Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021

Na konci školního roku jsme se věnovali ve třídách reflexi toho, co se nám podařilo, co už umíme, co jsou naše silné stránky. Výsledky sdílení paní učitelek i dětí jsme zpracovali formou plakátu. Dělíme se o naše úspěchy a těšíme se na další společná tvoření.

Renáta Šťastná