Školní družina

Ranní družina: 
6.00 – 7.30 hod. v I. oddělení, v prvním patře

Odpolední družina:
I. oddělení v 1. patře č. dveří 13.                    Po, St       12.30 – 16.00 hod. 
Vychovatelka Bc.Ivana Onderková                 Út, Čt, Pá 11.30 – 16.00 hod.

II. oddělení v 2. patře č. dveří 28.                   11.25 – 15.00 hod.
Vychovatelka Kateřina Kocmichová po 15.00 hod. přecházejí do I. oddělení

III. oddělení v 2. patře č. dveří 29.                  12.30 – 15.00 hod.
Vychovatelka Blanka Kovářová po 15.00 hod. přecházejí do I. oddělení

Školní družina
Školní družina je umístěna v budově školy. Od školního roku 2014/2015 má tři oddělení. Pro II. oddělení je vyhrazena samostatná místnost ve druhém patře. I. a III. oddělení jsou ve třídách. Jsou zařízené tak, aby vyhovovaly všem činnostem, které v družině probíhají. Do školní družiny mohou docházet žáci 1.stupně i 2.stupně ZŠ. Kapacita školní družiny je 87 žáků.
Činnost ŠD je zaměřena především na tvořivé, odpočinkové, relaxační a pohybové aktivity. Žáci velmi často pobývají na školní zahradě, na školním hřišti, v tělocvičně školy nebo na vycházkách po obci. Děti se také zapojují do přípravy školních projektů a dalších akcí školy. Společně sbírají kaštany a žaludy. Pro budoucí prvňáčky připravují drobné dárky k zápisu. Děti se také zapojují do jarního úklidu kolem školy.

Paní vychovatelky organizují pro děti různé aktivity: Projekty v rámci ŠD, besedy, exkurze, turnaj ve stolních hrách, návštěvy v knihovně, vycházky do přírody a obory, s ekotýmem se učí třídit odpad, malování na chodníku, míčovou školku, návštěvu v MŠ, sportovní i vědomostní soutěže. Školní družina spolupracuje s obecním úřadem, se SRPŠ, s jednotlivými odborníky, se spolky a organizacemi.
Několikrát za školní rok probíhá ve ŠD divadelní představení a různé vystoupení.
Při ŠD mají žáci možnost navštěvovat kroužek sportovní, atletika a florbal I.

Provoz školní družiny Po – Pá 6,00 hod – 16,00 hod.

Provoz školní družiny je zajištěn také o pololetních prázdninách, jarních prázdninách a velikonočních prázdninách.
Školní družinu mají na starosti paní Kateřina Kocmichová, Bc.Ivana Onderková a Blanka Kovářová.

ŠVP pro školní družinu
Řád ŠD
Informace ŠD
Provoz ŠD
Přihláška do ŠD
Odhláška ŠD
Úplata za ŠD