Úvodem

Naše mateřská škola získala titul Ekoškola v roce 2017 a obhájila jej v roce 2019.

V roce 2021 již ekotým nevykazoval činnost (zčásti vlivem covidové situace a zčásti uvědoměním si, že zvládnout propojit třídy na 3 odloučených pracovištích je pro nás náročné a vyčerpávající) a o obhajobu titulu jsme nepožádali.

Nicméně, strategie a záměry Ekoškolího tvoření jsou nám blízké a plánujeme:

  • Zařazovat témata a inspirovat se Ekoškolou v předškolním vzdělávání
  • Aktivně se účastnit Kampaní Ekoškoly ve spolupráci s rodiči.

Jako koordinátor děkuji všem za odvedenou práci a spolutvoření a věřím, že vizi Ekoškoly budeme šířit a činnostmi Ekoškoly se inspirovat, Renáta Šťastná