Vánoční laťka

Po dvouleté pauze z důvodu protiepidemiologických opatřeních se před Vánoci 22. prosince opět uskutečnila Vánoční laťka. Soutěže ve fotbale, florbale či vybíjené se bohužel uskutečnit nemohly. Proběhla pouze soutěž ve skoku vysokém. Letošního ročníku se zúčastnilo 22 dívek a chlapců z druhého stupně. Nejúspěšnější mezi dívkami byly Amálie Homolová výkonem 130 cm, Barbora Kubrická výkonem 125 cm (obě 9.B) a Adéla Černá výkonem 120 cm (9.A). Mezi chlapci se na prvních třech místech umístili Erik Knápek výkonem 150 cm (9.A), Filip Černý 140 cm (9.B) a o třetí místo se podělili výkonem 140 cm Adam Jalůvka (7.A) a Jindřich Mlčoch (8.A). Ocenění si však zaslouží všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili. A dále bych rád poděkoval žákům devátého ročníku, kteří se podíleli na organizaci této soutěže.

Mgr. Valentík Tomáš