Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Naše škola

Nabídka aktivit pro školkové děti ZDE

ZÁPIS DO I. TŘÍDY ZŠ
se koná
15.4.2021 od 14.00 h do 17.00 h
v budově základní školy nebo online ZDE

ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ
V PONDĚLÍ 3. 5. 2021 ZDE

Přednáška pro rodiče o bezpečném chování na internetu ZDE

Besídky v mateřské škole bez rodičů
Besídka u Žabiček ZDE a ZDE
Pozdravy od Sluníček ZDE a ZDE
K vánocům od Berušek ZDE
Rybičky slaví Vánoce ZDE

Volby do rady školy ZDE

Informace pro rodiče ze dne 9.10.2020 ZDE

Aktuální informace pro rodiče od 15.9.2020 –  COVID 19
ZDE a ZDE a ZDE

Přehlídka středních škol GEMMA 2020
– informace pro rodiče deváťáků ZDE

Sběr kaštanů a žaludů ZDE

Informace pro rodiče k novému školnímu roku 2020-2021 ZDE

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2020/2021 ZDE

Informace pro rodiče 1.-5. ročníku k otevření školy od 25.5.2020 ZDE
Dopis pro rodiče ZDE
Čestné prohlášení ZDE
Dotazník ZDE
Platba stravného v ZŠ od 25.5.2020 ZDE

Informace k otevření MŠ od 25.5.2020 ZDE
Čestné prohlášení ZDE
Informace školné MŠ ZDE

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku ZDE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – POZOR, ZMĚNA!!!
ŘEDITELKA ZŠ A MŠ KUNÍN VYHLAŠUJE
ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ.
ŘÁDNÝ ZÁPIS SE USKUTEČNÍ DÁLKOVOU FORMOU,
VE DNECH 4. 5. – 13. 5. 2020
PODROBNOSTI ZDE

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku ZŠ ZDE

Informace pro rodiče deváťáků ZDE
Čestné prohlášení ZDE

Termíny jednotné přijímací zkoušky ZDE

AKTUÁLNÍ INFORMACE
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2020 ZDE

Aktuální informace k doložení řádného očkování dítěte
Dle vyjádření Ministerstva školství z 3. 4. 2020 můžete doklad od lékaře nahradit dvěma vlastními dokumenty:

1. Prohlášením, že je dítě řádně očkované
2. Doložením kopie očkovacího průkazu dítěte

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem  –  tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,  musí zákonný zástupce kontaktovat  na  dálku  praktického  lékaře  a  vyžádat  si  od  něj  potvrzení,  že  je  dítě  proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji,  že  (jméno  a  příjmení  dítěte),  nar.  (XX.X.  XXXX),  se  podrobil(a)  všem  stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

Vše k zápisu do ZŠ 2020 ZDE.

Přestup z jiné ZŠ k nám ZDE.

Platby za MŠ a ŠD v době uzavření škol ZDE

Vážení rodiče, z rozhodnutí zřizovatele a vedení školy je zařízení mateřská škola od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřena. 

Žádosti o Ošetřovné posílejte na machyckova@zskunin.cz (uveďte jméno a příjmení dítěte a rodné číslo), potvrzení obdržíte elektronicky. 

Mgr. Ivana Machýčková

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání
Koronavirus otázky a odpovědi pro malé školáky

Rozvoz hotových jídel a nápojů