Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Naše škola

MŠ Kunín přijme od 30. 8. 2021 (předpokládaný nástup) učitelku mateřské školy na plný úvazek.
Životopis, případně motivační dopis, zasílejte do 1. 8. 2021 na adresu machyckova@zskunin.cz.

Ředitelka ZŠ a MŠ Kunín Mgr. Ivana Machýčková

Rady k bezpečnosti – Policie ČR ZDE

Soutěž pro děti v zámeckém parku
Sdružení rodičů ve spolupráci s Obecní knihovnou v Kuníně a Obcí Kunín připravilo pro děti v zámeckém parku v Kuníně v rámci dětského dne v termínu od 1.6. do 30.6.2021 k dispozici soutěž s křížovkou. (Je vhodné vzít s sebou tužku a kousek papíru pro značení písmenek.)
V parku budou po dobu měsíce červen 2021 umístěny kartičky se soutěžními úkoly a hádankami. V rámci procházky zámeckým parkem můžete vyzkoušet své znalosti, plnit zadané úkoly. Pokud se budete chtít účastnit losování o ceny, stačí zaslat vyluštěnou hádanku na e-mailovou adresu naší Obecní knihovny v Kuníně: knihovnakunin@seznam.cz
Podmínkou je, že společně s tajenkou zašlete alespoň jednu fotografii ze soutěžního klání 🙂
Losování proběhne v pátek 2. července 2021. S výherci se na předání cen domluvíme e-mailem.
Za organizátory Markéta Kuběnová, předseda Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Kunín.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022 ZDE

Rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání ZDE

Provoz školy od 12.4.2021
9.ročník – příprava na přijímací zkoušky ZDE
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 ZDE
Informace pro rodiče od 12. 4. 2021 ZDE
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů ZDE
Testování Diagram ZDE
Testování – leták pro rodiče ZDE
Testování – leták singclean ZDE

Řádný zápis do Mateřské školy v Kuníně
se koná od 2.5.2021 do 16.5.2021 ONLINE


Postup – zápis 2021 ZDE
Žádost o přijetí a souhlas se zpracováním osobních údajů ZDE
Kritéria přijetí 2021 ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VIRTUÁLNĚ
Prohlídka třída Žabičky v budově základní školy ZDE
Prohlídka třída Rybičky v budově u Obecního úřadu ZDE
Prohlídka tříd Berušky a Sluníčka, Pastelková školka, účelová budova Kunín 184 ZDE

Zápis do I. třídy ZŠ
se koná od 1.4.2021 do 23.4.2021 ONLINE

Postup – zápis 2021 ZDE
Žádost o přijetí + souhlas se zpracováním údajů ZDE
Zápisní list ZDE
Žádost o odklad ZDE

Testování žáků před přijímacími zkouškami ZDE a ZDE

ZŠ Kunín také letos pořádá již tradiční
Květinkový den
Prodej sazenic proběhne v úterý 11.5.2021 ZDE

Nabídka aktivit pro školkové děti ZDE

Deset tipů pro rodiče na udržení motivace
k učení při online výuce ZDE

Změna termínu jednotné přijímací zkoušky na střední školy ZDE

Přednáška pro rodiče o bezpečném chování na internetu ZDE

Besídky v mateřské škole bez rodičů
Besídka u Žabiček ZDE a ZDE
Pozdravy od Sluníček ZDE a ZDE
K vánocům od Berušek ZDE
Rybičky slaví Vánoce ZDE

Volby do rady školy ZDE

Informace pro rodiče ze dne 9.10.2020 ZDE

Aktuální informace pro rodiče od 15.9.2020 –  COVID 19
ZDE a ZDE a ZDE

Přehlídka středních škol GEMMA 2020
– informace pro rodiče deváťáků ZDE

Sběr kaštanů a žaludů ZDE

Informace pro rodiče k novému školnímu roku 2020-2021 ZDE

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2020/2021 ZDE

Informace pro rodiče 1.-5. ročníku k otevření školy od 25.5.2020 ZDE
Dopis pro rodiče ZDE
Čestné prohlášení ZDE
Dotazník ZDE
Platba stravného v ZŠ od 25.5.2020 ZDE

Informace k otevření MŠ od 25.5.2020 ZDE
Čestné prohlášení ZDE
Informace školné MŠ ZDE

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku ZDE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – POZOR, ZMĚNA!!!
ŘEDITELKA ZŠ A MŠ KUNÍN VYHLAŠUJE
ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ.
ŘÁDNÝ ZÁPIS SE USKUTEČNÍ DÁLKOVOU FORMOU,
VE DNECH 4. 5. – 13. 5. 2020
PODROBNOSTI ZDE

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku ZŠ ZDE

Informace pro rodiče deváťáků ZDE
Čestné prohlášení ZDE

Termíny jednotné přijímací zkoušky ZDE

AKTUÁLNÍ INFORMACE
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2020 ZDE

Aktuální informace k doložení řádného očkování dítěte
Dle vyjádření Ministerstva školství z 3. 4. 2020 můžete doklad od lékaře nahradit dvěma vlastními dokumenty:

1. Prohlášením, že je dítě řádně očkované
2. Doložením kopie očkovacího průkazu dítěte

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem  –  tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,  musí zákonný zástupce kontaktovat  na  dálku  praktického  lékaře  a  vyžádat  si  od  něj  potvrzení,  že  je  dítě  proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji,  že  (jméno  a  příjmení  dítěte),  nar.  (XX.X.  XXXX),  se  podrobil(a)  všem  stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

Vše k zápisu do ZŠ 2020 ZDE.

Přestup z jiné ZŠ k nám ZDE.

Platby za MŠ a ŠD v době uzavření škol ZDE

Vážení rodiče, z rozhodnutí zřizovatele a vedení školy je zařízení mateřská škola od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřena. 

Žádosti o Ošetřovné posílejte na machyckova@zskunin.cz (uveďte jméno a příjmení dítěte a rodné číslo), potvrzení obdržíte elektronicky. 

Mgr. Ivana Machýčková

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání
Koronavirus otázky a odpovědi pro malé školáky

Rozvoz hotových jídel a nápojů