Naše aktivity 2020/2021

Padesátýprvní školní rok 2020/2021
jsme zahájili zcela jinak, než všech padesát let předtím. Společné setkání celé školy se v naší tělocvičně nekonalo. Zasáhla vyšší moc a život školy je náhle jiný než jindy. Přesto jsme ve škole 1.září přivítali a ošerpovali 16 nových prvňáčků.
Ve škole se letos vzdělává 233 žáků ve 13 třídách, škola je tedy zaplněná k prasknutí. O to více musíme být k sobě všichni tolerantní a vycházet si navzájem vstříc.
Na děti i pedagogy čekala ve škole zbrusu nová počítačová a jazyková učebna, vybavena moderní technikou. Postupně se s ní učíme pracovat a využívat ji naplno. Součástí tohoto projektu je také zbudování dřevěné pergoly za školou, kde nám vznikne nová venkovní učebna.
Ve škole se rozběhla také mimoškolní činnost. Dětem bylo nabídnuto 17 skupin kroužků, od sportovních, přes umělecké, kuchařské, psaní deseti, programování, tábornické činnosti i zapomenuté ruční práce. Kromě toho je ve škole odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, děti tak nemusí za hrou na klavír nebo kytaru a za výtvarným oborem nikam dojíždět. Škola opravdu žije každý den až do pozdního odpoledne a někdy až do večera.
A také se můžeme pochlubit našim prvním úspěchem – naši žáci 5. ročníku vybojovali krásné 6. místo v soutěži v ZOO Ostrava z celkového množství 64 družstev z celého Moravskoslezského kraje. A být šestí nejlepší v celém kraji, to je přece skvělé!! Gratulujeme!
Provoz školy se nyní přizpůsobuje nastalé epidemiologické situaci. Snažíme se školu připravit na dálkovou výuku – posílání domácích úkolů a on-line hodiny. Učíme se pracovat v prostředí Microsoft Office 365 a učíme v tomto prostředí pracovat i naše žáky. Věříme, že ve škole osobně setrváme co nejdéle. Prozatím omezujeme velká setkání a některé aktivity. Snažíme se však, aby provoz školy byl co nejvíce „normální“.

Mějte klidné a zdravé podzimní dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy

Stalo se v naší škole

Ukázka dravců

Během prvního týdne letošního školního roku (pátek 4. září) proběhla před naší školou ukázka dravých ptáků. Žáci se dozvěděli základní informace o sokolnictví a o vybraných dravcích. Viděli i simulovaný lov dravce a některé druhy si mohli dokonce i pohladit. Pár odvážných žáků mělo i možnost si přivolat dravce na ruku. (Mgr. Tomáš Valentík)

Biologicko-zeměpisná vycházka
Ve středu 9. září se žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili biologicko-zeměpisné vycházky v Novém Jičíně. Trasa vedla z autobusového nádraží v Novém Jičíně, přes Skalky až na vrchol Svince. Během trasy žáci plnili různé úkoly. Přírodovědná část byla zaměřená na určování rostlin a bezobratlých živočichů. Zeměpisná pak na práci s buzolou a místopis okolních kopců. Žáci si celou vycházku užili. Tedy jen do doby, než jsme se dozvěděli, že od dalšího dne musíme všichni nosit ve škole opět roušky  (Mgr. Tomáš Valentík)

EKO beseda ve ŠD
Ve čtvrtek 17. 9. 2020 proběhla v naší družině beseda, která se věnovala ekologii a důležitosti třídění odpadu. Členové EKOTÝMU při zdejší škole připravili pro děti nejen vyprávění, ale i názorné ukázky, jak třídit odpad. Naučili jsme se a ověřili si, co kam patří, do jakých barevných kontejnerů roztřídit odpad. Beseda byla nejen poučná, ale i zábavná. Děkujeme EKOTÝMU, třídit budeme i nadále a těšíme se na další spolupráci. (Vychovatelky ŠD)

Eko beseda v MŠ
Ve čtvrtek 17. 9. 2020 třídu „Žabičky“ navštívili žáci EKOTÝMU – Barča Hrdinová, Boris Březina a Adam Jalůvka. Žáci nachystali pro děti zajímavé činnosti. Děti si nejprve vyzkoušely zařadit obrázky, na kterých byly vyobrazeny odpadky a následně třídily ty skutečné. Dále je vhazovaly do kontejnerů s plastem, papírem, sklem a bio odpadem. Na závěr jsme se všichni společně vyfotografovali.
Těšíme se na další spolupráci s EKOTÝMEM ZŠ. Moc Děkujeme😃.Učitelky MŠ

Soutěž malých zoologů v ZOO Ostrava
Ve středu 9.9.2020 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili soutěže Velká cena malých zoologů v ostravské ZOO, která se koná každoročně v měsíci září. Děti měly za úkol v co nejkratším čase uběhnout trasu a splnit jednotlivé úkoly. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 družstev z našeho kraje. A jak jsme se umístili? Družstvo HUMICREW ve složení Ondřej Poruba, Tobias Kraus, Erik Smékal, David Martinát, Emily Kiesevettrová, Felix Skácel a Marek Bělunek se umístilo na nádherném 6. místě. Postup do finále jim unikl pouze o 2 místa (postupují první 4 družstva). Kousek za nimi na místě 12. bylo další družstvo z 5. třídy. Družstva složená ze žáků 4. třídy se umístila na krásném 16. a 18. místě. Všem soutěžícím patří velký dík za vynikající výkon!
Mgr. Jana Žáková, Mgr. Jana Omaníková