Vánoční besídka ve třídě Sluníček

Ve třídě Sluníček jsme pro rodiny dětí připravily s dětmi celé třídy pásmo básní, písní a tanečků se zimní a vánoční tematikou. Zapojily se děti mladší i starší a podařilo se nám nastolit vánoční a zimní náladu, rozsvítili jsme i vánoční semafor. Přejeme všem krásné svátky, paní učitelky a děti.