Kampaň Ekoškoly 2023 v rodinách dětí

Do kampaně Ekoškoly se zapojily i rodiny dětí v MŠ. Návratky odevzdaly jen některé rodiny, ale věříme, že jsme jim organizací kampaně byly inspirací. Děkujeme za zaslané fotografie z průběhu kampaně a zveřejňujeme je, Oceňujeme zapojení rodin dětí.
Výsledky za rodiny jsou součástí výsledků za celou školku a zveřejníme je ve Zpravodaji obce Kunín.

Za účastníky kampaně Renáta Šťastná