Přírodopisno – zeměpisná vycházka

V úterý 12. září se žáci sedmého a osmého ročníku vypravili do Nového Jičína, aby si vyzkoušeli praktické dovednosti z přírodopisu a zeměpisu. Během trasy plnili různé úkoly a vše si zapisovali do pracovních listů. Hledali bezobratlé živočichy, pozorovali krajinu, orientovali se v terénu a poznávali listy stromů. Cílem trasy byl rybník Čerťák, kde jsme měli delší přestávku. Žáci tak měli dost času si vše doplnit a načerpat síly na zpáteční cestu do Nového Jičína. Dle zpětných vazeb se žákům vycházka líbila a příště by se rádi vypravili na Svinec, Velký Javorník nebo Radhošť.

Mgr. Valentík Tomáš