Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Kunín, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Naše škola

Vánoční focení
Proběhne 20.10.2021 v MŠ a 21.10.2021 v ZŠ ZDE.

Halloweenské odpolední tvoření ve škole v pondělí 25.10.2021 od 14 do 17 hodin ZDE

Připravujeme v měsíci říjnu
6.10. Technické profese Kopřivnice
8.10. Ředitelské volno
12.10. Třídní schůzky v 16.00 hodin
12.10. Rada školy v 17.00 hodin
14.10. Beseda k volbě povolání 9. r. z ÚP Nový Jičín – bude přeloženo na jiný termín
25.10. Halloweenské spaní ve škole 1.stupeň – máte přebytečné dýně? Pošlete nám je do školy, budeme rádi.
26.10. Školní vysílání 9. A
27.,29.10. Podzimní prázdniny
Exkurze do moštárny – školní družina – termín bude domluven

Informace pro rodiče – září 2021 ZDE

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2021/2022
Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen ve středu 1.9.2021 v 8.00 hod. v základní škole. Žáci si s sebou vezmou přezůvky, roušku a psací potřeby. Vyučování bude ukončeno asi kolem 9.45 hodin.
Ve čtvrtek a pátek budou probíhat třídnické práce. Vyučování bude ukončeno:
Ve čtvrtek 2.9.2021 I. třída v 9.25 hodin, II. – V. třída v 11.25 hodin, VI. – IX. třída ve 12.20 hodin
V pátek 3.9.2021 I.-V.třída do 11.25 hodin, VI.-IX. tř. do 12.20 hodin, od pondělí 6.9.2021 výuka podle rozvrhu.
Školní družina bude 1.9.v provozu do 13.00 hod.(přihlášky 1.9.)
Školní jídelna bude v provozu od 2.9. (1.9.se lze přihlásit ke stravování).

Ředitelství ZŠ

Informace pro rodiče k novému školnímu roku ZDE
Informace o screeningovém testování žáků ZDE

Informace pro nové žáky ZDE

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE OD 5 DO 15 LET VĚKU VČETNĚ V SOBOTU 11.9.2021 OD 7:00 DO 12:00 HOD. ZDE

Rady k bezpečnosti – Policie ČR ZDE

Soutěž pro děti v zámeckém parku
Sdružení rodičů ve spolupráci s Obecní knihovnou v Kuníně a Obcí Kunín připravilo pro děti v zámeckém parku v Kuníně v rámci dětského dne v termínu od 1.6. do 30.6.2021 k dispozici soutěž s křížovkou. (Je vhodné vzít s sebou tužku a kousek papíru pro značení písmenek.)
V parku budou po dobu měsíce červen 2021 umístěny kartičky se soutěžními úkoly a hádankami. V rámci procházky zámeckým parkem můžete vyzkoušet své znalosti, plnit zadané úkoly. Pokud se budete chtít účastnit losování o ceny, stačí zaslat vyluštěnou hádanku na e-mailovou adresu naší Obecní knihovny v Kuníně: knihovnakunin@seznam.cz
Podmínkou je, že společně s tajenkou zašlete alespoň jednu fotografii ze soutěžního klání 🙂
Losování proběhne v pátek 2. července 2021. S výherci se na předání cen domluvíme e-mailem.
Za organizátory Markéta Kuběnová, předseda Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Kunín.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022 ZDE

Rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání ZDE

Provoz školy od 12.4.2021
9.ročník – příprava na přijímací zkoušky ZDE
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 ZDE
Informace pro rodiče od 12. 4. 2021 ZDE
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů ZDE
Testování Diagram ZDE
Testování – leták pro rodiče ZDE
Testování – leták singclean ZDE

Řádný zápis do Mateřské školy v Kuníně
se koná od 2.5.2021 do 16.5.2021 ONLINE


Postup – zápis 2021 ZDE
Žádost o přijetí a souhlas se zpracováním osobních údajů ZDE
Kritéria přijetí 2021 ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VIRTUÁLNĚ
Prohlídka třída Žabičky v budově základní školy ZDE
Prohlídka třída Rybičky v budově u Obecního úřadu ZDE
Prohlídka tříd Berušky a Sluníčka, Pastelková školka, účelová budova Kunín 184 ZDE

Zápis do I. třídy ZŠ
se koná od 1.4.2021 do 23.4.2021 ONLINE

Postup – zápis 2021 ZDE
Žádost o přijetí + souhlas se zpracováním údajů ZDE
Zápisní list ZDE
Žádost o odklad ZDE

Testování žáků před přijímacími zkouškami ZDE a ZDE

ZŠ Kunín také letos pořádá již tradiční
Květinkový den
Prodej sazenic proběhne v úterý 11.5.2021 ZDE

Nabídka aktivit pro školkové děti ZDE

Deset tipů pro rodiče na udržení motivace
k učení při online výuce ZDE

Změna termínu jednotné přijímací zkoušky na střední školy ZDE

Přednáška pro rodiče o bezpečném chování na internetu ZDE

Besídky v mateřské škole bez rodičů
Besídka u Žabiček ZDE a ZDE
Pozdravy od Sluníček ZDE a ZDE
K vánocům od Berušek ZDE
Rybičky slaví Vánoce ZDE

Volby do rady školy ZDE

Informace pro rodiče ze dne 9.10.2020 ZDE

Aktuální informace pro rodiče od 15.9.2020 –  COVID 19
ZDE a ZDE a ZDE

Přehlídka středních škol GEMMA 2020
– informace pro rodiče deváťáků ZDE

Sběr kaštanů a žaludů ZDE

Informace pro rodiče k novému školnímu roku 2020-2021 ZDE

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2020/2021 ZDE

Informace pro rodiče 1.-5. ročníku k otevření školy od 25.5.2020 ZDE
Dopis pro rodiče ZDE
Čestné prohlášení ZDE
Dotazník ZDE
Platba stravného v ZŠ od 25.5.2020 ZDE

Informace k otevření MŠ od 25.5.2020 ZDE
Čestné prohlášení ZDE
Informace školné MŠ ZDE

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku ZDE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – POZOR, ZMĚNA!!!
ŘEDITELKA ZŠ A MŠ KUNÍN VYHLAŠUJE
ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ.
ŘÁDNÝ ZÁPIS SE USKUTEČNÍ DÁLKOVOU FORMOU,
VE DNECH 4. 5. – 13. 5. 2020
PODROBNOSTI ZDE

Rozhodnutí o přijetí do 1.ročníku ZŠ ZDE

Informace pro rodiče deváťáků ZDE
Čestné prohlášení ZDE

Termíny jednotné přijímací zkoušky ZDE

AKTUÁLNÍ INFORMACE
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2020 ZDE

Aktuální informace k doložení řádného očkování dítěte
Dle vyjádření Ministerstva školství z 3. 4. 2020 můžete doklad od lékaře nahradit dvěma vlastními dokumenty:

1. Prohlášením, že je dítě řádně očkované
2. Doložením kopie očkovacího průkazu dítěte

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem  –  tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,  musí zákonný zástupce kontaktovat  na  dálku  praktického  lékaře  a  vyžádat  si  od  něj  potvrzení,  že  je  dítě  proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji,  že  (jméno  a  příjmení  dítěte),  nar.  (XX.X.  XXXX),  se  podrobil(a)  všem  stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

Vše k zápisu do ZŠ 2020 ZDE.

Přestup z jiné ZŠ k nám ZDE.

Platby za MŠ a ŠD v době uzavření škol ZDE

Vážení rodiče, z rozhodnutí zřizovatele a vedení školy je zařízení mateřská škola od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřena. 

Žádosti o Ošetřovné posílejte na machyckova@zskunin.cz (uveďte jméno a příjmení dítěte a rodné číslo), potvrzení obdržíte elektronicky. 

Mgr. Ivana Machýčková

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání
Koronavirus otázky a odpovědi pro malé školáky

Rozvoz hotových jídel a nápojů