Dopravní soutěž

Během měsíce dubna proběhla v naší škole Dopravní soutěž, které se zúčastnili žáci 5. až 9. tříd. Soutěž měla za úkol žákům osvěžit pravidla silničního provozu a také prověřit jejich zručnost při jízdě na jízdním kole. Vždyť všichni, ať už jezdíme na kole, koloběžce či bruslích, jsme účastníci silničního provozu a při blížících se letních dnech je dobré si osvěžit, jak se správně máme chovat. Většina žáků se velmi snažila o dosažení co nejlepších výsledků. Bohužel se našli i takoví žáci, kteří nepovažují osvěžení pravidel silničního provozu a jízdu na kole jako důležité.

Celá soutěž proběhla z důvodů výběru reprezentantů za naši školu do okrskového kola Dopravní soutěže v Novém Jičíně, které se uskuteční 11.5.2022 .

Do okrskového kola byli vybráni :

  1. kategorie : rok narození 2010,2011

Smékal Erik, Dočkálková Lucie, Felix Skácel, Emily Kiesevettrová žáci 6. třídy

  1. kategorie: rok narození 2007, 2008, 2009

Matyáš Mauer (žák 8.třídy), Tobias Kraus (žák 6.třídy), Konvičná Natálie a Pokusiňská  Karolína (žákyně 7.třídy)

Žáci z druhé kategorie vyhráli a postupují do okresního kola. Držíme jim palce.

Děkuji všem zúčastněným žákům. A doufám, že letní měsíce projezdí na svých kolech/koloběžkách/bruslích bez zranění.

Mgr. Jana Omaníková