Exkurze do Osvětimi v Polsku

V úterý 18.2.2020 se žáci 8.tříd a 9.třídy zúčastnili dějepisné exkurze do památníku holokaustu v Osvětimi.
Ráno v 6.15 hod. byli všichni žáci připraveni k odjezdu. V autobuse žákům průvodkyně cestovní kanceláře přiblížila historii druhé světové války, holokaustu a doplnila mnoho zajímavostí. Žáci 9. třídy nezůstali v hanbě a na otázky kladené paní průvodkyní správně odpověděli.
Po dvou hodinách cesty dorazil autobus do Osvětimi. V 9.00 hodin začala prohlídka první části exkurze – koncentrační tábor Auschwitz I. Žáci procházeli jednotlivé budovy, kde se nachází expozice, informační tabule a předměty jedné z nejsmutnějších částí dějin lidstva. Dvě paní průvodkyně v průběhu prohlídky obeznamovaly žáky s předměty a informovaly o místech a událostech, které se tam odehrály.
V tento den byl v památníku velký počet návštěvníků. Jednotlivé skupiny musely při vstupech do budov čekat, než vyjde předchozí skupina. Byla to velká škoda. Jak potvrdili žáci, tato přeplněnost ubírala na hlubším prožití a procítění atmosféry památného místa.
Prohlídka trvala 2 hodiny. Potom se žáci autobusem přesunuli (cca 3 min. cesty) do druhé části exkurze – do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau. Prohlídka trvala hodinu. Žáky při prohlídce doprovázel velmi silný studený vítr a místy i déšť. Počasí umocňovalo chmurnou atmosféru celého objektu.
V 13.00 hodin vyrazil autobus se žáky z Osvětimi a v 15.00 hodin exkurze skončila návratem do Kunína.
Mgr. Darina Drozdová