Naše aktivity 2021/2022

Vážení přátelé školy,

pro děti nastaly konečně vytoužené letní prázdniny. Hluk ve škole ustal, začíná se uklízet a vylepšovat pro školní rok nastávající.

Ten letošní byl opět jiný. Nejprve jsme zachytili podzimní Covidovou vlnu, byli nemocní, posílali děti a pedagogy do karantény, zavírali třídy, přecházeli na online výuku…. S příchodem jara se na nás valily špatné zprávy z války v Evropě, byli jsme v nejistotě a napětí. Přesto jsme se rozhodli, že zkusíme znovu nastartovat aktivity pro žáky, které jsme na dva roky museli zrušit. A že jich bylo!!! Plavání, lyžáček, lyžařský kurz, exkurze do planetária, do Ovocentra, do místních podniků, knihovny. Školní výlety do všech možných koutů Moravy, do Prahy, do Olomouce, do Brna, do Ostravy. Organizovali jsme spaní ve škole, Branný den, besedy. Deváťáci učili malé spolužáky, prvňáci byli pasováni na čtenáře, deváťáci byli přijati paní starostkou, navštívil nás spřátelený ekotým ze Štramberka a navštívili nás učitelé z jiných škol na ukázkových hodinách. Pracovali jsme se žáky také při přípravě na všechny typy soutěží, také jsme žáky doučovali a připravovali na přijímací zkoušky. Nelze ani všechny aktivity vypsat, tolik jich bylo. Za to patří poděkování pedagogům, žákům, ale také rodičům, že dětem tyto aktivity dopřejí a zaplatí.  Můžeme se tedy těšit na další školní rok a nové výzvy…

Přeji všem klidné a pohodové léto, hodně odpočinku a jen samé dobré zprávy………..

Ivana Machýčková, ředitelka školy

 • Výlet do Prahy

V neděli 29. května hodně hooodně brzo ráno jsme společně nastoupili do vlaku směr Praha. Pobyt v hlavním městě ČR nám zpříjemňovala hodná paní z recepce našeho hotelu.

Navštívili jsme spoustu zajímavých a krásných míst, jako třeba Národní muzeum, Pražský hrad v čase střídání stráží, Petřín nebo Kampu při procházce noční Prahou. Jedním z nejlepších zážitků se pro nás stala exkurze po celém letišti Václava Havla, včetně VIP salónku a přistávací plochy. Na konci prohlídky nás překvapilo nečekané setkán s Českou hokejovou reprezentací a možností autogramů a fotek. Třídenní výlet jsme si všichni užili a těšíme se na příští návštěvu Prahy. (žáci 9.A)

 • Cyklistický výlet

Žáci 4. třídy se ve středu 22.6.2022 zúčastnili v rámci celoročního kurzu dopravní výchovy cyklistického výletu do Bartošovic. Zakončili tak svou práci a vyzkoušeli si získané vědomosti a zkušenosti v terénu. Ráno se vydali po cyklostezce přes Bažantnici do Bartošovic. Navštívili zde Bartošovické rybníky a Občerstvení U rybníka, kde si dali něco dobrého před cestou zpět. Všichni to skvěle zvládli a ujeli celých 16 km s úsměvem. Osvědčili se jako výborní cyklisté. (Mgr. Michaela Fižová)

 • Branný den

V úterý 21. 6. 2022 proběhl ve škole Branný den. Tradičně byl zahájen zkušebním poplachem a nástupem před školou. Na stanovištích kolem chaty Pelikánky, kterou nám na tuto akci zapůjčili Kunínští myslivci, si deváťáci připravili hod na cíl granátem, zdravovědu, testové otázky z OČMU, orientaci na mapě, v lesíku byla i střelba ze vzduchovky, kde si žáci ověřili, že je třeba brát poučení o bezpečnosti vážně. Nechyběla ani šifra v Morseově abecedě, kterou připravila paní učitelka Lucie Leciánová. Poznávačku ze zoologie, si zábavnou formou připravily paní učitelky Lucie Leciánová a Kristýna Richterová. Kapitáni družstev– žáci osmých tříd, se ve skupinách sešli ve třídách, kde se seznámili se členy svých družstev, která byla složena z žáků prvních až sedmých tříd, vymysleli název družstva a pokřik a vyrazili na Čarodějku. Před startem všechny žáky poučila paní učitelka Jana Omaníková, kudy jít a jak se cestou chovat. Počasí nám vyšlo, nepršelo, ale přesto některé překvapilo, když se zatáhlo a začalo foukat. Spousta žáků totiž vyrazila z domu v bílých teniskách a bez mikin….   Žáci úspěšně splnili všechny disciplíny a opět se ukázalo, že jsou připraveni na mimořádné události, které mohou v životě nastat a že umí spolupracovat malí s velkými a ti větší se o ně umí pěkně postarat. (Mgr. Marcela Žídková)

 • Dětský den ve ŠD

Ve středu 1. 6. 2022 jsme s dětmi oslavili jejich svátek na školní zahradě. Soutěžily v různých sportovních disciplínách, které hravě zvládly a hodně jsme se u toho všichni nasmáli. Odměnou za jejich výkony byla zmrzlina v kornoutku, balónek a bonbóny. Počasí nám přálo a odpoledne jsme si společně užili. 😊 (Vychovatelky ŠD)

 • Deváťáci učí prvňáky

1. června na Den dětí si nejstarší žáci nachystali překvapení pro ty mladší. Ujali se rolí učitelů dětí na 1. stupni. Jakub Dočkálek a Lukáš Havelka se nezalekli ani těch nejmladších, prvňáčků, a připravili si pro ně hodinu Hudební výchovy. Kluci měli hodinu promyšlenou, nápaditou a dokázali zorganizovat činnosti i pro takovou drobotinu. Děti pod jejich vedením bubnovaly na drumbeny, hrály živé pexeso, zpívaly písničky. Prvňáčkům se hodina moc líbila, užili si jí. Kubovi a Lukášovi patří nejen poděkování ale i velká pochvala!  (Mgr. Alena Piecková)

 • Kreslení na chodníky

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 jsme s obecním úřadem pokračovali v oslavách „Dětského dne“. Děti měly za úkol malovat obrázky na téma „Vysněné prázdniny“, kde se mohla projevit jejich fantazie. Kresby byly originální, veselé a kreslené barevnými křídami i barvami. Všechny děti si zasloužily sladkou odměnu (nanuk a čokoládu) od obecního úřadu. Děkujeme paní Kuběnové a těšíme se na další rok. J (Vychovatelky ŠD)

 • Exkurze Ovocentrum

Ve čtvrtek 2.6.2022 žáci 4.a 5. ročníku navštívili Ovocentrum ve Valašském Meziříčí. Společně s průvodci si prohlédli skladovací prostory se spoustou různých známých i méně známých druhů ovoce a zeleniny. Děti se dozvěděly, jak se tyto druhy dostávají do Ovocentra, jak se mají uchovávat, jaké je jejich využití, jaké obsahují prospěšné látky a především, jak se ovoce, zelenina a mléko dostávají až k nám do školy. Poté žáci ve skupinách plnili úkoly pro získání písmen do šifry, za kterou dostali sladkou zdravou svačinku. (Mgr. Michaela Fižová)

 • Návštěva Ekotýmu ze Štramberka

Dne 22.6.2022 nás navštívil Ekotým ze Štramberka. Prohlédli jsme si společně naši školu (ekonástěnku, světové hodiny,…) a školní zahradu. Velké díky patří panu Zezulčíkovi za to, že nám umožnil zdarma prohlídku Kunínského zámku a za zaslané vzdělávací materiály. V zámeckém parku jsme si sdělili své projekty a pár rad na příští rok. Dopoledne jsme zakončili sladkou tečkou – zmrzlinou u Toma. Všichni jsme si to užili a těšíme se na další společný výlet našich Ekoškol. (Ekotým ZŠ Kunín)

 • UKONČENÍ  „KUCHTÍKA„

            I v letošním školním roce probíhal kroužek Kuchtík. Kroužek byl velmi vytížený jak počtem dětí, tak počtem receptů. Vždy jsem se snažila vymýšlet takové pokrmy, aby si je děti zvládly udělat téměř samy. Někdy došlo k drobným kuchařským úrazům, které si zažil každý a které k začátkům vaření patří. Kuchtíka jsme ukončili na Den dětí 1.6.2022, kdy si děti udělaly americkou limonádu.  K ní dostaly zákusek se šlehačkou a kornout se zmrzlinou dle vlastního výběru. Myslím, že se nám „kuchtík“ vydařil. Děti si vyzkoušely mnoho receptů nejen ve škole, ale i doma s rodiči. Užili jsme si i spoustu legrace např. při výrobě čokoládových misek na balónku, který dětem neustále praskal. Věřím, že děti své zkušenosti a recepty využijí k obohacení rodinného jídelníčku. Těšíme se na další společné vaření s nimi. Děti se také mohou inspirovat o prázdninách, při svých cestách či na dovolených. Tyto postřehy pak mohou využít v příštím roce v kuchtíkovi. Přeji všem krásné a prosluněné prázdniny. (Lenka Labounková)

 • Poznávací exkurze Vídeň

  Ve čtvrtek 16.6.2022 jsme se vydali na dlouho očekávanou cestu do Vídně. Exkurzi jsme měli pro němčináře (aby viděli vše, o čem se učíme, a hlavně zkusili mluvit německy) naplánovanou již v červnu 2020, ale jak to všechno dopadlo, víme. O to víc jsme se těšili. Odjezd v 5:00 jsme zvládli, a protože jsme nemuseli spěchat, návrat v naprosté pohodě byl až 22:30. Jeli jsme s cestovní kanceláří CA LM Tour z Nového Jičína a průvodkyni nám dělala paní Milena Zezulčíková. Musím říct, že domluva termínu, programu, autobusu, podrobností, ceny, … jak s paní Ludmilou Kellerovou, tak i s paní Zezulčíkovou, byla úžasná a služby dané cestovky mohu jen doporučit. V plánu jsme měli: Zastávka u domu Hundertwasserhaus – autobusem odjezd k paláci Oberbelvedere – návštěva zahrad – pěšky před Schwarzenberské náměstí na Karlovo náměstí, dále Mlsný trh – Státní opera, Hotel Sacher – Štěpánské náměstí, katedrála, Příkopy – Josefské náměstí – Jezdecká škola s lipicány, Hofburg – náměstí Marie Terezie s budovy muzeí. Odjezd z náměstí do Schönbrunnu – Strudelshow – prohlídka komnat – zahrady – Labyrint – Neptunova kašna – Gloriett.  Nakonec jsme toho viděli ještě mnohem víc a zažili i státní svátek v Rakousku.  A jak vidí výlet do Vídně žáci?

Martin Krmenec

  Já bych do Vídně jel určitě znova. Jak jsme tam jeli, tak se zpívalo a to se mi líbilo. Přišlo mi, čím víc jsme se blížili k centru, tím víc to bylo starší a památeční. První věc, kterou jsem viděl, byla řeka Dunaj a u ní stál krásný mrakodrap. Když jsme vystoupili, tak první věc, kterou jsme viděli, byl zámek Belveder. Před celou Vídní bylo několik tisíc větrných elektráren. Zjistil jsem, že Rakousko je jedna z nejekologičtějších zemí a nevěděl jsem, že zahrada Schönbrunnu je tak velká.

Laura Hálková

  Já jsem si to hrozně moc užila, byl to mega dobrý zážitek. Na Belvederu se mi líbilo to, že tam byly různé fontány a spousta kytek. A samozřejmě i ten samotný Belveder. Na Schönbrunnu mě zaujalo, jak to bylo obří, prostě nádhera. Strudel show byla boží, dozvěděla jsem se, jak se dělá štrůdl ve Vídni. A ten štrůdl byl výborný. Sranda byla, jak ten pán házel s tím těstem. Hundertwasserhaus se mi líbil ze všech nejvíce, byl barevný a měl velmi zajímavý tvar. A uvnitř byla spousta pěkných malých obchůdků. Já jsem se ale nejvíce pobavila po cestě tam a zpět v autobuse. Ale hrozně moc bych někdy chtěla jít ochutnat kávu do kavárny „Havelka“. Hotel Sacher je velký a pěkný, ale já bych se tam upřímně neubytovala (moc nemusím hotely). Státní opera byla nádherná. A ti Lipicáni byli krásní, ale asi bych se na nich nezvládla projet (mám strach z koňů). Po cestě domů byla sranda, v autobuse jsme si zazpívali a stavili se do MC. A určitě bych jela do Vídně znova.

  Děkuji všem zúčastněným – kolegyním, žákům, průvodkyni i pánům řidičům – za krásný, pohodový den, který si, doufám, užili jako já. Děkuji i rodičům, že dětem tento zážitek dopřáli.                                                                                                                                                          (Mgr. Pavlína Gráfová)

 • Vycházka na zmrzlinu

Ve středu 15. 6. 2022 jsme šli se školní družinou na vycházku „Na zmrzlinu“. Po cestě jsme pozorovali dopravní provoz na silnici, dopravní značky a okolí. Zmrzlinu si koupil každý, různé velikosti – byla vanilková a pomerančová. Všem moc chutnala a těšíme se na další studené mlsání. (Vychovatelky ŠD)

 • Třídní výlet 4.třída

V pátek 24.6.2022 se čtvrťáci vydali na třídní výlet do Ostravy. První zastávkou byla radniční věž Ostravy, kde si z ptačí perspektivy prohlédli celou Ostravu. Poté se vydali do Dolní oblasti ve Vítkovicích, kde navštívili Velký svět techniky, Malý svět techniky, výstavu Baník Expo a science show v Divadle vědy. Vyzkoušeli si obrovské množství zábavných i poučných atrakcí o technickém pokroku v průmyslu, o objevech a vědě, o přírodě a civilizaci, o fotbale. Na science show se dozvěděli, jak rozdělat oheň několika způsoby a vyzkoušeli si zapálení ohně na ruce. Výlet jsme si všichni užili a společně se dobře bavili. (Mgr. Michaela Fižová)

 • Tarzanie

Letos si sedmáci z áčka vybrali sportovní výlet. Ve čtvrtek 23.6.2022 jsme vyrazili autobusem do Beskyd pod Radhošť, kde je v Trojanovicích lanové centrum Tarzanie. Na překážkách mezi stromy jsme si vyzkoušeli nejen svou fyzickou zdatnost, ale i odvahu. Všichni jsme zvládli zelenou trasu, na které byla spousta záludných překážek a sjezdů po laně. Všichni jsme si dali do těla, ale byli jsme se svými výkony spokojení, odměnou byla výborná zmrzlina a kebab ve Frenštátě. Naše lezení mezi stromy nám nafotila paní učitelka Lucie Leciánová. Teď už se těšíme na prázdniny a přemýšlíme, kam vyrazíme příště. (Mgr. Marcela Žídková)

 • Vystoupení našich žáků na slavnostech obce

V sobotu 11. 6. 2022 probíhaly v zámeckém parku slavnosti obce, na kterých vystupovali žáci naší školy. Nejprve jsme se pobavili vesele ztvárněnou pohádkou „Boudo, budko“, kterou si pro nás připravila školní družina. Poté nám starší žáci zabubnovali na drumbeny a děvčata s pompomy při jejich rytmickém bubnování zatancovala mažoretkovou sestavu. Děti to zvládly na jedničku a sklidily velký úspěch potleskem. (Vychovatelky ŠD)

 • Škola nanečisto

V měsíci dubnu a květnu navštívili předškoláci se svými rodiči třídu ZŠ. Vyzkoušeli si, jaké to je být prvňáčkem. Seznámili se s prostředím třídy, kam budou po prázdninách docházet a se svou budoucí paní učitelkou. Děti plnily úkoly z českého jazyka – dělení slov na slabiky, rozpoznání hlásek ve slově a vyzkoušely také grafomotorické cviky. Ani matematické úkoly nedělaly dětem problém. Hravě počítali do pěti a při počítání dokázali také společně postavit pyramidu z kostek i dokreslit beruškám chybějící tečky. Nechybělo ani pátrání po ztracených písmenech, řešení detektivního (logického) úkolu, kreslení a tělocvik.  Ze školy děti odcházely v dobré náladě a oprávněným pocitem, že Školu nanečisto opravdu zvládli. (Mgr. Dagmar Šafárová)

 • Pasování na čtenáře

Ve spolupráci s obecní knihovnou v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se v pátek 17. 6. 2022 uskutečnilo v 1. třídě „Pasování na čtenáře“.

Akce proběhla ve středověkém duchu. Prvňáčci paní Kuběnové v taláru a panu Barfajtovi, coby rytíři ve zbroji, předvedli své čtenářské dovednosti, složili čtenářský slib a stvrdili ho svým podpisem v Pamětní knize obce Kunín. Za odměnu za jejich celoroční čtenářské úsilí je rytíř pasoval speciálně vyrobeným mečem na čtenáře a paní knihovnice je obdarovala sladkostí, dárečkem, V.I.P. průkazkou do knihovny a knížkou spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka „Dubánek a tajný vzkaz“.

Pasování se dětem velice líbilo, měly radost z dárků. Aby dostály svému čtenářskému slibu, s chutí se pustily do čtení knížky. Za to patří vřelé poděkování panu Lukáši Barfajtovi a paní Markétě Kuběnové. (Mgr. Alena Piecková)

 • Páťáci v Praze

Žáci 5. třídy se na konci školního roku vydali na třídenní výlet do Prahy. A co v Praze dělali? „Čekali jsme na vlak; jeli jsme lanovkou, tramvají a trolejbusem; prosvištěli jsme podzemním metrem; spali jsme v hotelu; jedli jsme výborné večeře u Houmrů; vyšlápli jsme na Pražský hrad 200 schodů; viděli jsme střídání stráží; jedli jsme, co se dalo; v Muzeu čokolády jsme ochutnali vynikající čokoládu (a že se jí do nás vlezlo😊); seznámili jsme se s významnými osobnostmi (i když to byly jen voskové figuríny); prošli jsme se po Karlově mostě; pluli jsme lodí po Vltavě do ZOO; v ZOO jsme sledovali cvičení lachtanů a krmili prasata pekari; pozorovali jsme orloj; prošli jsme Prašnou bránou; v Muzeu iluzí jsme se proměnili v trpaslíka a nechali vystřelit z děla; v Muzeu hraček jsme viděli auta, vláčky, parní stroje  a mnoho dalších zajímavých hraček; navštívili jsme Národní muzeum; obdivovali jsme krásu Národního divadla; bloudili jsme zrcadlovým bludištěm; povozili jsme se na kolotoči; smáli jsme se; fotili jsme úplně všechno; viděli jsme večerní Prahu; mnoho jsme se o Praze dověděli.“ Bolely nás sice nohy – ušli jsme 60 005 kroků, což je asi 43 km. Ale stálo to za to😊. (Mgr. Jana Žáková a žáci 5. třídy)

 • Minifotbal – okresní kolo

Po vítězství v okrskovém kole ve variantě fotbalu 5 + 1 se družstvo chlapců vydalo 14. června na okresní kolo. Hoši druhého stupně se opět v Bartošovicích utkali s nejlepšími celky z celého okresu. Do krajského kola mohl postoupit jen jeden z týmů: ZŠ Komenského 66 (Nový Jičín), ZŠ E. Zátopka (Kopřivnice), ZŠ Komenského (Bílovec) a my.

Všechna naše utkání byla velmi vyrovnaná, bohužel jsme nedokázali vstřelit góly. Proti soupeři z Nového Jičína jsme za celý zápas vystřelili pouze jednou. Ve druhém utkání jsme soupeře z Hodslavic přehrávali ve všech směrech, ale neproměnili jsme ani jednu z vyložených šancí. V zápase se soupeřem z Kopřivnice nám ke gólu pomohl soupeřův brankář, a tak jsme zvítězili nejtěsnějším rozdílem 1:0. Poslední utkání proti papírově nejsilnějšímu soupeři z Bílovce jsme odehráli v lehce odevzdaném duchu. Byla to škoda, protože soupeř nebyl o tolik lepší než ostatní družstva.

V okresním kole jsme tak vybojovali 4. místo a spoustu zkušeností. Ty se budou příští školní rok hodit, jelikož bylo družstvo naší školy složené především z žáků 7. ročníku. Děkuji všem chlapcům za jejich výkony. (Mgr. Tomáš Valentík)

 • Atletický den ve ŠD

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 nás navštívil český atlet z klubu SSK Vítkovice Lukáš Symerský, se kterým jsme si povídali o atletice a ukázal nám medaile, dresy a tretry. Lukáš je zaměřený na běh (800 m a 1500 m). Děti se aktivně zapojily a vyzkoušely si s ním různé starty. Poté se rozdělily do týmů a procvičovaly předávání štafety. Na závěr si zopakovaly atletickou abecedu a protažení. Sportovní odpoledne jsme si moc užili a děkujeme Lukášovi. Těšíme se na příště. 😊 (Vychovatelky ŠD).

 • McDonald´s Cup

Kluci a holky z 1.stupně naší školy se po delší době zapojili do fotbalového turnaje McDonald´s Cup v Bartošovicích. Čtvrťáci a páťáci hráli 22.4.2022, druháci a třeťáci 26.4.2022. Oba týmy obsadily 4.místo. Malí fotbalisté dokázali, že jsou bojovníci a zaslouží si pochvalu za skvělou reprezentaci školy. (Mgr. Csibová I., Mgr. Fižová M.)                                                                

 • Dopravní hřiště

Žáci 4. ročníku po zimní pauze opět zamířili ve středu 27.4.2022 na dopravní hřiště do Nového Jičína. Zde pod dohledem strážníků městské policie absolvovali závěrečné přezkoušení pro získání průkazu cyklisty. Zkouška se skládala z písemného testu, jízdy zručnosti a jízdy na dopravním hřišti dle předpisů. Čtvrťáci dokázali, že již výborně ovládají pravidla silničního provozu, mohou již sami jet po silnici a průkaz cyklisty získali. (Mgr. Fižová Michaela)                                                                                  .

 • Minifotbal

V úterý 24. května se naše družstvo složené z chlapců druhého stupně vypravilo do Bartošovic na okrskové kolo fotbalu ve variantě 5 + 1. O jedno postupové místo se kluci utkali s protihráči ze ZŠ Sjednocení a ZŠ FkT (obě Studénka) a ZŠ Bartošovice.

V prvním zápase jsme se utkali se soupeřem ze ZŠ Sjednocení. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale trpělivým a důsledným výkonem z obrany jsme si vypracovali v prvním poločase jednobrankový náskok. Ve druhém poločase soupeř brzy srovnal laciným gólem. Skóre se změnilo až v samém závěru utkání. Brankář soupeře udělal velkou chybu a té jsme dokázali využít a zvítězili jsme 2:1. Právě tento zápas se ukázal jako klíčový v celém turnaji. Další dva soupeře jsme výkonnostně přehrávali a po výsledcích 3:0 a 4:1 jsme bez ztráty bodů postoupili z prvního místa do okresního kola. Děkuji všem chlapcům za skvělý kolektivní výkon a přeji spoustu úspěchu v dalším kole. To se uskuteční zhruba za tři týdny opět v Bartošovicích.

(Mgr. Tomáš Valentík)

 • Projektový den Rozhýbej svět

V pátek 27.5.2022 jsem se se sedmáky vydala do Dolních Vítkovic, na projektový den Rozhýbej svět. Ze začátku si někteří mysleli, že půjde o nějaké sportování, protože tam právě probíhal turnaj v plážovém volejbale. My jsme si, ale jeli vyzkoušet, jak se tvoří animované video. Lektorky nás nejprve seznámily s historií vytváření animovaných filmů a pak nám vysvětlily, jak na to pomocí Ipadu půjdeme my. Z plastelíny si žáci vytvořili figurky, které pak postupně nafotili a v Ipadu rozpohybovali a upravili na video. Naučili se použít různá pozadí i vkládat hudbu. Videa byla sice krátká (protože tohle tvoření zabere spoustu času), ale velmi zdařilá, nápaditá a vtipná. Novým způsobem si žáci vyzkoušeli výuku výtvarky a informatiky dohromady. (Mgr. Marcela Žídková)

 • Den matek ve 3. třídě

Třeťáci připravili v úterý 10. května pro své maminky k svátku malé pohoštění, krásně jim zazpívali, přednesli básničky, zatančili a předali originální dárečky. Děti byly moc šikovné a všichni jsme společně prožili opravdu pohodové odpoledne. (Mgr. Iveta Csibová, Iveta Vlková)

 • Den Země 29. 4. 2022

Den Země jsme se rozhodli oslavit pomocí naší přírodě ve spolupráci s mysliveckým sdružením Kunín a Šenov a obecním úřadem Kunín. Po dvou letech to bylo opravdu potřeba. Naši nejmenší, 1. až 3. třída, šli procházkou na Pelikánku, kde si pro ně členové mysliveckého spolku připravili zajímavosti o myslivosti a přírodě. Mezitím tři skupiny žáků 4. až 6. třídy vyrazily třemi různými cestami také na Pelikánku. Po trasách sbírali odpadky do připravených pytlů. Ty nechávali u cesty, kde je naložili myslivci a odvezli na sběrný dvůr. Na myslivecké chatě se po práci všichni posilnili občerstvením, které jim přichystali členové mysliveckého sdružení. Co dělali starší žáci, si přečtěte v příspěvku naší žákyně:

Den Země

Dne 29. 4. se konal na naší škole Den Země. Žáci 7. a 8. tříd vyrazili v 7:45 z výletiště směrem do pískovny. Šli jsme zkratkou polní cestou a přes les. Po cestě jsme sbírali odpadky. Pomohli jsme tím přírodě a někteří z nás si z toho určitě vzali ponaučení a budou po sobě příště všechny odpadky uklízet.  V pískovně jsme rozdělali oheň a opekli špekáčky, které nám myslivci připravili. Zpátky ke škole jsme se vydali s plnými břichy. Byl to krásný výlet a užili jsme si i plno zábavy. (Kristina Gazdošová, 8. B)

A žáci 9. tříd uklízeli lesík za Citroenem. Prořezané keře, větve, suchou trávu, odpadky, již zarostlé pletivo a např. záclony. Velké hromady větví končily v drtičce, kterou obsluhoval pan Dočkálek za pomoci nejenom našich chlapců, ale i děvčat. Během dopoledne stačili naplnit štěpky celé 2 kontejnery. Nashromážděné odpadky skončily opět na sběrném dvoře a doufáme, že žádné nové se zde neobjeví. Také oni se posilnili opékáním špekáčků na školní zahradě, které tentokrát obdrželi od obecního úřadu.

  Počasí nám přálo a těšilo nás, že jsme odvedli kus práce. Děkujeme panu Petru Kužílkovi, všem ostatním myslivcům, Mgr. Evě Ruskové, která celou dobu pracovala s námi, panu Dočkálkovi a ostatním zaměstnancům obecního úřadu za skvělou domluvu a organizaci. Rádi opět pomůžeme.  (Mgr. Pavlína Gráfová)

 • Okresní kolo dopravní soutěže

V pátek 27.5.2022 se vydali „starší“ cyklisté z naší školy do Oder, kde se na dopravním hřišti konalo okresní kolo dopravní soutěže.  Po splnění všech úkolů, což byla jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, testové otázky z pravidel silničního provozu a zdravověda, se umístili na krásném 4. místě. A kdo naši školu reprezentoval? Karolína Pokusiňská, Natálie Konvičná, Matyáš Mauer a Tobias Kraus. Za odměnu se mohli všichni po dopravním hřišti povozit v elektromobilu. Blahopřejeme! (Mgr. Jana Žáková)

 • Jízda na koloběžkách v ŠD

V úterý 10. 5. 2022 jsme si ve školní družině vyzkoušeli jízdu na koloběžkách. Před školou a na školní zahradě byla nachystána překážková dráha, jejímž projetím mohly děti získat zručnost v dopravní jízdě. Chybiček jsme se nevyvarovali, proto se těšíme na další jízdy. Ostatní děti se procházely po naučné stezce a povídaly si, co nám na zahradě roste. (Vychovatelky ŠD)

 • Návštěva Husarské stáje v Kuníně

V pátek 20.5.2022 třeťáci navštívili Husarskou stáj u Barfajtů. Děti si prohlédly hospodářství a seznámily se se všemi jeho zvířecími obyvateli. Viděly koně a poníky, psy, krůty, kachny a další domácí zvířata. Dozvěděly se zajímavé věci hlavně o životě koní a Barunka Barfajtová nám také ukázala, jak poník Perunka umí běhat a krásně skákat přes překážky. Koně tady chovají nejen pro radost, ale především pro „jízdu“, drezuru, parkur a účastní se s nimi i historických bitev. Kluci a holky byli nadšení a s radostí nachystali zvířátkům krmení, které jim přinesli – suché pečivo, jablka a mrkev. Děkujeme rodině Barfajtů za pozvání, prohlídku s výkladem a ukázky života na farmě. Je obdivuhodné, že se kromě svého povolání dokážou starat o takové hospodářství, vést kroužek pro děti a organizovat letní tábory. (Mgr. Iveta Csibová, Iveta Vlková)

 • Němčina je super! (Deutsch ist super!)

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 na naší škole proběhl program pro 6. třídy s názvem „Němčina je super.“  Cílem akce je ukázat žákům základních škol, že němčina je hezký jazyk a vyplatí se ho umět, protože nejenom naši sousedé jím mluví. Proto studenti oddělení germanistiky Slezské univerzity v Opavě a Střední hotelové školy Opava navštěvují v jarních měsících školy v regionu s tímto programem. Pro žáky, kteří si budou volit druhý cizí jazyk, si připravili různé aktivity, které jim ukazují, že němčina není tak těžká a některé věci již ví, aniž by se německy učili. Spousta slov v češtině pochází z němčiny např. šroub (der Schraub – čti šraub), die Lampe – lampa, der Kalender – kalendář, die Tasche (čti taše) – taška, ….. a běžně se v mluvě používají počeštěné výrazy jako fašank (masopust na jižní Moravě), štrample (punčocháče), tepich (koberec), …. Žáci během jedné vyučovací hodiny plní drobné zábavné úkoly na stanovištích, získávají body a nakonec si odnesou malou odměnu spolu s novými poznatky. Děkujeme paní Droc. Rykalové, Ph.D., studentům univerzity i hotelové školy a také našim deváťákům a osmákům, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích, za velmi hezkou a přínosnou akci, kterou budeme v budoucnu rádi opakovat. A jaké byly ohlasy?
„Ta němčina je úplně lehká.“
„Já jsem všechno věděl, poslouchám ségru, když se učí.“
„Ty pozdravy jsou podobné jako v angličtině.“
„Už jsem uměl počítat.“ Už se těším na nové němčináře. (Mgr. Pavlína Gráfová)

 • Piknik na zahradě

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 ve školní družině proběhlo odpoledne plné mlsání. Po deštivých dnech nám vyšlo počasí a mohli jsme si připravit na školní zahradě piknik. Děti ochutnaly maminčiny upečené dobroty, obložené sendviče, ovocné a zeleninové misky. Odpoledne jsme si užili a děkujeme maminkám za pohoštění. Už se těšíme na příště. J (Vychovatelky ŠD) 

 • Exkurze do Planetária

Žáci páté a devátých tříd se vydali ve středu 11.5.2022 na exkurzi do Planetária Ostrava. Na úvod se pohodlně usadili do křesel a společně jsme se vydali zkoumat noční oblohu a planety naší Sluneční soustavy. Poté si páťáci pod vedením deváťáků vyzkoušeli, jak to ve vesmíru funguje v Experimentáriu Planetária. Žáci 9. tříd se z kopule Hvězdárny podívali speciálními dalekohledy na Slunce a pozorovali sluneční skvrny, erupce, protuberance a další úkazy ve sluneční atmosféře. (Mgr. Jana Žáková)

 • Pohár rozhlasu

Ve čtvrtek 5. května se v Kopřivnici uskutečnilo okresní kolo atletických závodů. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců 8. a 9. ročníku. V konkurenci dvanácti škol, kde v každé disciplíně bylo okolo 30 závodníků (a to včetně atletů) si vedli velmi dobře. Tobiáš Santamaria z 8.B obsadil v běhu na 60 metrů 1. místo a v běhu na 1500 metrů 7. místo. Ve skoku do dálky se na 9. místě umístil výkonem 505 cm Jindřich Mlčoch z 8.A. Další 9. místo přidal Filip Černý z 9.B, který osobním rekordem překonal výšku v úrovni 148 cm. Jan Vašek z 9.B obsadil 11. místo ve vrhu koulí. Další výkony na hranici svého maxima podali i ostatní žáci – Jakub Dočkálek a Ondřej Havelka z 9.B a Erik Knápek z 9.A. Celkově naši chlapci obsadili 7. místo. Všem velice děkuji za vzornou reprezentaci školy. (Mgr. Tomáš Valentík)

 • Souboj čtenářů

Souboj čtenářů je soutěž realizovaná pod záštitou kampaně Rosteme s knihou. Jejím hlavním cílem je rozvoj porozumění textu a ověření znalostí informací obsažených v knize. Letošního ročníku se zúčastnila skupina žáků ze 6. třídy. Děti měly za úkol přečíst pět různých knih a potom společně odpovídaly na otázky, které se vztahovaly k přečtenému obsahu. Souboj proběhl on-line a naši žáci se umístili na velmi pěkném místě. Největší odměnou jsou pro nás nové knížky ve školní knihovně a příjemné chvilky strávené jejich četbou a vzájemným sdílením. ( Bc. Veronika Nachmilnerová)

 • Zpráva ze schůzky školního parlamentu

Osmá schůzka školního parlamentu se uskutečnila ve středu 4. května. Během schůzky jsme si připomněli, co se nám podařilo uskutečnit v minulém měsíci – aktualizaci nástěnky s vizitkami žáků ve spojovací chodbě do jídelny a akci barevné dny. Rozebírali jsme další nápady na zpestření života ve škole.  Na měsíc květen jsme pro třídy druhého stupně naplánovali Soutěž čistoty. Také zazněl návrh na vyhlášení tzv. dne bez batohů, to znamená mít věci sbalené v něčem jiném, než je školní batoh – aktovka. Měl by se uskutečnit v červnu. Na Den dětí jsme navrhli, že by si mohli deváťáci vyměnit roli s učiteli a na jednu hodinu si vyzkoušet vyučovat děti na prvním stupni.     (Kája Pokusiňská , 7.A)

 • Květinkový den

Ve čtvrtek 12. května proběhl na naší škole Květinkový den. Na prodej byly sazenice všeho druhu. Jsme rádi, že se tento den stal již tradicí. Děkujeme všem, kteří si nějakou sazeničku přišli koupit a tím ocenili práci našich dětí. Výtěžek bude použit na vybavení pro žáky naší školy. Ať Vás naše rostlinky odmění bohatou úrodou a nádhernými barevnými květy. Příští rok se na Vás opět těšíme. (Mgr. Jana Žáková)

 • Sváteční vystoupení nejen pro maminky

Ve čtvrtek 5. května děti z první třídy pozvaly svoje maminky i další hosty na své vystoupení plné básniček, říkanek, písniček a tanečků. Chtěly tak maminkám nejen popřát k blížícímu se Dni matek, poděkovat za péči a starost, ale také potěšit a ukázat, jací se z nich stali školáci. Prvňáčkům se jejich vystoupení náramně povedlo! Rádi budeme vzpomínat na pěkné květnové odpoledne. (Mgr. Alena Piecková)

 • Povolání

V posledním dubnovém týdnu jsme s prvňáčky zaměřili vyučování na téma Povolání. O různých zaměstnáních jsme četli, povídali, psali a poznávali je nejen z obrázků, ale i pomocí her na iPadech. Téma jsme završili v pondělí 2.5., kdy si děti připravily a předvedly různé profese od kadeřnice, svářeče, hasiče, policisty, vojáka, lékaře, učitelky, ošetřovatele, veterinářky až po rozvozce pizzy, zahradnici, traktoristu, malířku či zpěvačku. Děti se navzájem učily, co dané povolání obnáší, jaké jsou k němu potřebné pomůcky a nechyběly ani praktické ukázky ať už se skutečnými nástroji nebo rekvizitami. Chválím prvňáčky za ukázky zaměstnání a rodičům děkuji za pomoc při jejich přípravě. (Mgr. Alena Piecková)

Přeji všem pohodový a slunečný měsíc červen a krásné těšení se na dovolenou a prázdniny.

Ivana Machýčková, ředitelka školy

Přírodovědná soutěž
28.1. 2022 proběhlo v Novém Jičíně oblastní kolo Přírodovědné soutěže pořádané Mendelovým gymnáziem v Opavě ve spolupráci s Gymnáziem Nový Jičín. Naši školu reprezentoval tříčlenný tým žáků 9. B třídy ve složení Kája Boháčová, Kuba Dočkálek a Maruška Konvičková. Soutěžící se věnovali teoreticky i prakticky chemickým, fyzikálním, biologickým i ekologickým tématům zaměřeným na osobnost Johana Gregora Mendela.
V konkurenci šesti týmů zabodovali a umístili se na krásném druhém místě. Zajistili si tak postup do krajského finále, které se uskuteční 28. 3. 2022 na Mendelově gymnáziu v Opavě.

Mgr. Kristýna Richterová

Olympiáda ČJ
V měsíci lednu se konalo školní kolo olympiády v ČJ. Na prvním místě se umístila Magdaléna Mičulková druhé místo obsadila Marie Konvičková. Obě deváťačky postupují do okresního kola.

Mgr. Veronika Nachmilnerová

Módní přehlídka v družině
Koncem ledna si děti ve školní družině zpestřily odpoledne módní přehlídkou. Děti si připravily kostýmy, převleky a různé módní doplňky. Nakonec se pobavily na pořádné diskotéce. Celou akci si všichni moc užili a těší se na další.

vychovatelky ŠD

Lyžáček v Heiparku Tošovice
Minulý týden si žáci prvního stupně vyjeli do Tošovic zalyžovat. Začátkem týdne jim počasí moc nepřálo, ale od středy vykouklo sluníčko a mohli si na sněhu vyzkoušet spoustu nových věcí. Ze začátku to některým moc nešlo, ale v pátek už všichni jezdili i na velké sjezdovce.

Mgr. Jana Žáková)

Olympiáda z anglického jazyka
února proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka v 9. ročníku. Nejúspěšnějšími řešitelkami byly Karolína Boháčová, Marie Konvičková a Eliška Halamová. V okresním kole bude naši školu reprezentovat Karolína Boháčová.

Mgr. Simona Karlíková

Okresní kolo zeměpisné olympiády
Ve středu 23. února se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Proběhlo online formou na počítačích v učebně informatiky. Naši školu reprezentovali: v kategorii 6. třídy – Anna Dvořáková, v kategorii 7. třídy, Jakub Kozar a Tereza Kunetková, v kategorii 8. až 9. třídy Karolína Boháčová, František Hynčica a Dominik Hruška. Všem děkujeme za reprezentaci školy a netrpělivě čekáme na výsledky.

Mgr. Tomáš Valentík

Lyžařský kurz
Už tuto neděli odjedou žáci druhé stupně na týdenní lyžařský kurz do Jeseníků. Aktuálně se tam nachází dva metry sněhu. Takže věříme, že si žáci kurz užijí a všichni se vrátí s novými lyžařskými dovednostmi.

Mgr. Tomáš Valentík

Palmáč
Milí spolužáci,
určitě jste si všimli dvou nových nástěnek zaměřených svou tematikou na problematiku kácení tropických deštných pralesů v jihovýchodní Asii. Proč se tak děje? Důvodem je zakládání rozsáhlých plantáží palmy olejné. Proč se palma olejná ve velkém pěstuje už asi tušíte. Osvětu na toto téma provedli členové ekotýmu a další informace se můžete dočíst také na ekonástěnkách. Nástěnku tvořily paní učitelky Lucie Leciánová a Kristýna Richterová spolu s námi žáky 7.A, kteří jsme nakreslili poutavé výkresy. Žáci osmých tříd, vypracovali referáty o ohrožených zvířatech v této oblasti. Žáci třetí až sedmé třídy aktivně sbírali obaly od potravin, které následně osmáci roztřídili podle toho, zda daný výrobek obsahuje palmový nebo palmojádrový olej. Děvčata z přírodovědného kroužku polepila těmito obaly fantoma pralesa. Zajímá vás, v kterých potravinách je palmový olej? Mrkněte se na fantoma. Toto téma budeme i nadále rozvíjet. Již 17. března navštíví naši školu pan Janas, který sleduje situaci v jihovýchodní Asii a seznámí vás s tím, co se tam v současné době odehrává.

Mgr. Lucie Leciánová a Mgr. Kristýna Richterová

Recitační soutěž na druhém stupni školy
Ve středu 2. března proběhla recitační soutěž žáků druhého stupně. Soutěž proběhla v učebně češtiny. Žáci se snažili podat co nejlepší výkon. Porota měla tentokrát velmi těžké rozhodování, protože většina ze soutěžících mohla získat titul nejlepšího recitátora. Výběr básní byl pestrý, objevily se zde básně o lásce, o životě, dokonce i o našem krajském městě Ostravě. V první kategorii se umístil na třetím místě Jakub Kozar, na druhém Emily Kieserwettrová a na prvním Natálie Jurčová. Ve druhé kategorii se na třetím místě umístil Jindřich Mlčoch, na druhém Karolína Rumlová a porotě se nejvíc líbil výkon Magdy Mičulkové, která přednesla báseň Těžká hodina.
Blahopřejeme a děkujeme za hezký kulturní zážitek.

Jakub Kozar, 7. A

Recitační soutěž 1.stupeň
Ve čtvrtek 17.2.2022 proběhlo školní kolo recitační soutěže na 1.stupni. Recitátoři postoupili z třídních kol a soutěžili ve třech kategoriích. Letos zvláště oceňujeme práci, kterou si děti daly s výběrem netradičních básní a také velmi pěkný přednes prvňáčků. Porota posoudila výkony soutěžících a o vítězných místech rozhodla takto:

Kategorie začínajících recitátorů (1.tř.)

 1. místo: Tereza Černochová
 2. místo: Samuel Jurka
 3. místo: Adam Segeťa

1.kategorie (2.a 3.tř.)

 1. místo: Marek Červenka
 2. místo: Vavřinec Vítek
 3. místo: Nela Anlaufová

2.kategorie (4.a 5.tř.)

 1. místo: Julie Boháčová
 2. místo: David Bělunek
 3. místo: Veronika Kruppová

I když všichni účastníci nedosáhli na stupínek vítězů, rozhodně si všichni zaslouží velkou pochvalu za snahu, hezký přednes a odvahu vystoupit před publikem.

Mgr. Dagmar Šafárová, vedoucí soutěže

Netradiční zimní olympiáda
V pondělí 21. 2. 2022 jsme si společně v tělocvičně uspořádali zimní olympiádu. Jelikož nám sníh nepřál, museli jsme si poradit jinak. Děti pomocí své představivosti, igelitových sáčků, balónků a florbalových hokejek, předváděly různé druhy olympijských sportů: biatlon, rychlobruslení, lyžování, hokej a skok na lyžích. Netradiční zimní olympiádu jsme si všichni užili i bez sněhu a nechyběla ani sladká odměna.
Vychovatelky ŠD

Nový školní rok 2021/2022 jsme zahájili opět jinak, než jsme byli zvyklí. Společné setkání celé školy se v naší tělocvičně nekonalo. Zasáhla vyšší moc a život školy je náhle jiný než jindy. Přesto jsme ve škole 1.září přivítali a ošerpovali 26 nových prvňáčků.

Ve škole se letos vzdělává 234 žáků ve 12 třídách, škola je tedy zaplněná k prasknutí. O to více musíme být k sobě všichni tolerantní a vycházet si navzájem vstříc.

Na děti i pedagogy čekala ve škole zbrusu nová učebna pracovních a rukodělných prací, vybavena moderní technikou – nová keramická pec a kruh, šicí stroje a potřeby pro šití, pomůcky pro výuku technických prací, 3D tiskárna, robotické stavebnice a další pomůcky. Postupně se s nimi učíme pracovat a využívat je naplno. Součástí tohoto projektu je také výsadba kolem plotu školní zahrady směrem na školní hřiště.

Ve škole se rozběhla také mimoškolní činnost. Dětem bylo nabídnuto 15 skupin kroužků, od sportovních, přes umělecké, kuchařské, programování, přírodovědné i zapomenuté ruční práce. Kromě toho je ve škole odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, děti tak nemusí za hrou na kytaru nikam dojíždět. Bohužel pro malý zájem nebyl ve škole otevřen výtvarný obor a také hra na klavír. Ve kole se také rozběhlo na plné obrátky doučování žáků, kde podle pokynů ministerstva školství doplňujeme u žáků to, co nebylo zvládnuto během online výuky. Takových skupin máme 20 v odpolední škole. Škola opravdu žije každý den až do pozdního odpoledne a někdy až do večera.

Ještě máme před školou jednu novinku – novou průjezdovou cestu s parkovištěm. Zbudovala ji obec Kunín s cílem zlepšit dopravní situaci před školou a hlavně zvýšit bezpečnost našich dětí. Proto vás, milí rodiče a prarodiče, abyste nám před školu již nejezdili. Vysaďte děti na této nové cestě, ony už ten kousek dojdou. Stejně tak tam zastavte, když si pro děti přijdete. Nevystavujte své děti zbytečně nebezpečí a před školu vůbec nejezděte. Děkuji vám za to.

Stalo se v naší škole:

 • Přírodní koutky ve škole se rozrůstají!

Kdo je Bubla?

Bubla je akvarijní rybička, kterou ve škole chováme už od června. Akvárium jsme vhodně vybavili a umístili do učebny matematiky. Tam je tichým a klidným společníkem nejen žáků druhého stupně, ale také dětí, které zde tráví čas v rámci školní družiny.

Co je žížalárium?

Žížalarium je malý školní chov žížal, který si během pracovní výchovy založili žáci třetí třídy. Do velké zavařovací sklenice rozložili ve vrstvách kamínky, písek a hlínu. Připravenou směs materiálu provlhčili vodou a vypustili do ní vlastnoručně nachytané žížaly. Nezapomněli ani na potravu. V následujících týdnech se chystají pozorovat život žížal.

Chov motýlů

Během prázdnin a přírodovědné vycházky se nám podařilo najít housenky denních i nočních motýlů. Housenky jsme identifikovali a opatrně přemístili do školy. Jedné z nich se nám podařilo vytvořit vhodné podmínky pro zakuklení. Další dvě housenky byly rychlé a zakuklily se dříve, než jsme jim stihly odpovídající prostředí nachystat.                                           

Všechny tři kukly bedlivě sledujeme a očekáváme, až se z nich za několik týdnů vylíhne jeden motýl noční a dva denní. Jedno však budou mít společné, krásnou skvrnu v podobě oka na křídlech.                                                                                 

Při dopisování tohoto příspěvku byl náš chov obohacen o další nalezené exempláře. Všímavá děvčata ze sedmých tříd nalezla ve školním skleníku housenky a vajíčka neznámého hmyzu. Neváhala se se svým úlovkem okamžitě dostavit do kabinetu biologie. Housenky i vajíčka jsme umístily do nádoby a očekáváme, k jakým změnám v jejich vývoji dojde.

(Mgr. Kristýna Richterová a Mgr. Lucie Leciánová, učitelky přírodopisu)

I letošní školní rok zahájili žáci 7. a 8. ročníků biologicko-zeměpisnou vycházkou. Ta se uskutečnila 7. září v okolí Nového Jičína. Během trasy, která měřila 10 km, žáci navštívili rybník Lamberk či vrchol Puntík. Na různých zastávkách plnili zadané úkoly. Přírodopis byl zaměřen na vodní živočichy, ptactvo a plody stromů. Zeměpisná část se týkala čtení terénu, nadmořské výšky, místopisu a polohopisu. Počasí nám přálo a tak si žáci podle ohlasů vycházku užili a to včetně výhledu z vrcholu Puntíku. (Mgr. Valentík Tomáš)

 • Beseda Ekotýmu v MŠ

V pondělí 20. 9. 2021 třídu „Žabičky“ navštívili žáci EKOTÝMU –  Danielka Gazdová, Kuba Dočkálek a Michal Holub. Žáci nachystali pro děti zajímavé činnosti, které se týkaly třídění odpadu. Děti si vyzkoušely zařazovat papír, plast a sklo do správných kontejnerů. Žáci seznámili děti s RECYKLAČNÍM KOLOBĚHEM. Pomocí obrázků se dozvěděli, že roztříděný odpad z domácností putuje do třídíren a úpraven, následně se recykluje a vrací se zpět do oběhu.

Všechny informace byly velmi zajímavé a poučné.

Těšíme se na další spolupráci s EKOTÝMEM ZŠ.

Moc Děkujeme😃. (Silvie Bielová a děti ze ŽABIČEK)

 • Dopravní hřiště

V pátek 24.9.2021 navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Novém Jičíně.
Nejprve žáci absolvovali teoretickou část v učebně, kde se strážníky městské policie probrali výbavu a povinnosti cyklisty, dopravní značky a řešení situací na křižovatkách. Poté se vydali ven na praktickou část. Všichni žáci si vyzkoušeli bezpečnou jízdu pod dohledem policistů, odbočování, jízdu na kruhovém odjezdu a křižovatkách.
V jarních měsících se žáci na hřiště vrátí, aby složili zkoušku a obdrželi průkaz cyklisty.

(Mgr. Michaela Fižová, třídní učitelka IV. třídy)

 • Soutěž malých zoologů v ZOO Ostrava

Ve středu 15.9.2021 se žáci 4. a 5. třídy opět zúčastnili soutěže Velká cena malých zoologů v ostravské ZOO, která se koná každoročně v měsíci září. Děti měly za úkol v co nejkratším čase uběhnout trasu a splnit jednotlivé úkoly. Soutěže se zúčastnila družstva z celého našeho kraje. Na trase odpovídali na otázky týkající se motýlů – tématem byli Motýli ČR. Děkujeme všem soutěžícím za jejich výkony. A ještě jedna zajímavost. Pokud soutěžící odpovídali pokaždé správně, uběhli 2,35 km. Kdyby se ale pokaždé spletli, trasa by se jim prodloužila na 4,8 km.  (Mgr. Jana Žáková)

 • Netradiční hodina zeměpisu – pohoří ČR

Druhý týden v září proběhla hodina zeměpisu v devátých třídách trochu netradičně – v tělocvičně. Žáci měli za úkol vytvořit návrh obří plastické mapy České republiky pro zahraniční firmu. Do této mapy měli zaznačit deset největších pohoří a jejich nejvyšší hory. Vše podle nápovědy, která zahrnovala kóty nadmořských výšek nejvyšších hor. Dále žáci určovali měřítko vytvořené mapy. Na závěr celou svou práci prezentovali zástupci zahraniční firmy. Všechny tyto úkoly zvládly obě deváté třídy úspěšně.  (Mgr. Valentík Tomáš)