Plán akcí pro děti

Divadelní a kulturní představení dle nabídky-průběžně, cca 8 x ročně
Tvořivá odpoledne rodičů s dětmi, cca 4 x ročně
Besídky pro rodiče, příbuzné a kamarády
– prosinec – vánoční
– květen – ke Dni matek
Odpoledne s babičkou a dědou
Odpoledne s tátou
Výlety
Exkurze během roku dle možností
Oslavy MDD v MŠ – červen
Školková akce pro celou rodinu
Karneval ve spolupráci se SR ZŠ Kunín – únor, březen
Dopoledne s Mikulášem, čertem a andělem – prosinec

Zprostředkováváme:

  • Předplavecký výcvik předškoláků , popř. dalších zájemců na krytém bazénu v Novém Jičíně
    dle termínu plavecké školy LAGUNA
  • Poradnu pro rozvoj komunikačních schopností (logopedie)

Spolupráce

  • s rodiči dětí
  • se základní školou, školní družinou
  • se Sdružením rodičů při ZŠ
  • s poradenskými zařízeními