Podpora jazykového vzdělávání v ZŠ Kunín

Náš jazykový a poznávací pobyt v Německu

V neděli 25. 10. 2015 ve 2!!! hodiny ráno se nás 12 (10 žáků a 2 učitelky) vypravilo do Německa. Po dlouhé cestě přes jižní Moravu, kde jsme nabírali další dvě školy a Havlíčkův Brod, jsme dorazili po obědě do Drážďan. Prohlídka Starého města s kostelem Panny Marie (má největší kopuli na sever od Alp a byl zrekonstruován po 2. sv. válce), vyhlídkovými terasami s nádherným výhledem na Labe, palácem Augusta Silného, divadlem, parky v podzimním zlatém hávu, náměstím s rušným společenským životem a samozřejmě Zwingrem (barokní budovy a park s obrazárnou a výstavou míšeňského porcelánu) nás zcela nadchla. A nebylo jen tím, že jsme cestovali 12 hodin autobusem, vlastně 13, protože jedno gymnázium zapomnělo, že se posouvá čas. Drážďany určitě stojí za návštěvu. Po dalších dvou hodinách se objevil cíl naší cesty Berlín. A nastalo rozdělování do rodin. Znali jsme sice jméno, adresu, povolání, počet dětí, psů, koček, přesto strach z prvního setkání měl každý. V pondělí ráno byla úplně jiná situace. Všichni se chlubili svými novými německými rodinami, nikdo si nestěžoval a všichni byli nadšeni. Rodina poskytuje ubytování a celodenní stravu (ráno nastalo poměřování obědových balíčků a směna potravin). Někteří naši žáci bydleli společně s francouzskými studenty. Konverzace v německém jazyce a „rukama, nohama“ byla víc než nutná.
Každé ráno nás autobus posbíral na celkem čtyřech zastávkách a odvezl do jazykové školy. Dopoledne probíhala výuka s německými lektory, kteří se střídali ve třech skupinách. Skupiny vznikly podle úrovně znalostí. Naši deváťáci byli ve druhé skupině se spolužáky z gymnázia Havlíčkův Brod. Probírali jsme reálie Berlína, gramatiku, volný čas, zájmy, rodinu a jiná běžná konverzační témata. Celkem 15 vyučovacích hodin samozřejmě v němčině. Odpoledne nás čekal bohatý program. Většinou jsme se vraceli do rodin kolem osmé večer. A co jsme viděli a navštívili? Nejznámější ulici Unter den Linden (Pod lipami), Braniborskou bránu, Humboldtovu univerzitu (ano, ten samý pán objevil i nový druh tučňáka, podle kterého je pojmenován), památník holokaustu, ostrov muzeí, Berliner Dom, Fernsehturm (televizní věž – nádherná vyhlídka ve výšce 203m), Pergamonmuseum se starověkými památkami, hlavně Ištařinou bránou ze 6.stol.p.n.l., Olympijský stadion (seděli jsme ve VIP lóži, prohlédli si šatny a zázemí se zajímavým komentářem průvodkyně bývalé závodnice na 400m), moderní čtvrť Potsdamerplatz, která vyrostla na volném prostranství po Berlínské zdi, Říšský sněm, město Postupim s nádhernými zahradami, oranžérií, obrazárnou , Alexandrovkou, Holandskou čtvrtí a zámkem Sansoussi (z francouzštiny Bez starostí) a mnoho dalšího. Samozřejmě nemohlo chybět nakupování zejména v Primaku.
V pátek odpoledne jsme opouštěli Berlín nejenom s certifikátem o dosaženém vzdělání, ale hlavně se spoustou nových znalostí, poznatků, zážitků a nových přátelství. Pokud chcete vidět víc nebo se dozvědět některé zajímavosti (např., že Berlíňané říkají Televizní věži „párátko“ – podle vzhledu – nebo „papežova pomsta“ – když ráno vychází Slunce, na plášti se objevuje zlatý kříž), přijďte se podívat na naši výstavku do školy. 
Až pojedete do Německa (my bychom jeli hned), nezapomeňte si dát Wurst (pečenou klobásu), Brezel (preclík) nebo Weinachtstollen (vánoční štolu).
(Ami Madurová, Lenka Sokolová, Naty Rumplíková, Barča Vlčková, Maruš Kubrická, Iva Hábová, Janka Kučerová, Ivet Randusová, Peťa Malčík, Peťa Svrčina , Mgr. Pavlína Gráfová a Mr. Jana Žáková)
P.S. Musíme poděkovat Student Agency za krásnou bezproblémovou organizaci zájezdu, super pohodlný autobus a příjemné řidiče a slečnu průvodkyni Lucku.

Zahraniční jazykový pobyt ve Velké Británii – Londýn 6.-12.9.2015

V nedělí ráno 6.9.2015 se vydala skupina 40 žáků naší školy spolu se 4 učitelkami na náročnou, ale zajímavou cestu do Londýna. Byli jsme plni očekávání, těšili jsme se, ale zároveň jsme se my pedagogové trochu obávali, zda vše proběhne bez problémů.
Po dlouhé cestě autobusem a plavbě trajektem jsme se konečně dostali do Londýna. Celé pondělí jsme se dovídali nové informace a pozorovali významné Londýnské památky. Výhled z London Eye na Big Ben a další části Londýna byl fascinující. Prohlídka Buckinghamského Paláce byl také nezapomenutelný zážitek. Po celodenním putování jsme se večer setkali s hostitelskými rodinami a trošku jsme se obávali, jak to v těch rodinách zvládneme. Ale ráno všechny obavy pominuly a žáci už putovali do jazykové školy. V dalších dnech jsme se vždy odpoledne dále seznamovali s Londýnem, sáhli jsme si na nultý poledník v Greenwiche, pobyli jsme u moře v Brightonu, viděli živé žraloky v mořském muzeu a prohlídli si Tower of London, Tower Bridge a spoustu dalších zajímavých míst.
Studium angličtiny ve Velké Británii mělo umožnit nejen efektivní zdokonalení znalostí jazyka, ale také poznání kultury a životního stylu Britů zblízka. Jazykově-vzdělávací pobyt měl přispět k ověření znalostí angličtiny v praxi, podpořit rozvoj komunikačních kompetencí, probudit větší zájem o studium cizího jazyka. Žáci se s rodilými mluvčími měli seznámit se zvukovou podobou jazyka, procvičit si slovní zásobu a základní fráze. Pobyt měl také rozvinout kompetence občanské, žáci se pobytem v hostitelských rodinách seznámili s kulturou jiných etnik. 
Největším přínosem pobytu bylo překonání strachu mluvit s cizími lidmi a ještě k tomu cizím jazykem. Při ubytování v hostitelských rodinách museli žáci komunikovat s rodilými mluvčími při každodenním kontaktu. V hostitelských rodinách se učili samostatnosti, získali nové zkušenosti, poznali jiný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice. Při výletech a exkurzích mohli žáci poznat historii, geografii a kulturu Anglie a na vlastní oči viděli charakteristické památky. Děti nalezly smysl výuky angličtiny a po návratu mají chuť se zdokonalovat v angličtině, jsou motivovány, neboť si ověřily, že jim také někdo rozumí. Většina se jich přihlásila do kroužku Anglická konverzace.
Jazykový kurz proběhl formou 9 výukových hodin rozvržených do tří dnů. Každý den žáci absolvovali 3 hodiny intenzivní výuky anglického jazyka. Tato byla vedena třemi lektory – rodilými mluvčími, pravidelně se střídajícími ve skupinách cca 13 žáků. Do jednotlivých skupin byli žáci rozděleni na základě stupně pokročilosti v anglickém jazyce, jež byla zjištěna na základě rozřazovacích testů, které žáci absolvovali před zahraničním pobytem ve své domovské škole. 
V rámci konverzačních témat se lektoři zaměřili na běžné tematické okruhy – rodina, záliby, jídlo, příroda apod., jimiž obohatili slovní zásobu žáků a podpořili jejich schopnost představit sebe sama, své blízké a pohovořit o svých volnočasových aktivitách. Témata byla diskutována jak mluvenou, tak písemnou formou. Mimo zmíněné tematické celky se lektoři soustředili na britské reálie, především pak na místa a památky související s pobytem žáků, jako např. královská observatoř v Greenwichi či přímořské město Brighton. V rámci výuky gramatiky si žáci zopakovali již relativně upevněné struktury (přítomný čas prostý/průběhový) a naučili se pravidla užívání obtížnějších gramatických celků (podmínkové věty). 
Metody, jimiž byl anglický jazyk během kurzu prezentován, byly pro žáky atraktivní. Lektoři využívali především prvků tzv. „přímé metody“, tudíž používali výhradně cílový jazyk, koncentrovali se na verbální interakci žák-učitel, učitel-žák a ústní vysvětlení doplňovali názornými demonstracemi, kresbami, pantomimou, což žáci vnímali jako velmi pozitivní aspekty výuky. Rovněž formy práce (individuální, skupinová, práce ve dvojicích) a konkrétní aktivity (dialogy, popis obrázku, hledání rozdílů na obrázku, překlady, hry, vyplňování pracovních listů) hodnotili žáci velmi pozitivně. 
Celkové hodnocení kurzu žáky bylo kladné. Žáci ocenili nejen možnost obohacení slovní zásoby a upevnění gramatických celků, ale také možnost permanentní konverzace v anglickém jazyce s rodilými mluvčími, což napomohlo zvýšení jejich sebevědomí a odbourání zábran při verbálním projevu v cizím jazyce.
V sobotu v podvečer jsme se unaveni, ale plni zážitků vrátili do Kunína. Nás pedagogy však potěšilo, že dobré chování žáků velmi ocenila paní průvodkyně, učitelé v jazykové škole i hostitelské rodiny a anglická koordinátorka. (Ivana Machýčková, Marcela Žídková, Simona Karlíková a Aneta Baďurová)