divadlo
ve ŠD

Vycházka ŠD
na zmrzlinu