Jak vypadaly naše první dny ve školce?

Tak na to se pojďte podívat. Starší děti byly rády, že se sešly s kamarády a mohly si spolu hrát. Nové děti se postupně adaptovaly na nové prostředí. V prvních týdnech jsme společně vytvářeli pravidla, abychom se ve školce cítili dobře a bezpečně. Koncem září jsme přivítali podzim. Pozorovali jsme změny v přírodě a povídali si o zvířátkách. Už teď se těšíme na nové hry a povídání.

Za třídu Rybiček Vlasta Holišová, Adriana Ličková