Naše aktivity 2022/2023

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili opět v naší tělocvičně, Ačkoliv do první třídy nastoupilo jen 15 prvňáčků, byla účast rodičů velmi hojná. Ve škole se letos vzdělává 225 žáků v 11 třídách, škola je tedy zaplněná k prasknutí. O to více musíme být k sobě všichni tolerantní a vycházet si navzájem vstříc.
Ve škole se rozběhla také mimoškolní činnost. Dětem bylo nabídnuto 18 skupin kroužků, od sportovních, přes umělecké, kuchařské, robotické a divadelní. Kromě toho je ve škole odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, děti tak nemusí za hrou na kytaru nikam dojíždět. Ve čtvrtky probíhá ve škole také výuka náboženství s panem kaplanem Strakem z Nového Jičína. Škola opravdu žije každý den až do pozdního odpoledne a někdy až do večera.
Věříme, že školní rok bude klidný, že vše poběží jak má a společně se uvidíme na nějaké školní akci pro veřejnost.
Mějte příjemné a klidné podzimní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy

 • Adaptační kurz pro naše šesťáky

Dny 5. a 6. září tohoto školního roku byly poněkud netradičními pro žáky 6. ročníku. Chlapci a děvčata z nově zformované 6. třídy se zúčastnili adaptačního kurzu, jehož cílem bylo stmelení nového kolektivu a navázání vztahů s nově příchozími žáky.
Pod vedením zkušeného lektora se děti pomocí výtvarných i sportovních aktivit a her přirozeným způsobem učily vzájemné komunikaci, kooperaci a respektu. Odpoledne si na školní zahradě opekli špekáčky a užili si vzájemné společnosti. Všichni si užili spoustu legrace a do nového školního roku vstoupili s úsměvem a novými kamarády. (Mgr. Simona Karlíková, třídní učitelka)

Biologicko – zeměpisná vycházka

Ve středu 7. září se konala každoroční vycházka pro žáky sedmých a osmých tříd. Vycházka je vždy zaměřena na praktické využití znalostí z přírodopisu a zeměpisu. I v letošním školním roce si žáci vyzkoušeli určování vodních živočichů a poznávání dřevin v rámci přírodopisu. Zeměpisná část se týkala orientace v terénu s poznáváním místopisu a polohopisu. Vycházka tento rok vedla od zámku Kunín, přes Bažantici až do Hukovic. Z Hukovic jsme se vraceli zpět do Kunína přes Lapač a Čarodějku. Podle zpětných vazeb žáků a jejich výsledků, byla vycházka nadmíru úspěšná. (Mgr. Valentík Tomáš)

 • EKO beseda ve ŠD

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhla v naší družině beseda, která se věnovala ekologii a důležitosti třídění odpadu. Členové EKOTÝMU při zdejší škole připravili pro děti nejen vyprávění, ale i názorné ukázky, jak třídit odpad. Naučili jsme se a ověřili si, co kam patří, do jakých barevných kontejnerů roztřídit odpad. Beseda byla nejen poučná, ale i zábavná. Děkujeme EKOTÝMU, třídit budeme i nadále a těšíme se na další spolupráci. Vychovatelky ŠD

 • Profese florista a Zámek Kunín

V pátek 24.9.2022 se žákyně 9. ročníku vydaly na zámek Kunín, aby se pokochaly krásou květin v interiéru zámku Kunín a aby se dověděly něco o profesi florista.
Návštěvu domluvila paní učitelka Omaníková s panem kastelánem Zezulčíkem u příležitosti akce Růže pro hraběnku. Moc jsme se těšily na květinová aranžmá a bylo to opravdu velmi působivé. O tajích vazeb, aranžování a květinách nám popovídala floristka Zlatka a potom také florista Slávek Rabušic. Dověděli jsme se plno věcí ze zákulisí chystané výstavy, co je potřeba si na takovou výstavu připravit, jak se chystá koncept celé výstavy.
Historické souvislosti nám zase popovídal pan kastelán Zezulčík. Dověděli jsme se plno zajímavostí a v historickém kontextu byly květinové vazby ještě krásnější.
Moc děkuji panu kastelánovi, že nám tuto prohlídku umožnil a že se nám věnoval. Děkujeme také celému floristickému týmu za zasvěcení do tajů aranžování květin. Možná jsme některou z děvčat nadchli pro toto krásné řemeslo. Těšíme se na další spolupráci. (Ivana Machýčková a žákyně 9.ročníku)

 • Beseda s Policií ČR ve ŠD

V pondělí 26. 9. 2022 naši školní družinu navštívil zástupce Policie ČR. Pan policista seznámil děti s bezpečností v dopravním provozu z pohledu chodce i cyklisty, poukázal na riziko nebezpečí při setkání s cizími lidmi, přičemž si společně vysvětlili, co v rámci své bezpečnosti nedělat a na co si dávat pozor. Do diskuze se děti s nadšením zapojovaly a za správné odpovědi dostaly odměnu. Děkujeme panu Zbrankovi a těšíme se na příští setkání. Vychovatelky ŠD

Vážení rodiče,
dva měsíce uběhly jako voda a další dva nás dělí od konce kalendářního roku. Pracujeme v běžném režimu a doufáme, že to tak i zůstane. Pomalu se vracíme k běžným aktivitám, které jsme měli před epidemií. Připravujeme projekty, jezdíme na exkurze, soutěžíme, a hlavně se vzděláváme.
Ráda bych za celou školu i školku poděkovala paní exstarostce Dagmar Novosadové za dvacetiletou podporu školství v obci. Vždy se snažila pro školu vyjednat a získat finanční prostředky, aby škola vzkvétala a aby se v ní děti cítily dobře. Získala pro školu peníze na rekonstrukce i vybavení. Patří jí za to velké poděkování.
My jsme se snažili zase obci vyjít maximálně vstříc při různých vystoupeních a prezentaci obce. Věřím, že tato výborná spolupráce bude pokračovat i s novým vedením obce. Vždyť pro obec je pěkná škola dobrou vizitkou své práce.

Mějte pěkné podzimní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy

 • Drakiáda v ŠD

V úterý 18. 10. 2022 jsme si uspořádali ve školní družině drakiádu. Děti si z domova donesly své vlastní draky. I když nám větrné počasí přálo, musely se děti hodně snažit, aby jim draci létali. Moc jsme si toto slunečné odpoledne užili a nechyběla ani sladká odměna. (Vychovatelky ŠD)

 • Návštěva v knihovně.

Ve čtvrtek 25. 10. 2022 jsme se školní družinou navštívili místní knihovnu. Po přivítání nás paní knihovnice seznámila s knihami pro děti. Ukázala dětem, kde je hledat a vysvětlila nám systém zařazení knih. Povídali jsme si o tom, jak o knížky pečujeme a jak s nimi zacházíme. Děti si mohly prohlídnout nejen zařízení knihovny, ale také různé knihy a časopisy. Společně jsme si přečetli pohádku, kterou vybraly děti. V knihovně se nám moc líbilo a už se těšíme na další návštěvu. (Vychovatelky ŠD)

 • Kurz dopravní výchovy ve 4. ročníku

Čtvrťáci zahájili ve spolupráci s Městskou policií Nový Jičín Kurz dopravní výchovy. Ve středu 12.10.2022 navštívili dopravní hřiště v ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně. Tam se seznámili s dopravními předpisy silničního provozu chodec a cyklista, procvičili si dopravní značky, světelné signály, pravidla na křižovatkách a potom si vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti.

Od ledna se čtvrťáci začnou pilně připravovat na dopravní testy a praktickou jízdu na kole, aby v květnu získali průkaz cyklisty. (I.Csibová, I.Vlková)

 • Projekt 72 hodin

Naše ekoškola se i letos zapojila do Projektu 72 hodin, kdy ve dnech 13. – 16. října pomáhají přírodě dobrovolníci po celé České republice.

V pátek 14.10.2022 žáci 9. tříd tradičně ve spolupráci s Obecním úřadem v Kuníně uklidili zámecký park. Posbírali větve a shrabali listí.

Osmáci se projektu zúčastnili v pozdním náhradním termínu v pondělí 24.10.2022. Dokončili práci z jara, když za Citroenem posbírali větve, které na místě zpracovávali, také shrabali listí a sesbírali jablka.

Všem patří velký dík za to, že udělali něco užitečného pro naši obec.

Za ekotým Kristína Gazdošová, Eliška Kuráňová

 • GEMMA 2022 Nový Jičín

Co dál po absolvování základní školy? Nad touto otázkou se zamýšlí nejeden deváťák. Aby se žáci vycházejících ročníků při svém rozhodování více inspirovali a motivovali, vypravili se 19. října do Nového Jičína na přehlídku středních škol GEMMA. Na přehlídce se prezentovaly více než tři desítky středních škol včetně Gymnázií a středních odborných učilišť z Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje. Akce měla za úkol seznámit vycházející žáky s nabídkou dalšího vzdělávání a pomoct jim s rozhodováním o směrování jejich profesní orientace.

Prvotní průzkum mezi nabízenými možnostmi dalšího studia učinili 20. října také žáci osmých ročníků. Vytvořili si přehled o typech středních škol a někteří si možná už i vybrali.

V rámci volby povolání se žáci zúčastnili také Přehlídky Technických profesí v Kopřivnici, budou mít besedu na Úřadu práce a zúčastní se exkurze do výrobního podniku.

(Mgr. Kristýna Richterová, výchovný poradce)

 • Přání druháčků republice k svátku

Poslední říjnové úterý jsme si s druháčky povídali nejen, na co se o podzimních prázdninách těšíme, ale také o tom, že dny volna jsou spojené se Státním svátkem. A protože si ve třídě navzájem přejeme k narozeninám i k svátkům, děti vymyslely a napsaly do sešitů přání také naší republice. Napsaly jich spousty, pěkných i překvapivých, a rádi se o některé s Vámi podělíme. (Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka)

 • Druháci poznávají listnaté stromy a keře

Letošní říjen byl pěknému počasí nakloněn a prosluněná podzimní příroda lákala k učení se venku. V Člověku jsme se s druháky věnovali v tématu podzim mimo jiné listnatým stromům a keřům. Pomocí obrázků jsme si ve třídě nejprve všímali nápadných znaků, pak jsme vyrazili na průzkum do přírody, zda dané stromy a keře objevíme kolem školy a hlavně, zda ty skutečné poznáme. Využili jsme k tomu iPady, které nám ve výuce pomáhají. Pro děti je tak učení lákavější a navíc si osvojují digitální gramotnost. Děti objevený strom nebo keř vyfotily, jeho listy i plody, a vytvořily si v iPadu pomocí aplikace svoji e-knihu. Druháčci mě potěšili nejen tím, že byli úspěšní objevitelé, ale také zdatní fotografové!

Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka

 • Kuchtík

I v letošním roce jsme zahájili kroužek Kuchtík. O tento kroužek byl opět velký zájem. Kuchtíka jsme zahájili vajíčkovou a šunkovou pomazánkou. V době Halloweenu jsme si upekli MUMIE. Děti jsou tak šikovné, že si po přípravě dobrot vždy samy rádi umyjí nádobí. Do konce letošního roku nás ještě čeká předvánoční pečení. Už se moc těšíme.

Labounková Lenka

 • Logická olympiáda 2022

Logická olympiáda je každoroční celorepubliková soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, při jejichž řešení nerozhodují naučené znalosti, ale samostatné uvažování, kreativní přístup a pohotové rozhodování. Do soutěže se letos zapojili také žáci naší školy, 16 dětí z 1. stupně a 2 žáci z druhého stupně. V jejich kategoriích se základního kola zúčastnilo z českých škol celkem 51 788 žáků a mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola se zařadili i tito naši žáci, kterým upřímně gratulujeme!

Václav Kojetinský (1. třída)
Vilém Žlebčík (1. třída)
Antonie Rašková (2. třída)
Jakub Kiesevetter (2. třída)
David Závacký (4. třída)
Daniel Jalůvka (4. třída)
Marek Červenka (4. třída)
Sofie Pokludová (4. třída)
Anna Dvořáková (7. třída)
Tadeáš Mičulek (7. třída)

Mgr. Alena Piecková, školní koordinátor soutěže

 • Žádná kouzla, ale fyzika!

V pátek 18.11. 2022 jsme ve 2. třídě zrealizovali projektové vyučování, s cílem přiblížit dětem fyziku prostřednictvím příběhu. S dětmi jsme zpracovali pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kde se problémy neřešily pomocí kouzel, ale pomocí fyziky. Děti pohádku četly, písemně i výtvarně doprovodily a fyzikální experimenty nejen pozorovaly, ale mohly si je i osahat, vyzkoušet a pohrát si. Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka

 • Malujeme podle slavných malířů

V hodinách výtvarné výchovy na II.stupni se žáci seznamují i s významnými malíři své doby.

A nejen to. Všichni si postupně  vyzkoušeli malovat podle některých slavných výtvarníků.

Šesťáci malovali zvířata podle Pietra Mondriana, sedmáci a deváťáci stromy a ženu podle Gustava Klimta a osmáci si vyzkoušeli, jak malovat portrét podle Pabla Piccasa.

Jak se jim práce podařily, můžete sami posoudit v naší galerii na www.zskunin.cz nebo na chodbách školy.  Mgr. Zdeňka Veselá

 • Martin na bílém koni

V pátek 11.11.2022 nás navštívil u školy Martin na svém bílém koni. Doporučil nám, abychom si už nachystali zimní bundy, schovali kšiltovky, vytáhli čepice, šály a rukavice. Sníh nám sice ještě nepřivezl, ale všichni jsme od něj dostali sladkou odměnu, o kterou jsme se společně podělili.

 • Páťáci cvičí se Žabičkami

V pátek 4.11.2022 si žáci 5.ročníku nachystali cvičení pro své mladší kamarády z mateřské školy oddělení Žabiček.  Zahráli si společně různé honičky, zacvičili si s hudbou a vyzkoušeli si opičí dráhu. Velcí i malí žáci si to společně užili a výborně se bavili.  Páťaci se osvědčili jako dobří organizátoři a starší parťáci.  Děkujeme páťakům za hezkou hodinu plnou pohybu. Mgr. Michaela Fižová

 • Halloween ve škole

V pondělí 31.10.2022  se některé třídy změnily. Místo lavic se na zemi rozprostřely spacáky a deky. Žáci 1. stupně a 7. třídy si mohli vyzkoušet, jak vypadá škola v noci. Konala se „Halloweenská noc ve škole“. Nejdříve jsme si školu vyzdobili vydlabanými dýněmi, vyrobili různé halloweenské výrobky a konečně se mohla konat „stezka odvahy“ pro odvážné nocležníky. Žáci 7.třídy byli pro tuto noc velkými pomocníky na stanovištích a své úlohy se zhostili velmi dobře. Samozřejmě nechyběla halloweenská strašidla. Třídní učitelky

 • Vycházka k zámku

Ve středu 9. 11. 2022 jsme se školní družinou šli na vycházku k zámku. Po cestě jsme pozorovali silniční provoz a okolí. S dětmi jsme si povídali, kde bydlí a co máme zajímavého v Kuníně. U zámku jsme si zopakovali, co o něm víme a také jsme si připomněli, že příští týden 17.11.2022 budeme slavit „Den obce“. Vycházku jsme si užili a těšíme se na příště.  Vychovatelky ŠD

 • Záložka do knihy

Žáci 3. – 7. třídy se v podzimních měsících zapojili do česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvoří v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvární letošní projektové téma – Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení a vymění si je s partnerskou slovenskou školou. Do projektu se zapojilo 1 038 škol a téměř 120 000 žáků z České a Slovenské republiky.

Naší škole byla přidělena základní škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykem maďarským v Levicích. Nachází se na Jižním Slovensku v Nitranském kraji. Žáci naší školy vyrobili záložku o knize, kterou přečetli. Celkem jsme vyrobili 114 záložek, tedy 114 přečtených knih! Ke každé záložce je přiložen krátký vzkaz pro čtenáře z naší partnerské školy.

Záložky jsou vyrobeny, zabaleny a odeslány. Nyní se těšíme na záložky našich slovenských spolužáků. (Mgr. Jana Žáková)

 • Projektový den ke Dni obce Kunín

V pátek 18.11. proběhl v naší škole projektový den na téma ” Naše obec”. Žáci 3. – 9. tříd prozkoumávali historii naší obce. Zjišťovali informace např. o mlékárně, cihelně, lihovaru, zámku a škole. Prozkoumali cestu naší obce k samostatnosti i historii německých obyvatel. Výsledné plakáty se žákům velmi povedly a jsou vystaveny ve spojovací chodbě k tělocvičně.

Mgr. Jana Omaníková, koordinátor projektu

 • Deváťáci na Úřadu práce v Novém Jičíně

V rámci přípravy na budoucí povolání absolvovali 1. a 2. 11. 2022 žáci 9. ročníku návštěvu Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Novém Jičíně.   

Prostřednictvím poutavé besedy byli seznámeni s etapami procesu volby povolání, s kritérii a požadavky při výběru vhodných učebních a studijních oborů vzhledem k pozdějšímu uplatnění v praxi. Žáci byli informováni o podmínkách a průběhu přijímacího řízení na střední školy.

Pracovnice IPS je také seznámila s aktuální situací na trhu práce v regionu a v celé ČR a s možnostmi rekvalifikace. Žáci mohli nahlížet do podrobných popisů jednotlivých profesí obsahujících výčet pracovních činností a požadavků k dané profesi.                                  

Na závěr byli upozorněni na možnost individuální poradenské konzultace v doprovodu rodičů, jejíž součástí je test profesní orientace, na jehož základě je možné přesněji vybrat obory, které odpovídají zjištěné zájmové oblasti žáka. Mgr. Kristýna Richterová, výchovný poradce

 • Velká houbová soutěž

Protože letošní podzim byl bohatý na houby, zorganizovali jsme ve škole velkou houbovou soutěž. Pravidla byla jednoduchá – poslat fotografii houby. Každý mohl soutěžit hned ve třech kategoriích – houboselfie (já s houbou), COOL houba (nejzajímavější houba) a MISS houba (nejkrásnější houba).

Do soutěže se neplánovaně, ale velkém počtu, zapojily i paní učitelky. Proto jsme pro ně vytvořili samostatné kategorie. A jak to všechno dopadlo?

V kategorii houboselfie bezkonkurenčně vyhrála paní učitelka Veronika Vaněčková. Nejkrásnější houbou byla zvolena muchomůrka červená od paní učitelky Marcely Žídkové. Nejzajímavější houby vyfotila paní asistentka Sylva Bílková.

Houboselfie poslaly bohužel pouze dvě žákyně. Vítězkou se stala ale jen jedna, a to Aneta Paprskářová. Nejkrásnější houbou byla zvolena při nezávislém hlasování houba od Nely Kozúbkové a nejzajímavější houbu ve tvaru ucha poslala do soutěže Julie Boháčová. (Mgr. Lucie Leciánová)

 • Zeměpisná olympiáda

V pondělí 23. ledna se v odpoledních hodinách uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Do něj se zapojilo 24 žáků ve třech kategoriích. V těch zvítězili a do okresního kola postupují: ze 6. ročníku Hynčicová Jarmila, ze 7. ročníku Dvořáková Anna, z 8. a 9. ročníku Kozar Jakub a Hynčica František. Všem žákům děkuji za jejich účast. Postupujícím pak budeme držet palce v okresním kole, které se uskuteční 22. února v Novém Jičíně. Mgr. Valentík Tomáš

 • Recitační soutěž na prvním stupni školy

Ve středu 1.2. proběhla na naší škole tradiční soutěž v recitaci. Školního kola se zúčastnilo 30 žáků  z 1. – 5. ročníku. Zazněly básně známé i neznámé, například verše Josefa Kainara, Jana Skácela, Františka Hrubína, Jiřího Žáčka a mnoha dalších. Chválíme všechny účastníky soutěže za snahu, hezký přednes a odvahu vystoupit před obecenstvem. O umístění v jednotlivých věkových kategoriích porota rozhodla takto:

Kategorie začínajících recitátorů (1.třída):   1.místo:  Klára Sofie Horáková, 2.místo: Aneta Terrichová, 3.místo: Václav Kojetinský

1. kategorie  (2. a 3.třída):   1.místo:  Vanesa Kottová, 2.místo:  Eliška Bělunková, 3.místo:  Alice Hohnová

2. kategorie  (4. a 5.třída):   1.místo:  Barbora Pavlíková, 2.místo:  Petr Baroš, 3.místo:  Julie Cserge

Oceněným žákům gratulujeme ! (Mgr. D. Šafárová)

 • Módní přehlídka ve ŠD

Ve středu 25. 1. 2023 a ve čtvrtek 26. 1. 2023 jsme si ve školní družině zpestřili odpoledne módní přehlídkou. Akce se zúčastnily děti v každém oddělení zvlášť a měly připravený kostým, převlek nebo masku, ve kterých plnily úkoly. Součástí přehlídky byla promenáda v doprovodu hudby, vlastní projev a tanec. Na závěr každý získal odměnu. Odpoledne jsme si užili a těšíme se na příště. (Vychovatelky ŠD)

 • Boffin v hlavní roli, aneb fyzika hrou

Naši osmáci si v hodinách fyziky pohráli s elektronickými stavebnicemi Boffin. Zapojovali elektrické obvody a pozorovali účinky elektrického proudu. Stavebnice byly zakoupeny v rámci vybavení našich dílen z projektu. Žáci pracovali ve skupinkách a sami z fotek vidíte, že je to velmi bavilo. 😊 Zapojování skutečných elektrických obvodů tak pro ně bude „hračka“. Ivana Machýčková, učitelka fyziky

 • Vycházka do přírody

Ve středu 22. 2. 2023 jsme se vydali se školní družinou do místního lesa. Sledovali jsme stopy zvířat, plnili různé úkoly a pozorovali přírodu kolem nás. Došli jsme ke krmelci pro zvířata, u kterého jsme si zopakovali, čím se v zimě krmí lesní zvěř, kdo se o ně stará a jestli i my můžeme pomoct. Při zpáteční cestě nás překvapily přebíhající srnky, které jsme nejspíš vyplašili. Vycházku jsme si užili a už se těšíme na příště.J Vychovatelky ŠD

Přeji všem klidné předjarní dny plné jarního sluníčka a jarní pohody.

Ivana Machýčková, ředitelka školy.

 • Návštěva Beskydského divadla

Ve středu 8.3.2023 jela 4.třída autobusem do divadla v Novém Jičíně na představení Dva roky prázdnin. Celé divadlo se všem líbilo. Potom jsme šli na náměstí, kde byl rozchod. Do školy jsme se vrátili autobusem. (Sofie Pokludová)

 • Návštěva v knihovně Kunín

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 jsme navštívili se školní družinou místní knihovnu. Paní knihovnice nám ukázala nové knihy, zopakovala chod knihovny a vysvětlila, proč je důležité číst. Děti si prohlížely různé knihy a časopisy, ale hlavním tématem byl Čtyřlístek. Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na příští návštěvu.J (vychovatelky ŠD)

 • Mezinárodní den matematiky

V úterý 14. března byl mezinárodní den matematiky. Den byl vybrán proto, že datum v pořadí „měsíc, den“, tedy „3, 14“ připomíná iracionální číslo π. Tento den měl také narozeniny Albert Einstein. Osmáci tento den oslavili procvičováním lineárních rovnic s jednou neznámou zábavnou formou. Rovnice byly zadány pomocí QR kódů, které snímali čtečkou kódů v mobilních telefonech. Výsledky pak seřadili a přemýšleli co je to za řada čísel 2,3,5,7,11,13,17,19…  (Mgr. Marcela Žídková)

 • Kde se vzala kniha

Ve středu jsme se s osmáky vydali do Dolních Vítkovic na projektový den Kde se vzala kniha. Na úvod jsme se si poslechli zajímavý příběh o Ďáblově bibli. Příběh nás inspiroval k dalším činnostem-zkusili jsme kreslit zvíře do bestiáře, rozluštili jsme text psaný švabachem, psali jsme brkem a kaligrafickým perem. Na závěr jsme si vyrobili vlastní knížku v pevné vazbě. (Mgr. Marcela Žídková)

 • Exkurze do české televize Ostrava

Ve středu 15.3. jsme vyrazili na školní výlet do Ostravy. Našim cílem byla Česká Televize, která má v Ostravě jedno z televizních studií. Cestou k našemu cíli jsme si prohlédli ostravskou radnici, Masarykovo náměstí, sochu Věry Špinarové, ale i další. V České Televizi nás jako první čekala prohlídka studia Událostí v regionech, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet jaké to je moderovat večerní zprávy, nebo počasí. Poté jsme zavítali do druhého studia, kde vzniká Dobré Ráno, Na Stopě a jiné námi známé pořady. Když jsme doobdivovali 80 reflektorů nacházejících se ve studiu, přesunuli jsme se do režie, z režie do střižny, kde jsme po zhlédnutí krátkého videa zjistili, co profese střihače obnáší. Exkurze se nám moc líbila. (Anna Dvořáková 7.třída)

 • Show Adolfa Dudka

V úterý 14. 3. 2023 se konala ve školní družině show známého ilustrátora A. Dudka. Představil nám svou tvorbu a ukázal nové ilustrace knih a časopisů. Při vystoupení „Cestovatelské kreslení“ jsme objevovali svět a navštívili známé státy. Poznávali jsme zvířata, která tam žijí a jsou typická pro danou zemi. Během představení jsme se všichni zapojili do děje a zažili spoustu legrace i příjemná překvapení. Show se nám velice líbila a už se těšíme na další setkání. Děkujeme J

 • Návštěva zámecké knihovny

Víte, že je měsíc březen nazýván měsícem knih? Naši sedmáci to vědí. Proto v úterý 21.3. navštívili Zámek Kunín , aby prozkoumali zámeckou knihovnu. Připraven byl pro ně pracovní list a soutěžní bingo. Nejprve si vyslechli bohatou přednášku pana kastelána Jaroslava Zezulčíka. Ten jim prozradil, jak moc obsáhlá knihovna na zámku byla a co se s knihami v proudu dějin událo. Poté si společně s paní průvodkyní prohlédli v rukavičkách některé ze starších knih a prošli některé ze zámeckých pokojů. Exkurze se nám velmi líbila a mockrát děkujeme panu kastelánovi a paní průvodkyni za ochotu a umožnění této exkurze. (Mgr. Jana Omaníková)