Rekonstrukce víceúčelové učebny pracovní výchovy a rukodělných prací

Rekonstrukce víceúčelové učebny pracovní výchovy a rukodělných prací CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013167 je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu je zacílena na rekonstrukci víceúčelové pracovny pro výuku pracovních výchov v ZŠ Kunín. Do učebny bude dodáno nové nábytkové vybavení, ruční i AKU nářadí, stroje, stavebnice a další učební pomůcky celkem pro 24 žáků. Součástí investice je úprava venkovního prostranství v areálu školy. Projekt má vazbu na klíčové kompetence IROP: technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 92.

Výše schválené podpory: 1 608 085,22 Kč

Doba realizace: 2. 12. 2019 – 30. 9. 2021