Školní družina

Ranní družina: 

6.00 – 7.30 hod. v I. oddělení, v prvním patře

Odpolední družina:
I. oddělení v 1. patře č. dveří 13.                    Po, Čt       12.20 – 16.00 hod. 
Vychovatelka Lucie Štanclová                        Út, St        11.25 – 16.00 hod.
                                                                                        Pá            11.30 – 16.00 hod.

II. oddělení v 2. patře č. dveří 28.                                    11.25 – 15.00 hod.
                                                    Středa                                     11.25 – 15.30 hod. 
Vychovatelka Kateřina Kocmichová

III. oddělení v 2. patře č. dveří 29.                                   12.30 – 15.00 hod.
                                                    Středa                                     12.30 – 15.30 hod.
Vychovatelka Mgr.Lucie Leciánová
II. a III. oddělení po ukončení své činnosti přecházejí do I. oddělení.

Školní družina
Školní družina je umístěna v budově školy. Od školního roku 2014/2015 má tři oddělení. Pro II. oddělení je vyhrazena samostatná místnost ve druhém patře.    I. a III. oddělení jsou ve třídách. Jsou zařízené tak, aby vyhovovaly všem činnostem, které v družině probíhají. Do školní družiny mohou docházet žáci 1.stupně i 2.stupně ZŠ. Kapacita školní družiny je 87 žáků.
Činnost ŠD je zaměřena především na tvořivé, odpočinkové, relaxační a pohybové aktivity. Žáci velmi často pobývají na školní zahradě, na školním hřišti, v tělocvičně školy nebo na vycházkách po obci. Děti se také zapojují do přípravy školních projektů a dalších akcí školy. Společně sbírají kaštany a žaludy. Pro budoucí prvňáčky připravují drobné dárky k zápisu. Děti se také zapojují do jarního úklidu kolem školy.

Paní vychovatelky organizují pro děti různé aktivity: Projekty v rámci ŠD, akce, besedy, exkurze, turnaj ve stolních hrách, návštěvy v knihovně, vycházky do přírody, s ekotýmem se učí třídit odpad, malování na chodníku, míčovou školku, návštěvu v MŠ, sportovní i vědomostní soutěže. Školní družina spolupracuje s obecním úřadem, se SRPŠ, s jednotlivými odborníky, se spolky a organizacemi.
Několikrát za školní rok probíhá ve ŠD divadelní představení a různé vystoupení.
Při ŠD mají žáci možnost navštěvovat kroužek „Pohybovky“ a „Švihadla“.

Provoz školní družiny Po – Pá 6,00 hod – 16,00 hod.

Provoz školní družiny je zajištěn také o podzimních prázdninách, pololetních prázdninách, jarních prázdninách a velikonočních prázdninách.
Školní družinu mají na starosti paní Kateřina Kocmichová, Lucie Štanclová a Mgr. Lucie Leciánová.

ŠVP pro školní družinu
Vnitřní řád školní družiny
Informace ŠD
Provoz ŠD
Přihláška do ŠD
Odhláška ŠD
Směrnice o stanovení úplaty za školní družinu
Stanovení úplaty za školní družinu pro školní rok 2023/2024
Žádost o snížení nebo prominutí úplaty za ŠD