Návštěva dětí ze školky v Hukovicích

Ve středu 18. 12. byla skupina dětí ze tříd pastelkové školky na prohlídce vánoční výstavy a na tvořivé dílně v Hukovicích. Pozvala nás paní Kamasová Pěčková, která výstavu zrealizovala v prostorách bývalé obecní školy. Připili jsme si dětským punčem, prohlédli si vánoční výzdobu a děti tvořily baňky z papíru. Výrobky jsme ozdobili stromeček u vstupu. Zbyl nám čas i na krátkou vycházku v Hukovicích.
Děkujeme za pozvání a těšíme se příště, Renáta Šťastná a Veronika Kruppová