Indiáni v 1. třídě

Chladné listopadové dny jsme si s prvňáčky zpestřili tematicky zaměřeným vyučováním „Na Indiány“. Naučili jsme se písmenko I, četli a tvořili věty o Indiánech, při indiánské pohádce počítali, v tělocvičně zahráli indiánské hry, vytvořili a ozdobili si čelenky. Nejvíce se dětem líbilo, když jsme v rytmu indiánské říkanky recitovali, tleskali a skandovali všichni pospolu v kruhu jako praví Indiáni.

Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka