Kdo pečuje o děti

Ve školním roce 2023/2024 působí kolektiv pracovníků v následujícím složení:

Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy
Mgr. Pavlína Gráfová,
 zástupce ředitele

Mgr. Darina Drozdová, 
učitelka na II. stupni
Mgr. Iveta Csibová, 
učitelka na I. stupni
Mgr. Michaela Fižová, učitelka na I. stupni
Bc.   Veronika Vaněčková, 
učitelka na II. stupni
Mgr. Simona Karlíková, 
učitelka na II. stupni
Mgr. Jana Omaníková, učitelka na II. stupni
Mgr. Alena Piecková, 
učitelka na I. stupni
Mgr. Kristýna Richterová, 
učitelka na II. stupni
Mgr. Dagmar Šafárová, 
učitelka na I. stupni
Mgr. Lucie Leciánová, 
učitelka na II. stupni
Mgr. Petra Šrubařová, 
učitelka na II. stupni
Mgr. Tomáš Valentík, 
učitel na II. stupni
Mgr. Jana Žáková, 
učitelka na I. stupni
Mgr. Marcela Žídková, 
učitelka na II. stupni
Mgr. Zdenka Veselá, 
učitelka na I. a II. stupni
Mgr. Ivana Gazdová, 
učitelka na II. stupni, speciální pedagog

Kateřina Kocmichová, vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Lucie Leciánová – 
vychovatelka ŠD, asistentka školy
Lucie Štanclová –  
vychovatelka ŠD

Petra Bělunková, asistentka pedagoga
Silvie Bílková, asistentka pedagoga
Katrin Hanáková, asistentka pedagoga
Blanka Kovářová, asistentka pedagoga 
Iveta Vlková, 
asistentka pedagoga

Metodik prevence: Mgr. Jana Omaníková
Výchovný poradce: Mgr. Kristýna Richterová
Environmentální výchova: Mgr. Pavlína Gráfová
Metodik ICT: Mgr. Petra Šrubařová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Žáková

Mgr. Renáta Šťastná, vedoucí učitelka MŠ
Bc. Silvie Bielová, 
učitelka MŠ
Vlasta Holišová, 
učitelka MŠ
Bc. Pavlína Pazderová, 
učitelka MŠ
Libuše Pelcová, 
učitelka MŠ
Mgr. Eliška Jančálková, 
učitelka MŠ
Markéta Šislerová, 
učitelka MŠ
Adriana Ličková, 
učitelka MŠ
Nicole Smutková, učitelka MŠ
Jana Pastorková,
 školnice MŠ

Pavel Janáček, údržbář
Hana Sváková, 
školnice
Naděžda Kozáková, 
uklízečka
Eva Kačírková, 
účetní
Helena Konečná, 
vedoucí školní jídelny
Lenka Šislerová, 
administrativa  
Ludmila Bělunková, 
pracovnice provozu MŠ
Jana Vavříková, pracovnice provozu MŠ a ZŠ
Petra Zůbková, pracovnice provozu MŠ
Naděžda Brišová, kuchařka ZŠ
Lenka Omaníková, 
kuchařka MŠ
Dominika Ištoková, 
kuchařka ZŠ