Den Země 29. 4. 2022

Den Země 29. 4. 2022
Den Země jsme se rozhodli oslavit pomocí naší přírodě ve spolupráci s mysliveckým sdružením Kunín a Šenov a obecním úřadem Kunín. Po dvou letech to bylo opravdu potřeba. Naši nejmenší, 1. až 3. třída, šli procházkou na Pelikánku, kde si pro ně členové mysliveckého spolku připravili zajímavosti o myslivosti a přírodě. Mezitím tři skupiny žáků 4. až 6. třídy vyrazily třemi různými cestami také na Pelikánku. Po trasách sbírali odpadky do připravených pytlů. Ty nechávali u cesty, kde je naložili myslivci a odvezli na sběrný dvůr. Na myslivecké chatě se po práci všichni posilnili občerstvením, které jim přichystali členové mysliveckého sdružení. Co dělali starší žáci, si přečtěte v příspěvku naší žákyně:

Den Země
Dne 29. 4. se konal na naší škole Den Země. Žáci 7. a 8. tříd vyrazili v 7:45 z výletiště směrem do pískovny. Šli jsme zkratkou polní cestou a přes les. Po cestě jsme sbírali odpadky. Pomohli jsme tím přírodě a někteří z nás si z toho určitě vzali ponaučení a budou po sobě příště všechny odpadky uklízet. V pískovně jsme rozdělali oheň a opekli špekáčky, které nám myslivci připravili. Zpátky ke škole jsme se vydali s plnými břichy. Byl to krásný výlet a užili jsme si i plno zábavy.
Kristina Gazdošová, 8. B

A žáci 9. tříd uklízeli lesík za Citroenem. Prořezané keře, větve, suchou trávu, odpadky, již zarostlé pletivo a např. záclony. Velké hromady větví končily v drtičce, kterou obsluhoval pan Dočkálek za pomoci nejenom našich chlapců, ale i děvčat. Během dopoledne stačili naplnit štěpky celé 2 kontejnery. Nashromážděné odpadky skončily opět na sběrném dvoře a doufáme, že žádné nové se zde neobjeví. Také oni se posilnili opékáním špekáčků na školní zahradě, které tentokrát obdrželi od obecního úřadu.
Počasí nám přálo a těšilo nás, že jsme odvedli kus práce. Děkujeme panu Petru Kužílkovi, všem ostatním myslivcům, Mgr. Evě Ruskové, která celou dobu pracovala s námi, panu Dočkálkovi a ostatním zaměstnancům obecního úřadu za skvělou domluvu a organizaci. Rádi opět pomůžeme.

Mgr. Pavlína Gráfová