Naše aktivity 2023/2024

Školní rok 2023/2024 jsme zahájili opět v naší tělocvičně. Do první třídy nastoupilo 20 prvňáčků a účast rodičů byla velmi hojná. Ve škole se letos vzdělává 207 žáků v 11 třídách. Ve škole se rozběhla také mimoškolní činnost. Dětem bylo nabídnuto 17 skupin kroužků, od sportovních, přes umělecké, kuchařské, robotické a divadelní. Kromě toho je ve škole odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, děti tak nemusí za hrou na kytaru nikam dojíždět. Letos bohužel neprobíhá výuka náboženství pro malý zájem ze strany dětí. Škola žije každý den až do pozdního odpoledne a někdy až do večera.
Zrekonstruovali jsme během prázdnin vstupní halu, nově vymalovali, pořídili nové nástěnky a vyzdobili pracemi žáků. Máme tam strom úspěchů a čtenářský koutek.
Věříme, že školní rok bude klidný, že vše poběží jak má a společně se uvidíme na nějaké školní akci pro veřejnost.
Mějte příjemné a klidné podzimní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy

 • Biologicko – zeměpisná vycházka

V úterý 12. září se žáci sedmého a osmého ročníku vypravili do Nového Jičína, aby si vyzkoušeli praktické dovednosti z přírodopisu a zeměpisu. Během trasy plnili různé úkoly a vše si zapisovali do pracovních listů. Hledali bezobratlé živočichy, pozorovali krajinu, orientovali se v terénu a poznávali listy stromů. Cílem trasy byl rybník Čerťák, kde jsme měli delší přestávku. Žáci tak měli dost času si vše doplnit a načerpat síly na zpáteční cestu do Nového Jičína. Dle zpětných vazeb se žákům vycházka líbila a příště by se rádi vypravili na Svinec, Velký Javorník nebo Radhošť. (Mgr. Valentík Tomáš)

 • Myslivecká výstava na Zámku Kunín

Dne 15. 9. 2023 se naši prvňáčci zúčastnili MYSLIVECKÉ VÝSTAVY, která se konala v půdních prostorách Kunínského zámku. Při příchodu nás páni myslivci velice mile přivítali a povídali dětem o životě lesních zvířat. Děti měly možnost si prohlédnout různé druhy lesní zvěře a také pro ně bylo připravené poučné video. Za vzorné chování a naslouchání dostaly děti sladkou odměnu. Poté byly děti vyzvány, aby se zúčastnily myslivecké soutěže a namalovaly obrázek spojený s lesem, nebo myslivostí. A moc se jim povedly, co myslíte? 😊

Mgr. Ivana Gazdová, Mgr. Alena Piecková

 • Exkurze na skládku Životice u Nového Jičína

V pátek 7. září se zástupci školního ekotýmu společně s žáky 6. a 7. ročníku vypravili na exkurzi na skládku v Životicích u Nového Jičína. V rámci připraveného programu si žáci měli možnost prohlédnout informační panely se zajímavostmi o fungování skládky, třídění odpadu, recyklaci, kompostárně, nebo třeba svozové technice na skládkách. Následně zhlédli krátké video dokumentující vzhled skládky v roce 2012. Děti se dozvěděly informace o vzniku skládky, jejím postupném vývoji a rovněž o nezbytných strojích zajišťujících chod celé skládky. Před samotným vstupem do „terénu“ se jednotlivé skupiny žáků zvážily na speciální elektronické váze určené pro vážení aut dovážejících odpad. Hmotnost skupin byla pro mnohé velmi překvapivá, pohybovala se v rozmezí od 750 kg do 1500 kg. 😊

Při samotné komentované prohlídce skládky se žáci dozvěděli další zajímavosti a viděli nejen hromady odpadu postupně se měnící v travnaté svahy, některé ze strojů v akci, ale také rozsáhlý kamenitý prostor připravený pro další přibližně desetileté uskladňování komunálního odpadu. (Mgr. Simona Karlíková)

 • Soutěž malých zoologů v ZOO Ostrava

Ve středu 13.9.2023 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili soutěže Velká cena malých zoologů v ostravské ZOO, která se koná každoročně v měsíci září. Děti měly za úkol v co nejkratším čase uběhnout trasu a splnit jednotlivé úkoly. Letošním tématem byly šelmy. Soutěže se zúčastnilo celkem 82 družstev z našeho kraje. A jak jsme se umístili? Smíšené družstvo ve složení Pavel Kiesevetter, Sofie Pokludová, Barbora Pavlíková, Nela Anlaufová, Marek Červenka a Justýna Vavříková se umístilo na nádherném 15. místě. Po soutěži si děti zoologickou zahradu prohlédly a seznámily se se zvířaty, která se zde chovají. Nejvíce se všem líbilo „Na statku“ u koz a morčat a u stánků s občerstvením.

Všem soutěžícím patří velký dík!   (Mgr. Jana Žáková)

 • Návštěva Úřadu práce

Ve středu 27.9. jsme jeli s deváťáky do Nového Jičína na besedu k volbě povolání. S možnostmi vzdělávání na středních školách seznámila žáky paní Mgr. Jana Géryková z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce. Deváťáci aktivně diskutovali na téma, jak přistupovat k volbě střední školy, co je důležité při výběru budoucí profese, jaké potřebuji získat informace ke správnému rozhodnutí. Věřím, že jim beseda pomůže v rozhodování, kam si v únoru podat přihlášku. Mgr. Marcela Žídková

Vážení příznivci školy,
máme za sebou dva měsíce pilné školní práce.
Konečně jsme se mohli se žáky rozjet na exkurze a podniknout plno zajímavých aktivit. O mnohých z nich si můžete přečíst nejen zde, ale také na webových stránkách školy a také na školním facebooku. Tam najdete také plno fotografií z našich společných akcí.
A také nás toho hodně čeká  – dlabání dýní, vánoční focení, cirkus trochu jinak, soutěže sportovní i vědomostní, vánoční posezení… No čeká nás plno zajímavých akcí, tak se můžeme společně těšit.

Mějte pěkné podzimní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy

Stalo se v naší škole:

 • Beseda o třídění odpadů v MŠ

V úterý 26. 9. 2023 navštívil třídu Žabiček EKOTÝM ze základní školy ve složení: Eliška Krejčiříková, Filip Mikulec a Štěpán Mlčoch. Seznámili děti s tříděním odpadu a jeho pravidly. Pro děti přichystali činnosti, ve kterých si děti vyzkoušely správné třídění odpadu. Děkujeme za návštěvu! Učitelky MŠ

 • EKO beseda v ŠD

Ve středu 27. 9. 2023 proběhla v naší družině beseda, která se věnovala ekologii a důležitosti třídění odpadu. Členové EKOTÝMU při zdejší škole připravili pro děti nejen vyprávění, ale i názorné ukázky, jak třídit odpad. Naučili jsme se a ověřili si, co kam patří, do jakých barevných kontejnerů roztřídit odpad. Beseda byla nejen poučná, ale i zábavná. Děkujeme EKOTÝMU, třídit budeme i nadále a těšíme se na další spolupráci. Vychovatelky ŠD

 • Exkurze do moštárny

Ve středu 27. 9. 2023 jsme byli na exkurzi v místní moštárně. Z darovaných jablíček nám paní Knápková a paní Pastorková ukázaly ruční výrobu moštu. V průběhu práce dětem povídaly o celém procesu, co je důležité a co je potřeba pro vznik čerstvého moštu. Děti se mohly podívat i do sušárny. Mošt i ovoce nám velice chutnalo. Počasí nám přálo a exkurze se všem velice líbila. Tímto děkujeme a budeme se těšit na další setkání.  J   Vychovatelky ŠD

 • Setkání s floristkou na zámku Kunín

Ve středu 27.9.2023 se vydala děvčata z devátých ročníků na zámek, aby se podívala, jak probíhá aranžmá růží v pokojích zámku. Chystala se výstava „Růže pro paní hraběnku“. Celou výstavou je provedla paní floristka, která jim podrobně popsala, jak takové aranžmá vzniká. Děvčata se dověděla mnoho zajímavého a možná to bude inspirací pro výběr jejich budoucího povolání. Mgr. Jana Žáková

 • Exkurze do Archeoparku Chotěbuz

V pátek 29. září měli žáci 6. a 7. ročníku naší školy možnost strávit velmi příjemné podzimní dopoledne v archeologické lokalitě Chotěbuz – Podobora. V rámci exkurze navštívili místní archeopark, který patří k významným pravěkým a raně středověkým památkám Těšínského Slezska.

Na začátku prohlídky se žáci dozvěděli zajímavosti o lokalitě, v níž se archeopark nachází. Následně jim byla jedno po druhém představena obydlí našich předků, u nichž všechny na první pohled zaujala masivní střecha vyrobená z několika vrstev rákosových stébel. Rovněž interiéry jednotlivých domků s replikami dobového vybavení budily u dětí značný zájem. Velké atraktivitě se těšily dobové zbraně, s nimiž měli žáci možnost za dohledu pana průvodce manipulovat a vyzkoušet si tak tíhu kopí, seker, štítů, či kovových přilbic.

Výkladová část exkurze byla zakončena praktickými aktivitami, při nichž si děti zahrály na archeology, vyzkoušeli dobové hry, psaní na voskovanou destičku a střelbu z luku na cíl.

V závěru exkurze žáci zhlédli vnitřní expozici archeoparku s mnoha dalšími zajímavostmi o životě v dávných dobách a prověřili nabyté znalosti a svou bystrost při vyplňování tematického pracovního listu.

Následoval již jen nezbytný nákup suvenýrů, svačina a odjezd domů. Mgr. Simona Karlíková

 • Exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně

V rámci učiva o elektrárnách a elektrické energii se v pátek 29.9.2023 vydali naši osmáci a deváťáci do Koutů nad Desnou. Zde totiž začíná exkurze do jedné z největších přečerpávacích elektráren a troufám si říci, že také nejkrásnějších. Začali jsme v informačním centru, kde žáci shlédli dva krátké filmy o vodní energii a o principu elektrárny. Potom jsme se vydali do kaverny do podzemí podívat se na generátory, které vyrábějí střídavý proud. Následoval výjezd autobusem k dolní a horní nádrži, které jsou obě v nádherném prostředí. A protože nám přálo počasí, popsal nám pan průvodce celý masiv Jeseníků a nemohli jsme se vynadívat na Praděd a Petrovy kameny. Žáci si vyplnili pracovní list, aby si zapamatovali co nejvíce a možná si v autobuse trošku upevnili vzájemné kamarádské vztahy. Pan průvodce nám žáky pochválil. Myslím, že jsme si to všichni pěkně užili. Mgr. Ivana Machýčková, vedoucí exkurze

 • Exkurze do Nového Jičína

Žáci 3. a 4.třídy v pátek 29.9.2023 navštívili v rámci předmětu Člověk a jeho svět Nový Jičín. Nejprve svou návštěvu zahájili prohlídkou zákulisí Beskydského divadla, kde si prohlédli místa, která jako běžný návštěvník nenavštíví. Poté vyšlapali schody na radniční věž a prohlédli si město z ptačí perspektivy. Navštívili také informační centrum s expozicí klobouků a Gen. Laudona. Na závěr si prohlédli výstavy v zámku s historií města Nový Jičín, historií zámku a pokrývek hlavy a klobouků. Exkurze se žákům líbila, a protože bylo horko, mnozí ji zakončili výbornou zmrzlinou.  Mgr. Jana Žáková

 • Návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích

29.9.2023 jeli páťáci ze ZŠ Kunín do Záchranné stanice v Bartošovicích.

Hned, jak jsme přijeli, tak se nás ujal pan chovatel a byli jsme seznámeni s jejím provozem. Viděli jsme tam zajímavá zvířata: hodně druhů sov, vydru říční, krkavce, samici orla, veverky, čápy aj. A nesmíme zapomenout na našeho sýčka Pírka, kterého si naše škola adoptovala.

Většina zvířat se do stanice dostala z důvodu srážky s autem nebo popálením od elektrického drátu. Exkurzi jsme si všichni užili. Sofie Pokludová a Barbora Pavlíková, 5.třída

 • Prvňáci s druháky na Zámku Kunín

V pátek 29. 9. se děti z první a druhé třídy za pěkného počasí vypravily ke kunínskému zámku. Nejprve se svými učitelkami prozkoumaly zákoutí zámeckého parku a poté s milou slečnou průvodkyní a „paní hraběnkou“ obdivovaly krásy zámku, vyzdobeného voňavými květinami. Děkujeme panu kastelánovi, že nám umožnil zdarma prohlídku, která se všem moc líbila.

Mgr. Alena Piecková, Mgr. Dagmar Šafárová

 • Dopravní vycházka

Ve středu 11. 10. 2023 jsme se vydali s družinkou na dopravní vycházku kolem školy. Po cestě jsme pozorovali silniční provoz, dopravní značky a změny v přírodě. S dětmi jsme si povídali o dopravní situaci v naší obci a o pravidlech na silnici. Na závěr si děti mohly zadovádět na výletišti. Vycházku jsme si užili a těšíme se na příště. J Vychovatelky ŠD

 • ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Ve středu 11.10. jsme se s deváťáky vydali do Kopřivnice na přehlídku technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“. Cílem této přehlídky je přiblížit žákům profese, které by je mohly oslovit při výběru budoucího povolání.  Žáci si mohli vyzkoušet nejrůznější stroje, nástroje a také získat informace o případném studiu na školách. Jsme rádi, že máme každoročně možnost bezplatně se této akce s deváťáky zúčastnit. Vždy je to pro ně velmi obohacující. Mgr. Jana Omaníková

 • VÝTVARNÝ ATELIÉR V PRAXI

V pondělí 16.10. jsme s deváťáky navštívili výstavu Pavla Strnadela v Muzeu Novojičínska. Žáci si poslechli krátké povídání o tvorbě tohoto malíře a za pomoci křížovky prozkoumali jeho vystavené obrazy. Na závěr měl každý žák možnost si vyzkoušet výtvarnou techniku mramorování. Výsledné obrázky musí do středy uschnout na půdě muzea, ale hned po vyzvednutí s nimi žáci budou dále pracovat v hodinách výtvarné výchovy. Mgr. Jana Omaníková

 • Drakiáda v ŠD

Ve středu 18. 10. 2023 jsme si uspořádali ve školní družině drakiádu. Děti si z domova donesly své vlastní draky. Počasí nám přálo, ale i přesto se děti musely proběhnout, aby jim draci létali. Moc jsme si toto slunečné odpoledne užili a nechyběla ani sladká odměna od paní knihovnice z obecního úřadu. Děkujeme 😊 Vychovatelky ŠD

 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY

V letošním školním roce jsme využili možnost preventivních programů nabízených PPP Ostrava. Pro naše čtvrťáky byl připraven preventivní program „Nebezpečí kyberšikany“ a pro sedmáky a osmáky „Nebezpečí šikany“. Oba programy měli za úkol žáky seznámit s projevy šikany a najít postup, jak se jí bránit. Také si žáci vyzkoušeli různé preventivní hry zaměřené na úctu a respektování ostatních. Programy naše žáky velmi obohatili a v dalším školním roce je využijeme opětovně. Mgr. Jana Omaníková

 • Podzimní vyrábění v 1. třídě

Podzimní příroda nabízí spoustu barevného materiálu, kterého jsme využili k tvoření v pracovní výchově. Práce se nám dařila a galerie různých zvířátek a postaviček nám teď zdobí okenní parapet ve třídě. Rodičům děkuji za spolupráci při sbírání přírodnin a prvňáčky moc chválím za trpělivost při nelehkém vyrábění a pěkné nápady. Mgr. Alena Piecková

 • Projekt 72 hodin

13. října 2023 se třídy 9.A a 9.B rozhodly pomoct obci díky projektu 72 hodin. Žáci místo vyučování šli ven a pomáhali obci zkrášlovat naši ves, ale i učitelé přiložili ruku k dílu a na projektu se podíleli s dětmi. Všichni sadili stromky a keře a čistili okolí naší školy. Žáci si takovéto odreagování velmi užili a za pomoc dostali i malou odměnu ve formě dřevěných pravítek. Děkujeme za skvělou spolupráci s Obecním úřadem v Kuníně.

Za ekotým Anežka Pisařovicová

Vážení rodiče,
první čtvrtina školního roku uběhla, ani nevíme jak. Ve škole se uskutečnila celá spousta zajímavých aktivit, žáci vyjeli na exkurze, proběhly besedy s odborníky, žáci se zapojili do soutěží a na další se připravují… Ale také proběhla ve škole kontrola České školní inspekce, která se zaměřila na podmínky, průběh a hodnocení pedagogického procesu ve všech součástech školy. Zatím nemáme v ruce písemnou zprávu, ale inspekční tým byl velmi, velmi spokojen s průběhem vzdělávání jak v mateřské, tak v základní škole. Hodnotil také velmi kvalitní podmínky pro vzdělávání, za což vděčíme zastupitelům Obce Kunín. Tým zkontroloval také finanční dotace poskytnuté z MŠMT, kde neshledal žádné pochybení. Inspekce velmi pochválila stravu ve školní jídelně. A mají co srovnávat, protože si kupují stravu na každé škole, kterou kontrolují. Jsme velmi rádi, že můžeme vašim dětem zajistit kvalitní vzdělání a připravit je tak na další vzdělávací dráhu.

Naši školu navštívil ve čtvrtek ještě jeden tým, a to pedagogové z jiných škol v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. 10 pedagogů navštívilo vyučovací hodiny, inspirovali se naší školou a pracemi a výstupy našich žáků. Vyjádřili velké poděkování za inspirace, které jsme pro ně připravili.

A nyní už začneme ve škole žít adventem, začínáme připravovat velké vánoční setkání v naší škole, které proběhne v úterý 19.12.2023. Program v tělocvičně, vánoční dílny, vánoční focení, autorské čtení (novinka) a samozřejmě punč a dobrá káva.

Přeji vám klidný a pohodový vánoční čas, krásné těšení se na vánoční svátky a těšíme se na setkání s vámi.

Ivana Machýčková, ředitelka školy

 • Jsme na sociálních sítích

Škola má také svůj facebook – facebook.com/ZsMSKunin.  Můžete sledovat dění ve škole i zde.

 • Martin na bílém koni

V pátek 10.11.2023 nás navštívil u školy Martin na svém bílém koni. Doporučil nám, abychom si už nachystali zimní bundy, schovali kšiltovky, vytáhli čepice, šály a rukavice. Sníh nám sice ještě nepřivezl, ale všichni jsme od něj dostali sladkou odměnu, o kterou jsme se společně podělili.

 • Hrátky s listím

V týdnu od 30.10. do 3.11.2023 jsme ve školní družině vytvářeli různé přírodní mandaly, domečky pro zvířátka, závěsné dekorace a barevné paletky z listí. Děti byly velmi tvořivé a mandaly doplnily i o různé přírodniny, které našly na zahradě za školou. Podzimní barevné odpoledne jsme si moc užili. 😊 Vychovatelky ŠD

 • Fotbal – I. kolo

V pondělí 23. října se v Novém Jičíně uskutečnil fotbalový turnaj pro chlapce a dívky 2. stupně. O jedno postupové místo jsme se utkali se soupeři ze ZŠ Komenská 66 (Nový Jičín), ZŠ Npor. Loma (Příbor), ZŠ Mořkov, ZŠ Milady Horákové (Kopřivnice).

Pro naše hochy a dívky to byl první školní turnaj v klasickém fotbalovém formátu 10 + 1. Naše hra byla ze začátku velmi nejistá a plná chyb. I proto jsme první dvě utkání se soupeři ze ZŠ Nový Jičín a ZŠ Mořkov prohráli. Ve třetím zápase proti družstvu z Kopřivnice jsme měli více ze hry, ale nedokázali jsme proměňovat vyložené šance. Po základní hrací době byl stav nerozhodný a následoval penaltový rozstřel. V něm jsme opět nedokázali proměnit všechny penalty a v zápas jsme prohráli. V posledním utkání proti Příboru jsme měli skvělý vstup do zápasu a rychle jsme se ujali vedení. Chybami v obraně jsme však nechali soupeře lehce vyrovnat. A i tento zápas musely rozhodnout penalty. Tentokrát se nám však podařilo všechny penalty proměnit a v zápase jsme zvítězili. Celkově jsme se umístili na pátém místě.

Mgr. Valentík Tomáš

 • Návštěva v knihovně.

V úterý 24. 10. 2023 jsme se školní družinou navštívili místní knihovnu. Po přivítání nás paní knihovnice seznámila s knihami pro děti. Ukázala dětem systém správného řazení knih. Povídali jsme si o tom, jak o knížky pečujeme a jak s nimi zacházíme. Děti si mohly prohlédnout nejen zařízení knihovny, ale také různé knihy a časopisy. Společně jsme si povídali o knížkách, které si děti vybraly. V knihovně se nám moc líbilo a už se těšíme na další návštěvu. J Vychovatelky ŠD

 • Florbal dívky 6. – 7. ročník

Naše dívky 6. a 7 ročníku se 16. listopadu vypravily na okrskové kolo florbalu do Bílovce. Zde se utkaly o dvě postupová místa se soupeři ze ZŠ Komenského (Bílovec), ZŠ Sjednocení (Studénka), ZŠ Komenského (Odry). Naše děvčata podala skvělý výkon a po výhrách 2:0, 4:0, 7:0 suverénně postoupila z prvního místa do okresního kola.

To se konalo 21. listopadu v Odrách. Odtud postupovalo do krajského kola jen jedno nejlepší družstvo. Našimi soupeři byli opět ZŠ Komenského (Bílovec), domácí ZŠ Komenského (Odry) a pak celky z druhé postupové skupiny – ZŠ Záhuní (Frenštát p. R.) a ZŠ E. Zátopka (Kopřivnice). Na úvod turnaje jsme měli naše soupeře z okrskového kola a ty jsme opět porazily. Následně jsme sehráli první velmi vyrovnané utkání v celém turnaji. A to se soupeřem ze ZŠ Záhuní. Nejdříve jsme se ujali vedení 1:0. Soupeř však překlopil vedení na svou stranu. Nám se podařilo vyrovnat až v samém závěru utkání. Zápas tak skončil remízou 2:2. O našem možném postupu tak rozhodoval poslední zápas celého turnaje. Utkali jsme se o první místo se silným soupeřem z Kopřivnice. My jsme museli zvítězit a soupeři na postup stačila remíza. Do utkání jsme vstoupili lépe a vstřelili první branku. Dlouho byl stav 1:0 pro nás. Bohužel tři minuty před koncem zápasu soupeř vyrovnal a do konce utkání se nám nepodařilo vstřelit další gól. Zápas skončil 1:1 a tím pádem jsme skončili na druhém, nepostupovém místě. Naše dívky však v tomto utkání podaly nejlepší výkon v celém turnaji. I s okrskovým kolem vyhrály pět utkání a dvakrát remizovaly. A v celém turnaji obdržely pouze tři branky. Na to, že většina z nich florbal nehraje, je to skvělý výkon! Moc jim děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. Třeba i příští rok na dalším ročníku florbalového turnaje.

Mgr. Valentík Tomáš

 • Florbal kat. III – okrskové kolo

V pondělí 20. listopadu se naši hoši a dívky vypravili na florbalový turnaj chlapců 6. – 7. ročníků v Odrách. O jedno postupové místo jsme se utkali se soupeři ze ZŠ Spálov, ZŠ Suchdol n. O., ZŠ Komenského (Odry), ZŠ Starý Jičín.

Naše družstvo složené především ze žáků šestého ročníku přijelo hlavně sbírat zkušenosti s velkým florbalem. Podle toho vypadal i první zápas. V něm jsme udělali spoustu chyb a nepřesností. Jen díky slabšímu soupeři jsme prohráli pouze 1:3. Během dalších dvou utkání jsme se rozehráli a náš výkon se zlepšil. Výsledkem byly i následující dvě výhry 5:1. V posledním utkání jsme se utkali proti nejsilnějšímu soupeři ze ZŠ Starý Jičín. Soupeř potvrdil roli favorita a zvítězil 4:0. Z turnaje si odvážíme třetí místo a spoustu cenných zkušeností do dalších turnajů. Mgr. Valentík Tomáš

 • Záložka do knihy

Naše škola se v podzimních měsících opět zapojila do 14. ročníku česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvořili v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvárnili letošní projektové téma – Inspirující svět pohádek, básní a příběhů a vyměnili si je s partnerskou slovenskou školou. Naší škole byla přidělena základní škola Sľažany, která se nachází v Nitrianskom územním celku.

Záložky vyráběli žáci 2., 3., 4. a 7. třídy. V listopadu své záložky zaslali na Slovensko. Výměna se zdařila a žáci se nyní pyšní ve svých knihách záložkami slovenských spolužáků.

(Mgr. Jana Žáková)

 • Čtvrťáci na dopravním hřišti

V pondělí 6.11. jeli čtvrťáci na dopravní hřiště do Nového Jičína. V učebně si spolu s městskými policisty vysvětlili dopravní pravidla, chování při jízdě na kole a vybavení kola. Na závěr si vyzkoušeli jízdu na dopravním hřišti, kde všechna tato pravidla museli uplatnit. Nejtěžší bylo správně projet křižovatkou a kruhovým objezdem. Nyní je čeká těžký úkol – naučit se v dopravním kurzu dopravní značky a vše, co s pohybem na silnici souvisí. Na jaře se totiž čtvrťáci na dopravní hřiště vrátí, aby získali průkaz cyklisty. (Mgr. Jana Žáková)

 • Logická olympiáda 2023

Logická olympiáda je každoroční celorepubliková soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, při jejichž řešení nerozhodují naučené znalosti, ale samostatné uvažování, kreativní přístup a pohotové rozhodování. Do soutěže se letos zapojili také žáci naší školy, 29 dětí z 1. stupně a 28 žáků z 2. stupně. V jejich kategoriích se základního kola zúčastnilo z českých škol celkem 51 276 žáků a mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola se zařadilo i 36 žáků z naší školy, kterým blahopřejeme! A těm nejlepším naše velká gratulace!

Kategorie A1, A2
1. místo Václav Kojetinský (2. třída)
2. místo Tobias Šenkeřík (2. třída)
3. místo Karolína Jabůrková (1. třída)
3. místo Dagmar Kojetinská (1. třída)

Kategorie A
1. místo David Závacký (5. třída)
2. místo Lukáš Krupp (3. třída)
3. místo Michael Dvorník (4. třída)

Kategorie B
1. místo Sylvie Rumlová (8. třída)
2. místo Adam Navrátil (9. B třída)
3. místo Julie Cserge (6. B třída)

Mgr. Alena Piecková, školní koordinátor soutěže

 • Indiáni v 1. třídě

Listopadové dny jsme si s prvňáčky zpestřili tematicky zaměřeným vyučováním „Na Indiány“. Nejprve jsme si vyrobili a ozdobili čelenky. Naučili jsme se písmenko I, četli a tvořili věty o Indiánech, psali i kreslili indiánská slova, řešili matematické indiánské slovní úlohy. Nejvíce se dětem líbilo, když jsme v rytmu říkanek recitovali, tleskali, skandovali a bubnovali na drumbeny všichni pospolu v kruhu jako praví Indiáni. 

Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka

 • Cirkus ve škole

V pondělí a úterý 20.-21. listopadu byl ve škole opravdový cirkus. Ale trochu jinak. Cirkusová skupina z Ostravy CIRKULUM pod záštitou Moravskoslezského kraje připravila pro školy program Cirkus trochu jinak. V rámci tohoto projektu se žáci učili žonglovat, tančit, dělat akrobacii a další cirkusové umění. V rámci představení, které mělo přesah do vztahů ve škole, žáci své umění předvedli. Místy to bylo tak dojemné, že mnozí z nás měli slzy na kraji, někdy veselé a poutavé tak, že jsme se od srdce zasmáli. Moc a moc děkujeme, že jsme do programu byli zapojeni, byl to pro nás dospělé, naše žáky i děti z oddělení žabiček skvělý zážitek.

Ivana Machýčková

 • Fake news

V listopadu měli osmáci a deváťáci naší školy online workshopy, které pořádá Ostravská univerzita, na téma FAKE NEWS-falešné zprávy. Falešné zprávy jsou jako lstiví klauni mezi pravdivými informacemi, které můžeme najít na internetu, na sociálních sítích i v běžných médiích. Přestože se mohou zdát zábavné, mohou způsobit vážné problémy. Na různých příkladech jsme si ukázali, jak tyto zprávy rozeznat a kde si fakta ověřit. První krokem je vždy otázka „Je to pravda?“ Takže sledujte zdroje, ověřujte fakta, kriticky hodnoťte přečtené informace, ať nešíříte nesmysly.

Mgr. Marcela Žídková

 • Digitální obraz

 Poslední pátek v listopadu měli osmáci a deváťáci přednášku o využití digitálních technologií ve výtvarném umění. Seznámili se se základními pojmy, principy tvorby a editace digitálního obrazu, informačními zdroji, historií využití počítačů v umělecké tvorbě a základy digitální technologie zpracování obrazu. Vyzkoušeli si techniku Jacksona Pollocka v aplikaci na internetu a zkusili generovat obrázky pomocí umělé inteligence.

Mgr. Marcela Žídková

 • Vycházka do přírody

Ve středu 14. 2. 2024 jsme se vydali se školní družinou do místního lesa. Sledovali jsme stopy zvířat, plnili různé úkoly a pozorovali přírodu kolem nás. Došli jsme ke krmelci pro zvířata, u kterého jsme si zopakovali, čím se v zimě krmí lesní zvěř, kdo se o ní stará a jestli i my můžeme pomoct. Vycházku jsme si užili a už se těšíme na příště.

Vychovatelky ŠD

 • Veselé zoubky v 1. třídě

v pátek 15. 3. 2024 jsme se s prvňáčky zapojili do dm preventivního programu „Veselé zoubky“. Vyučovací hodiny jsme věnovali prevenci zubního kazu a využili k tomu materiály připravené společností dm drogerie markt s. r. o. Povykládali jsme si s dětmi, jaké mají zkušenosti s dentální hygienou, návštěvou zubního lékaře, podívali se na pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, pomocí interaktivního programu jsme získali nové poznatky a hlavně se naučili, jak si správně a pečlivě čistit zoubky. Děti si také otestovaly své nově nabyté znalosti a za odměnu si ze školy odnášely preventivní taštičku s výrobky, které jim přispějí k úsměvu plnému zdravých zoubků.

Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka

 • Transfúzní oddělení v Novém Jičíně

Ve středu 28.2. navštívili žáci 9. tříd Transfúzní oddělení v Novém Jičíně. Dozvěděli se užitečné informace ohledně dárcovství krve, svou krevní skupinu a také množství cukru ve své krvi. Žáci si vyzkoušeli záchranu člověka, změřili si svůj krevní tlak a vyzkoušeli si správnou hygienu rukou. Celá návštěva nemocnice byla také zaměřena na volbu budoucího povolání. Do konce školního roku žáky ještě čekají další workshopy zaměřené na prevenci zdraví. Děkujeme p. Evě Jalůvkové, která nám návštěvu nemocnice zprostředkovala.

Mgr. Jana Omaníková

 • Show Adolfa Dudka

Ve středu 28. 2. 2024 se konala ve školní družině show známého ilustrátora A. Dudka. Představil nám svou tvorbu a ukázal nové ilustrace knih a časopisů. Při vystoupení se děti učily kreslit za pomocí geometrických tvarů a zjistily jak je to jednoduché. Během představení jsme se všichni zapojili do děje a zažili spoustu legrace i příjemná překvapení. Show se nám velice líbila a už se těšíme na další setkání. Děkujeme

Vychovatelky ŠD

 • Recitační soutěž na prvním stupni

V únoru ve škole probíhala již tradiční soutěž v recitaci. Děti z prvního stupně si nejprve ve svých třídách zvolily své nejlepší recitátory, kteří pak ve čtvrtek 15.2. předvedli své recitační umění ve školním kole. Školního kola se tentokrát zúčastnilo 35 žáků z 1.-5.třídy. Porota velmi ocenila prvňáčky, jejichž projev mnohdy zastínil i projev starších žáků a také ocenila žáky pátého ročníku za originalitu ve výběru básní.

Umístění v jednotlivých kategoriích:

 Začínající recitátoři (1.tř.)  1. místo: David Terrich
                                                2. místo: Karolína Jabůrková
                                                3. místo: Debora Brišová

       1.kategorie (2.a 3.tř.)   1. místo: Laura Mokrá
                                                2. místo: Antonie Rašková
                                                3. místo: Klára Sofie Horáková

      2.kategorie (4.a 5.tř.)   1. místo: Marek Červenka
                                               2. místo: Nela Anlaufová
                                               3. místo: Barbora Pavlíková

 Gratulujeme vítězům a divákům děkujeme za účast a podporu.

Mgr. Dagmar Šafárová

 • Recitační soutěž na vyšším stupni

Dobrovolníci z řad žáků druhého stupně si 7. února vyzkoušeli, jaké je to vystupovat před publikem a předvedli skvělé výkony v rámci dvou soutěžních kategoriích. Přestože účast byla menší než v předchozích letech, dočkali jsme se i dvou vystoupení s vlastní autorskou tvorbou. Oba autoři, Jakub Kozar i Patrik Válek, si zaslouží velké uznání a pochvalu. Doufáme, že ve své tvorbě budou pokračovat i nadále.

V jednotlivých kategoriích se žáci umístili takto:

 1. Kategorie (6. a 7. třída)
 2. Vendula Palacká
 3. Aneta Paprskářová
 4. Nikol Terrichová
 1. Kategorie (8. a 9. třída)
 2. Adéla Halamová
 3. Jakub Kozar
 4. Nikol Julinová

Mgr. Veronika Vaněčková

 • Olympiáda z AJ

I v letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže v anglickém jazyce. Nejúspěšnějším řešitelem se ve školním kole soutěže stal Jakub Kozar z 9. A, který následně naši školu reprezentoval v okresním kole soutěže, které se uskutečnilo v pátek 16. února 2024 v Novém Jičíně.

V okrese Kuba poměřil síly s dalšími 28 žáky stejné kategorie, a to v dovednostech poslechu a mluvení v anglickém jazyce. Svými schopnostmi v rámci anglického jazyka si vybojoval 6. místo. K tomuto skvělému výsledku Kubovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Mgr. Simona Karlíková

 • Návštěva místní knihovny

V úterý 12. 3. 2024 jsme se školní družinou navštívili obecní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila naučný program, do kterého zapojila i děti. Děti si společně zopakovaly pravidla knihovny a naučily se třídit knihy podle věku. Na závěr si děti povídaly o knihách, které je nejvíce zaujaly.

Děkujeme za příjemné odpoledne.

Vychovatelky ŠD

 • Africká kultura ve ŠD

Ve středu 20. 3. 2024 nás navštívila africká skupina Emongo. Děti ze všech oddělení ŠD se sešly v tělocvičně, kde pro ně byl připraven program o africké kultuře. V úvodu se děti dozvěděly o africké zemi Kongo, jak vypadají jejich školy, vesnice i města a jaká u nich žijí zvířata ve volné přírodě. Poté následovalo zpívání a tancování za doprovodu bubnů, kde se děti také mohly zapojit. Na závěr si mohly koupit náramky a náhrdelníky z afrických korálků. Děti si celý program moc užily a těšíme se na další africkou návštěvu.

Vychovatelky ŠD

Pěkné jarní dny. Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy

Vážení příznivci školy,
aprílový duben nám nastavil jak vedra, tak i mrazy. Počasí však nemá velký vliv na výuku ve škole, má sice vliv na některé venkovní aktivity, ale i s tím si hravě poradíme.
A co se tedy ve škole děje? Zapsali jsme do školy 19 nových žáčků, deváťáci složili svou první velkou zkoušku – přijímací zkoušku. Vyséváme semínka a pěstujeme sazenice pro prodej v květnu a hlavně bádáme. Že nevíte, co si pod tím máte představit? Naši žáci již od podzimu sledují své dané téma  – biodiverzita kolem naší školy, nebo v Kuníně. A tak sledujeme vše živé kolem školy, zapisujeme, sumarizujeme, fotíme a natáčíme. A chcete o tom něco vědět? Tak se na vás těšíme 16.5.2024 na velké ekologické konferenci, která se uskuteční v tělocvičně naší školy od 15,30 hodin. Tam žáci svá zjištění představí a ukáží výsledky své práce.
Naši žáci se zapojují také do různých soutěží a olympiád. Máme nový čerstvý úspěch v soutěži o finanční gramotnosti. 3 žáci vyhráli školní kolo, zvítězili v okresním kole a zpracovanou prezentaci na zadané téma obhajovali před portou v krajském kole. Tam získali krásné 3.místo. Moc jím gratulujeme. Diplom putuje na náš strom úspěchů v hale školy. Je tam už docela plno, ale školní rok ještě nekončí a spousta soutěží a snad i úspěchů je ještě před námi.
A také už plánujeme nový školní rok. Moc se těšíme na realizaci projektu k digitalizaci školy. Nová síť, nový server, ale hlavně nové digitální pomůcky – na to se moc těšíme. Snad vše klapne a výuka bude v novém školním roce zase zábavnější a modernější.
Ale zatím se těšíme na plánované výlety, exkurze, školu v přírodě a další zábavné aktivity na konci školního roku. Samozřejmě se musíme naučit vše potřebné a napnout síly do posledního čtvrtletí tohoto školního roku. Tak nám držte palce, abychom vše zvládli ke spokojenosti všech.
A ještě jedno poděkování – děkujeme představitelům obce Kunín za příjemné posezení u příležitosti Dne učitelů. Setkání se konalo v novém sále obce. Paní starostka poděkovala všem pracovníkům školy a my nyní děkujeme obci, že se o nás tak pěkně stará.

Přeji pěkné jarní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy.

 • Vycházka s Morenou

V úterý 26. 3. 2024 jsme se školní družinou „vynášeli Morenu“ (vynášení Smrti) k řece Jičínce. Před vycházkou jsme si povídali o zvycích a tradicích Velikonoc a četli příběhy z knihy „Český rok“. Děti se dozvěděly, co znamená tento zvyk a každé oddělení si vyrobilo svou Morenu.  Na mostě jsme zpívali, rozloučili se s Morenami, které jsme pak zapálili a hodili do řeky. Děti sledovaly plující Moreny a tipovaly, kam až doplují. Snad už to jaro přijde. 😊 Při zpáteční cestě se děti vydováděly na výletišti. Veselé Velikonoce 😊

 • Kurz bruslení v Novém Jičíně

Žáci 3. a 4. třídy ve středu 27.3.2024 ukončili kurz bruslení. Pod vedením trenéra se během sedmi lekcí zdokonalili v technice bruslení. Pohyb na ledě zvládli i ti, kteří na bruslích stáli poprvé. (Mgr. Jana Žáková)

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2024

I v letošním roce na naší škole proběhla soutěž Matematický klokan.
Celkový počet zúčastněných žáků naší školy byl 160.
V kategorii CVRČEK (II. a III. třída) se na prvních třech místech umístili: Žlebčík Vilém, Kiesevetter Jakub, Kozúbek Radim

V kategorii KLOKÁNEK (IV. a V. třída) se na prvních třech místech umístili: Závacký David, Pavlíková Barbora, Anlaufová Nela

V kategorii BENJAMÍN (VI. a VII. třída) se na prvních třech místech umístili: Cserge Julie, Hrdinová Tereza, Hrdinová Bára

V kategorii KADET (VIII. a IX. třída) se na prvních třech místech umístili: Pisařovicová Anežka, Halamová Adéla, Malčík Filip

 • Ekovýchovný program „Od vajíčka k mláděti“

Ve středu 3.dubna 2024 za námi do školní družiny přijela paní Hrušková ze Záchranné stanice v Bartošovicích s ekovýchovným programem „Od vajíčka k mláděti“. Společně jsme prozkoumali vajíčko a ptačí peří, poznávali jsme ptáky podle obrázků a zpěvu, vyzkoušeli jsme si i několik pokusů s vajíčky. Dozvěděli jsme se, jak se chovají ptáci při hnízdění, kde si staví hnízda a jakým způsobem probíhá vývoj mláďat ve vajíčku i po jejich vylíhnutí. Na závěr jsme dostali odpověď i na naše zvídavé otázky týkající se života ptáků. Děkujeme. Vychovatelky ŠD

 • Pozorování ptáků

Žáci 4. třídy se vydali v předmětu Člověk a jeho svět na procházku napříč Kunínem. Cílem bylo pozorování ptáků, kteří se vyskytují na území Kunína. Navštívili jsme zámecký park a okolí řeky Jičínky. K identifikaci ptáků nám posloužila aplikace, která po nahrání zpěvu ptáka pojmenovala. Žáci ptáky pozorovali nejen okem, ale také dalekohledem. Výsledky si pečlivě zapisovali do pracovního listu a budou s nimi seznamovat obyvatele Kunína na Ekokonferenci. (Mgr. Jana Žáková)

 • Prvňáčci poznávají jarní rostliny

Příjemné jarní počasí láká všechny ven. A tak jsme s prvňáčky, vybaveni iPady, se kterými se nadšeně učí pracovat, vyrazili na průzkum přírody, zda jarní rostliny, které jsme společně poznávali z obrázků ve třídě, objevíme také kolem školy. Prvňáčci byli nejen úspěšní objevitelé, ale také zdatní fotografové! Výsledkem pak byla jejich vlastní vytvořená e-kniha jarních rostlinek. Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka 

 • Zápis do 1.třídy pro školní rok 2024/2025

V úterý 9.4.2024 se v naší škole sešli rodiče s dětmi u zápisu do budoucí první třídy. Zápisu se zúčastnilo 27 dětí, 8 z nich požádalo o odklad školní docházky prostřednictvím svých zákonných zástupců. Zápis probíhal v pohodové atmosféře, děti byly velmi dobře připraveny, pěkně spolupracovaly. Nově jsme zařadili v jedné skupině rozhovor s dítětem nad knihou. Bylo vidět, že knihy jsou dětem blízké a děti si s paní učitelkou nad knihou pěkně popovídaly.
Do první třídy nastoupí 19 dětí. Sejdou se s paní učitelkou a s rodiči v základní škole a vyzkoušejí si práci ve třídě na konci dubna a na konci května.
Na naše nové žáčky se moc těšíme v pondělí 2.9.2024.  Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy

 • Vlaštovková olympiáda

V úterý 16.4.2024 v odpoledních hodinách proběhla v tělocvičně školy Vlaštovková olympiáda. Do této soutěže, kterou pro vás připravil školní parlament ve spolupráci se školní družinou, se zapojilo celkem 21 žáků. Hodnotili jsme nejdelší dolet a také vzhled vyrobených vlaštovek. V obou kategoriích jsme vybrali vítěze zvlášť pro první a pro druhý stupeň.

A jak to celé dopadlo?
Z mladších žáků prvního stupně se v kategorii délka doletu umístil na 3. místě Adam Segeťa s délkou hodu 7,75 m, na 2. místě Antonie Rašková s délkou hodu 7,85 m a na 1. místě Vilém Urbánek s délkou hodu 8,02 m.
V kategorii vzhled vlaštovky se na 3. místě umístila vlaštovka Antonie Raškové, na 2. místě vlaštovka Elen Fiedlerové a 1. místo jsme udělili vlaštovce Samuela Jurky.
Na druhém stupni se v kategorii délka doletu dařilo takto: 3. místo obsadil David Martinát s délkou hodu 10,78 m, 2. místo vybojoval Michael Klimánek s délkou hodu 11,08 m a na 1. místě se s hodem dlouhým 14 m umístil Felix Skácel.
V kategorii vzhled vlaštovky jsme udělili 3. místo vlaštovce Vítka Dobeše, 2. místo získala vlaštovka Marka Bělunka a na 1. místě se umístila vlaštovka Patrika Válka.
Všem vítězům gratulujeme a prosíme je, aby se o velké přestávce po prvním zazvonění dostavili do spojovací chodby vedle výtahu, kde jim bude předána sladká odměna.
Děkujeme i ostatním účastníkům za pěkné výkony a dětem ze školní družiny za hlasité povzbuzování. Moc jsme si to užili!  😊

Členové školního parlamentu a Mgr. Kristýna Richterová

Vážení přátelé školy,

měsíc květen byl opět nabitý v naší škole různými událostmi a aktivitami. Prodávali jsme sazenice, vyrazili na exkurze, proběhly besedy s odborníky, uklízeli jsme s myslivci. Samozřejmě plníme úkoly z našeho vzdělávacího programu, učíme se vevnitř i venku. Zorganizovali jsme Ekokonferenci, za kterou jsme sklidili slova chvály. Moc si ocenění vážíme. A také jsme s napětím čekali, zda se naší deváťáci dostanou na své střední školy. Dostali se všichni. Ojediněle na druhou nebo třetí zapsanou školu, ale přijati byli všichni. Máme radost.

A už máme před sebou poslední školní měsíc. Výlety, exkurze, aktivity, vystoupení na slavnosti obce, uzavírání známek, úklid, příprava předávání vysvědčení. To vše musíme zvládnout, abychom naše žáky poslali na zasloužené prázdniny. Tak vzhůru do toho, abychom se mohli 28. června ohlédnou a říci: „Pracovali jsme dobře.“

Přeji pěkné červnové dny a pěkné těšení na dovolenou a prázdniny. Ivana Machýčková, ředitelka školy.

 • Den Země 3. 5. 2024

 V první květnový pátek jsme oslavovali Den Země prací. Prací prospěšnou naší přírodě a také nám lidem. Nebyli jsme na to sami, a jak je již zvykem, spolupracovali jsme s Mysliveckým sdružením Kunín a Šenov. První až třetí třída vyrazily procházkou na Pelikánku, kde na ně čekali myslivci s pejsky, vyprávěním o přírodě a opékáním. Šesté třídy, pátá a osmá si občerstvení nejprve odpracovaly. Na třech různých trasách, které všechny vedly ne do Říma, ale na Pelikánku, sbírali žáci odpadky. Nechávali je v pytlích u krajnice a myslivci je pak svezli auty. Deváté třídy a sedmá zase upravovaly okolí školy a školního hřiště. Pleli, hrabali, sbírali odpadky, větve, natírali lavičky, spravovali síť s panem školníkem na hřišti, upravovali doskočiště, sadili, uklízeli chodníky a v Pastelkové školce natírali dětem obytný sud na zahradě. Opékání také samozřejmě nechybělo. Počasí nám přálo, práce nám šla od ruky. A teď se těšíme z upraveného a čistého okolí. Děkujeme za spolupráci a zase za rok.

Mgr. Pavlína Gráfová a celá ZŠ Kunín

 • McDonald’s cup

V úterý 16. dubna se žáci 4. – 5. ročníku zúčastnili fotbalového turnaje McDonald’s cup. V Odrách jsme se utkali s dalšími pěti soupeři o jedno postupové místo do okresního kola. Našimi soupeři byli Odry (ZŠ Komenského, ZŠ Pohořská), ZŠ Spálov, ZŠ Starý Jičín, ZŠ Suchdol nad Odrou.

V prvních dvou zápasech jsme se sehrávali a až ve třetím utkáním jsme podali skvělý výkon. Odměnou nám byla remíza 2:2. V dalších dvou utkání jsme však také na soupeře nestačili. Celkově jsme obsadili 6. místo. Mgr. Valentík Tomáš

 • Štafetový pohár

Poslední dubnový den se v Novém Jičíně uskutečnil běžecký závod pro žáky prvního stupně – Štafetový pohár. V rámci našeho okresu je vždy velká konkurence. A to větší než v některých velkých městech. Naše družstvo složené ze žáků druhé až páté třídy si nevedlo vůbec špatně. Na to, že to byl pro polovinu z nich první školní závod, nikdo v soubojích nespadl a ani jsme neupustili štafetový kolík. Což se všem družstvům nepovedlo. Štafeta mladších žáků (2. – 3. třída) obsadila 11. místo, štafeta starších žáků (4. – 5. třída) obsadila 10. místo a smíšená štafeta obsadila 9. místo. Celkově jsme v součtu všech časů obsadili 11. místo. Děkuji všem za jejích výkony. Mgr. Valentík Tomáš

 • Minifotbal

V Bartošovicích se ve čtvrtek 2. května uskutečnilo okrskové kolo minifotbalu (6 + 1) pro chlapce druhého stupně. Po loňském prvním místě jsme měli i letos vysoké ambice.

Hned náš první zápas, proti soupeři ze ZŠ Příbor Jičínská naznačoval, že by mohlo jít o předčasné finále. Zápas to byl velmi pěkný a skóre se několikrát překlápělo na obě strany. Několik minut před koncem jsme vedli 3:2. Bohužel jsme nezvládli závěrečné minuty utkání a prohráli 3:4. V dalším zápase jsme deklasovali soupeře ze ZŠ Šenov u Nového Jičína 8:0. Následoval klíčový zápas se soupeřem ze ZŠ Bartošovic. V úvodu utkání jsme měli možnost dvou pokutových kopů. Využít se nám podařil pouze jeden. Nakonec jsme v utkání zvítězili 3:1. I přes vítězství jsme však věděli, že nejlépe můžeme obsadit v turnaji druhé místo. Poslední zápas se ZŠ Studénka Butovická jsme tak odehráli částečně v odevzdaném duchu. Po neproměňování vyložených šancí skončil zápas remízou 0:0. Takže opravdu první zápas celého turnaje bylo finále. Odvážíme si domů pěkné druhé místo, se kterým však hoši nejsou úplně spokojeni. Mgr. Valentík Tomáš

 • Pohár rozhlasu

V pondělí 6. května se v Kopřivnici uskutečnilo okresní kolo atletických závodů. Toho se zúčastnilo 13 škol z celého okresu. Ve čtyřech kategoriích se mezi sebou poměřilo přes 300 závodníků. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žákyň ve složení Hrdinová Tereza, Skýpalová Nela (obě 7.A), Dočkálková Lucie, Kiesevettrová Emily, Lišková Sabina (všechny 8.A), Pisařovicová Anežka (9.A), Konvičná Natálie, Vavříková Karolína (obě 9.B). A družstvo starších žáků ve složení Cserge Dominik, Gajdoš Daniel, Kraus Tobias, Poruba Ondřej, Skýpala Jiří (všichni 8.A), Jalůvka Adam (9.A), Březina Boris, Havelka Vojtěch (oba 9.B).

Soutěží se vždy v disciplínách běh 60 metrů, běh 800/1500 metrů (dívky/hoši), dálka, výška, koule a štafeta 4×60 metrů. Výsledné výkony se poté převádí na body a vítězí družstvo s největším počtem bodů. Naši hoši obsadili 7. místo a dívky 6. místo.

Rád bych však zmínil nejlepší dílčí výsledky. Stali jsme se například sprinterskou velmocí.J  Adam Jalůvka obsadil 1. místo a Boris Březina 3. místo v běhu na 60 metrů. Sabina Lišková skončila také na 3. místě v běhu na 60 metrů v novém školním rekordu 8,58 s. A podobně na tom byly i naše štafety v běhu 4×60 metrů. Hoši obsadili 3. místo a dívky 4. místo. Dalších pěkných výsledků dosáhli ještě Adam Jalůvka ve skoku vysokém 2. místo, Lucie Dočkálková ve vrhu koulí 9. místo a Karolína Vavříková ve skoku dalekém 12. místo. Mgr. Valentík Tomáš

 • Beseda s autorkou knih

Sympatická autorka dětských knih Petra Braunová navštívila ve čtvrtek 23.5.2024 naši školu. Na třech besedách pro žáky školy představila své poslední knihy, popovídala si s dětmi o tom, jak se k psaní knih dostala, jak knihy píše a jaké má další plány. Besedy byly zajímavé a poutavé čtení ukázek z knih se dobře poslouchalo. Pěkně nám to zapadlo do naší čtenářské školy. A musím dodat, že paní Braunová naše děti pochválila za aktivitu a spolupráci. Nabídla nám dodání jejich knih s vlastním podpisem. Tak se mrkněte na Databázi knih, autorka jich napsala již 45. Pro děti, mládež i dospělé. Ivana Machýčková

 • Planetárium Ostrava

Tak, jako každý rok, také letos v květnu vyrazili naši deváťáci a páťáci na exkurzi do Planetária v Ostravě Porubě. Objednali jsme si tam 3D film Dobrodružná cesta k planetám. Když se zhaslo, začali jsme rozpoznávat jednotlivá souhvězdí, mlhovinu Mléčná dráha, planety, Měsíc. Po tomto poutavém vyprávění se páťáci vydali s pracovním listem do experimentária a deváťáci navštívili hvězdárnu. A protože byl zcela jasný den, mohli jsme dvěma dalekohledy (samozřejmě s filtrem) pozorovat skvrny na Slunci. A měli jsme opravdu štěstí. Skvrny byly největší za poslední sluneční dekádu. A paní průvodkyně nám poradila, abychom sledovali oblohu, že bude vidět polární záře i za naší republiky. A opravdu byla. Viděli jste ji? Naši žáci ano.  Ivana Machýčková, vedoucí exkurze

 • Ekokonfernece v ZŠ Kunín na téma Biodiverzita kolem školy.

Že nevite, co je biodiverzita? Naši žáci moc dobře vědí, že je to rozmanitost druhů živočichů a rostlin kolem školy i ve škole. Od října jednotlivé třídy badatelsky prozkoumávaly rostlinné i živočišné druhy – žáci fotili, měřili, zapisovali, sledovali, natáčeli, kreslili, no zkrátka probrali přírodu ze všech stran. A nechtěli si to vše nechat jen pro sebe. A tak pozvali rodiče, prarodiče, vedení obce, zástupce spolků, aby se na výsledky jejich bádání přišli podívat. A stálo to za to.

Ve čtvrtek 16.5.2024 se tělocvična a školní zahrada zaplnila příznivci přírody. Jednotlivé třídy si připravily stanoviště s výsledky své práce. Pokojové rostliny rozmluvili prvňáci na tabletech, lišejníky jsme pozorovali digitálními mikroskopy, zjistili jsme vše o životě strašilek (mohli jsme si je i odnést domů), poslouchali jsme natočené zpěvy ptáků, sledovali časosběrné video o proměnách školní zahrady, měřili atmosférický tlak a teplotu digitálním sondami, pozorovali hmyzáky z půdy a kompostu, poznávali stromy a keře kolem školy, rozlišovali jsme byliny. Stromy kolem školy dostaly své vizitky s pozorováním jejich vývoje. Návštěvníci si vše mohli prohlédnout a vyzkoušet nejen v tělocvičně, ale také na školní zahradě. Své ekoaktivity představila i naší mateřská škola.

A protože chceme sponzorovat sýčka Pírko v záchranné stanici v Bartošovicích, vyrobili naši žáci na 3D tiskárně drobné upomínkové předměty, mýdla a cukrovinky ve tvaru sovy. Tyto drobné předměty návštěvníkům prodali a sponzoring sýčka může pokračovat. Děkujeme za to.

Navíc se mohli návštěvníci občerstvit v žákovském bufetu, kde vařili žáci skvělé kafíčko s dobrým perníkem z rukou našich kuchařek. Děkujme všem, kteří se na konferenci jakkoliv podíleli.

Badatelský způsob výuky, použití nových ICT technologií, prezentace na veřejnosti, propojení se živostem v obci – to jsou prvky moderní školy, tudy se správně ubírá naše školství. A my jsme rádi, že škola v Kuníně taková je. Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy

 • Exkurze na letišti v Mošnově

V úterý 7.5.2024 se 5. třída zúčastnila exkurze na letišti v Mošnově. První navštívili JOBAIR TECHNIC, kde viděli přípravu a opravu letadel, jak zahraničních, tak českých. Dozvěděli se plno nových informací. Např. jak jsou staré, kolik váží. A dokonce se mohli do jednoho z nich podívat. Potom navštívili letiště Leoše Janáčka, kde viděli odbavovací pás. Nakonec se autobusem vrátili do školy. Děti si exkurzi moc užily. Sofie Pokludová a Barbora Pavlíková

V úterý 7.5. 2024 se 5. třída vydala na exkurzi na letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Žáci se tam dozvěděli například přibližnou cenu letadel, na jaké palivo letadla létají, kolik letadel tam mají, jaké značky a šli se i podívat do letadla. Potom se vrátili do školy na oběd. 
Exkurze byla zajímavá i poučná a líbilo se mi podívat se do letadla. David Závacký

 • Jsou naši žáci finančně gramotní?? Třetí místo v krajském kole!!!

V letošním školním roce se v informatice žáci páté až deváté třídy zapojili do 13.ročníku online soutěže Finanční gramotnost. Ve školníchkolech soutěžili žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stali členy školního družstva, které pak soutěžilo týmově v okresním kole. Z páté třídy to byli David Závacký, Tomáš Kraus a Thao VuThan. Deváťáci Natálie Konvičná, Jakub Kozar a sedmák Jakub Rolák okresní kolo vyhráli. Postoupili pak až do druhé části kola krajského, ve kterém obhajovali online před odbornou komisí svou případovou studii o rozpočtu domácnosti a kapesném dětí a umístili se na krásném třetím místě, jen pár bodů za vítězem. Gratulujeme. Mgr. Marcela Žídková

 • Jízda na koloběžkách ve ŠD

V pondělí 6. 5. 2024 jsme ve školní družině soutěžili v jízdě na koloběžkách. Děti si mohou při pobytu venku koloběžku kdykoliv půjčit a trénovat. Na zahradě za školou byla nachystána překážková dráha, kterou si děti projely a mohly se zdokonalit v jízdě zručnosti. Budeme se těšit na další jízdu. Vychovatelky ŠD

 • Proč jírovce rezaví?

Na tuto otázku hledali odpověď žáci 9.A v hodině ekologie. Na natrhaných listech z jírovce rostoucího před školou spočítali množství poškozených míst. Z textů zjistili, že se těmto místům říká miny. Vytváří je nenasytná larva motýla klíněnky jírovcové.

Mikroskopem zjistili, že v každé mině se nachází jedna housenka. Housenky poté vypreparovali a pozorovali. Také si vypočetli, kolik larev klíněnky se může nacházet na stromě, který má asi padesát větví a na každé větvi je cca 70 listů. Vycházeli z předpokladu, že jedna dospělá klíněnka může naklást až 30 vajíček. Výsledky byly ohromující. Například skupina, která našla na jednom listu 43 min, dospěla k výsledku 4 515 000 larev na jednom stromě. Žáky to velice překvapilo. Začali přemýšlet nad vlastními způsoby boje s tímto hmyzem, který každoročně zbarvuje listy jírovců podzimními barvami již v květnu, způsobuje jejich předčasný opad a oslabuje tím celý strom. Mgr. Kristýna Richterová a Mgr. Lucie Leciánová

 • „Kunínská tretra“

V úterý 21. 5. 2024 proběhla ve školní družině „Kunínská tretra“ na školním hřišti. Děti si vyzkoušely různé disciplíny např.: hod kriketovým míčkem, skok do dálky, štafetový běh a běh přes překážky. Akce se vydařila i díky pěknému počasí a na závěr dostaly děti odměnu.

Vychovatelky ŠD

 • Okrskové kolo dopravní soutěže

Ve čtvrtek 2.5. se uskutečnilo v Novém Jičíně okrskové kolo dopravní soutěže. Žáci soutěžili ve třech disciplínách – v jízdě zručnosti, dopravních testech a jízdě podle dopravních předpisů. Mladší žáci se umístili na 2. místě a starší žáci obsadili 1. místo. Žákům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Mgr. Jana Omaníková

 • Okresní kolo dopravní soutěže

Dne 10.5. jsme s našimi žáky vyjeli na OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE V ODRÁCH. Žáci statečně zvládli všechny připravené disciplíny- jízdu zručnosti, první pomoc, jízdu podle dopravních pravidel a dopravní testy. Z Oder si odvezli krásné 4. místo. Moc našim žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Jana Omaníková

 • Povolání

V květnu jsme s prvňáčky zaměřili vyučování na téma Povolání. O různých zaměstnáních jsme četli, povídali, psali, kreslili a poznávali je nejen z obrázků, ale i pomocí her na iPadech. Téma jsme završili v pátek 17. 5., kdy si děti připravily a předvedly různé profese od zubařky, lékařky, záchranářky, kuchařky, učitelky, ošetřovatelky zvířat, policisty, vojáka, zemědělce, fotbalisty až po taxikáře, řidiče autobusu, zedníka, malířku či klavíristku. Děti se navzájem učily, co dané povolání obnáší, jaké jsou k němu potřebné pomůcky a nechyběly ani praktické ukázky, ať už se skutečnými nástroji nebo rekvizitami. Chválím prvňáčky za ukázky zaměstnání a rodičům děkuji za pomoc při jejich přípravě. Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka

 • Odpolední slet čarodějnic a čarodějů v ŠD

V pondělí 29. 4. 2024 proběhlo čarodějnické odpoledne a děti se proměnily v čarodějnice a čaroděje. Počasí nám přálo, proto mohl program probíhat na zahradě za školou. Masky byly originální a z některých šel i strach. Po úvodní přehlídce kostýmů probíhaly čarodějnické soutěže, kde si děti mohly vyzkoušet různé dovednosti. Odpoledne bylo zakončeno čarodějnickou diskotékou a sladkou odměnou. Děti byly nadšené a už se těší na příští čarodějnický slet. J Vychovatelky ŠD

 • Výlet školní družiny do kina Květen

Ve čtvrtek 18. 4. 2024 jsme navštívili kino Květen v Novém Jičíně. Shlédli jsme animovanou pohádku „Mavka: Strážkyně lesa“. Děti byly z pohádky velmi nadšené a dostaly pochvalu za své chování. Nadšení dětí pokračovalo i v dužině, a proto jsme společně vymalovávali omalovánky. Vychovatelky ŠD

 • Škola udržitelného rozvoje

 V pátek 19. dubna jsem v Praze Albertově na přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity převzala z rukou zástupců Klubu ekologické výchovy a České komise pro UNESCO titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na léta 2024–2026.  Titul má tři stupně, propůjčuje se na dva roky a předchází mu posouzení komise. Ta hodnotí ekologické aktivity školy v pěti oblastech – management, výchova a vzdělání, spolupráce s dalšími institucemi a podnikateli, ekologizace školy a oblast zdraví a životního stylu. Máme radost, že naše společná práce je oceněna na celostátní úrovni a již podruhé stupněm nejvyšším.
Setkání s kolegy z celé republiky bylo příjemné, inspirující a zajímavé. Součástí slavnostního programu byla návštěva Chlupáčova geologického muzea, Botanické zahrady při fakultě a Chemického ústavu. Zde mají naprosto úžasnou interaktivní periodickou soustavu prvků. Vše je volně dostupné a všechny školy je mohou zdarma využívat k výuce.
   Tím naše ekologické aktivity nekončí, jak jste se sami mohli přesvědčit na konferenci o Biodiverzitě naší školy, ba naopak se budeme snažit vysokou úroveň udržet. Mgr. Pavlína Gráfová