Kdo pečuje o děti

Ve školním roce 2019/2020 působí kolektiv pracovníků v následujícím složení:

Mgr. Ivana Machýčková
, ředitelka školy
Mgr. Pavlína Gráfová, zástupce ředitele
Mgr. Darina Drozdová, učitelka na II.stupni
Mgr. Iveta Csibová, učitelka na I.stupni
Bc.   Veronika Nachmilnerová, učitelka na II.stupni
Mgr. Simona Karlíková, učitelka na II.stupni
Mgr. Jana Omaníková, učitelka na I.stupni
Mgr. Alena Piecková, učitelka na I.stupni
Mgr. Kristýna Richterová, učitelka na II.stupni
Bc.   Veronika Macháčová, učitelka na II.stupni
Mgr. Dagmar Šafárová, učitelka na I.stupni
Mgr. Eva Kuchařová, učitelka na II.stupni
Mgr. Petra Šrubařová, učitelka na II.stupni
Mgr. Tomáš Valentík, učitel na II.stupni
Mgr. Jana Žáková, učitelka na I.stupni
Mgr. Marcela Žídková, učitelka na II.stupni
Mgr. Zdenka Veselá, učitelka na I. a II.stupni
Mgr. Ivana Daňková, učitelka na II.stupni, speciální pedagog

Kateřina Kocmichová
, vedoucí vychovatelka ŠD
Bc. Ivana Onderková – vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Tereza Kabeláčová –  vychovatelka ŠD

Blanka Kovářová, asistentka pedagoga 
Lenka Labounková, asistentka pedagoga

Metodik prevence: Mgr. Tomáš Valentík
Výchovný poradce: Mgr. Kristýna Richterová
Environmentální výchova: Mgr. Pavlína Gráfová
Metodik ICT: Mgr. Petra Šrubařová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Žáková

Mgr. Renáta Šťastná
, vedoucí učitelka MŠ
Bc. Silvie Bielová, učitelka MŠ
Vlasta Holišová, učitelka MŠ
Barbora Matlochová, učitelka MŠ
Libuše Pelcová, učitelka MŠ
Karolína Hanzelková, učitelka MŠ
Bc. Lenka Mičulková, učitelka MŠ
Adriana Ličková, učitelka MŠ
Jana Pastorková, školnice MŠ

Miroslav Šimeček, údržbář
Hana Sváková, školnice
Naděžda Kozáková, uklízečka
Eva Kačírková, účetní
Helena Konečná, vedoucí školní jídelny
Lenka Šislerová, sekretářka, pracovnice provozu  
Ludmila Bělunková, pracovnice provozu MŠ

Petra Zůbková, pracovnice provozu MŠ
Naděžda Brišová, kuchařka ZŠ
Lenka Omaníková, kuchařka MŠ
Dagmar Malčíková, kuchařka ZŠ