Naše aktivity 2021/2022

Nový školní rok 2021/2022 jsme zahájili opět jinak, než jsme byli zvyklí. Společné setkání celé školy se v naší tělocvičně nekonalo. Zasáhla vyšší moc a život školy je náhle jiný než jindy. Přesto jsme ve škole 1.září přivítali a ošerpovali 26 nových prvňáčků.

Ve škole se letos vzdělává 234 žáků ve 12 třídách, škola je tedy zaplněná k prasknutí. O to více musíme být k sobě všichni tolerantní a vycházet si navzájem vstříc.

Na děti i pedagogy čekala ve škole zbrusu nová učebna pracovních a rukodělných prací, vybavena moderní technikou – nová keramická pec a kruh, šicí stroje a potřeby pro šití, pomůcky pro výuku technických prací, 3D tiskárna, robotické stavebnice a další pomůcky. Postupně se s nimi učíme pracovat a využívat je naplno. Součástí tohoto projektu je také výsadba kolem plotu školní zahrady směrem na školní hřiště.

Ve škole se rozběhla také mimoškolní činnost. Dětem bylo nabídnuto 15 skupin kroužků, od sportovních, přes umělecké, kuchařské, programování, přírodovědné i zapomenuté ruční práce. Kromě toho je ve škole odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, děti tak nemusí za hrou na kytaru nikam dojíždět. Bohužel pro malý zájem nebyl ve škole otevřen výtvarný obor a také hra na klavír. Ve kole se také rozběhlo na plné obrátky doučování žáků, kde podle pokynů ministerstva školství doplňujeme u žáků to, co nebylo zvládnuto během online výuky. Takových skupin máme 20 v odpolední škole. Škola opravdu žije každý den až do pozdního odpoledne a někdy až do večera.

Ještě máme před školou jednu novinku – novou průjezdovou cestu s parkovištěm. Zbudovala ji obec Kunín s cílem zlepšit dopravní situaci před školou a hlavně zvýšit bezpečnost našich dětí. Proto vás, milí rodiče a prarodiče, abyste nám před školu již nejezdili. Vysaďte děti na této nové cestě, ony už ten kousek dojdou. Stejně tak tam zastavte, když si pro děti přijdete. Nevystavujte své děti zbytečně nebezpečí a před školu vůbec nejezděte. Děkuji vám za to.

Stalo se v naší škole:

  • Přírodní koutky ve škole se rozrůstají!

Kdo je Bubla?

Bubla je akvarijní rybička, kterou ve škole chováme už od června. Akvárium jsme vhodně vybavili a umístili do učebny matematiky. Tam je tichým a klidným společníkem nejen žáků druhého stupně, ale také dětí, které zde tráví čas v rámci školní družiny.

Co je žížalárium?

Žížalarium je malý školní chov žížal, který si během pracovní výchovy založili žáci třetí třídy. Do velké zavařovací sklenice rozložili ve vrstvách kamínky, písek a hlínu. Připravenou směs materiálu provlhčili vodou a vypustili do ní vlastnoručně nachytané žížaly. Nezapomněli ani na potravu. V následujících týdnech se chystají pozorovat život žížal.

Chov motýlů

Během prázdnin a přírodovědné vycházky se nám podařilo najít housenky denních i nočních motýlů. Housenky jsme identifikovali a opatrně přemístili do školy. Jedné z nich se nám podařilo vytvořit vhodné podmínky pro zakuklení. Další dvě housenky byly rychlé a zakuklily se dříve, než jsme jim stihly odpovídající prostředí nachystat.                                           

Všechny tři kukly bedlivě sledujeme a očekáváme, až se z nich za několik týdnů vylíhne jeden motýl noční a dva denní. Jedno však budou mít společné, krásnou skvrnu v podobě oka na křídlech.                                                                                 

Při dopisování tohoto příspěvku byl náš chov obohacen o další nalezené exempláře. Všímavá děvčata ze sedmých tříd nalezla ve školním skleníku housenky a vajíčka neznámého hmyzu. Neváhala se se svým úlovkem okamžitě dostavit do kabinetu biologie. Housenky i vajíčka jsme umístily do nádoby a očekáváme, k jakým změnám v jejich vývoji dojde.

(Mgr. Kristýna Richterová a Mgr. Lucie Leciánová, učitelky přírodopisu)

I letošní školní rok zahájili žáci 7. a 8. ročníků biologicko-zeměpisnou vycházkou. Ta se uskutečnila 7. září v okolí Nového Jičína. Během trasy, která měřila 10 km, žáci navštívili rybník Lamberk či vrchol Puntík. Na různých zastávkách plnili zadané úkoly. Přírodopis byl zaměřen na vodní živočichy, ptactvo a plody stromů. Zeměpisná část se týkala čtení terénu, nadmořské výšky, místopisu a polohopisu. Počasí nám přálo a tak si žáci podle ohlasů vycházku užili a to včetně výhledu z vrcholu Puntíku. (Mgr. Valentík Tomáš)

  • Beseda Ekotýmu v MŠ

V pondělí 20. 9. 2021 třídu „Žabičky“ navštívili žáci EKOTÝMU –  Danielka Gazdová, Kuba Dočkálek a Michal Holub. Žáci nachystali pro děti zajímavé činnosti, které se týkaly třídění odpadu. Děti si vyzkoušely zařazovat papír, plast a sklo do správných kontejnerů. Žáci seznámili děti s RECYKLAČNÍM KOLOBĚHEM. Pomocí obrázků se dozvěděli, že roztříděný odpad z domácností putuje do třídíren a úpraven, následně se recykluje a vrací se zpět do oběhu.

Všechny informace byly velmi zajímavé a poučné.

Těšíme se na další spolupráci s EKOTÝMEM ZŠ.

Moc Děkujeme😃. (Silvie Bielová a děti ze ŽABIČEK)

  • Dopravní hřiště

V pátek 24.9.2021 navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Novém Jičíně.
Nejprve žáci absolvovali teoretickou část v učebně, kde se strážníky městské policie probrali výbavu a povinnosti cyklisty, dopravní značky a řešení situací na křižovatkách. Poté se vydali ven na praktickou část. Všichni žáci si vyzkoušeli bezpečnou jízdu pod dohledem policistů, odbočování, jízdu na kruhovém odjezdu a křižovatkách.
V jarních měsících se žáci na hřiště vrátí, aby složili zkoušku a obdrželi průkaz cyklisty.

(Mgr. Michaela Fižová, třídní učitelka IV. třídy)

  • Soutěž malých zoologů v ZOO Ostrava

Ve středu 15.9.2021 se žáci 4. a 5. třídy opět zúčastnili soutěže Velká cena malých zoologů v ostravské ZOO, která se koná každoročně v měsíci září. Děti měly za úkol v co nejkratším čase uběhnout trasu a splnit jednotlivé úkoly. Soutěže se zúčastnila družstva z celého našeho kraje. Na trase odpovídali na otázky týkající se motýlů – tématem byli Motýli ČR. Děkujeme všem soutěžícím za jejich výkony. A ještě jedna zajímavost. Pokud soutěžící odpovídali pokaždé správně, uběhli 2,35 km. Kdyby se ale pokaždé spletli, trasa by se jim prodloužila na 4,8 km.  (Mgr. Jana Žáková)

  • Netradiční hodina zeměpisu – pohoří ČR

Druhý týden v září proběhla hodina zeměpisu v devátých třídách trochu netradičně – v tělocvičně. Žáci měli za úkol vytvořit návrh obří plastické mapy České republiky pro zahraniční firmu. Do této mapy měli zaznačit deset největších pohoří a jejich nejvyšší hory. Vše podle nápovědy, která zahrnovala kóty nadmořských výšek nejvyšších hor. Dále žáci určovali měřítko vytvořené mapy. Na závěr celou svou práci prezentovali zástupci zahraniční firmy. Všechny tyto úkoly zvládly obě deváté třídy úspěšně.  (Mgr. Valentík Tomáš)