Úvodem

Kde nás najdete
· Třídy Sluníčka a Berušky (dolní MŠ) v účelové budově mateřské školy asi 6 km od Nového Jičína (směr Fulnek, Opava) v části obce poblíž kostela a zámku
· Třída Žabičky (horní MŠ) v budově základní školy, cca 5 km od Nového Jičína (směr Suchdol nad Odrou, Odry) 
· Třída Rybičky v budově bývalé knihovny za obecním úřadem, u výletiště, cca 5 km od Nového Jičína (směr Fulnek, Opava, Suchdol nad Odrou, Odry)

Zřizovatel: Obec Kunín
Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Kunín, p. o., okres Nový Jičín, Kunín 346, 742 53

telefon:  
556 749 325, 722 512 099 Berušky a Sluníčka, vedoucí učitelka
739 575 051 Žabičky
730 172 400 Rybičky

e-mail: stastna.renat@zskunin.cz

zástupkyně ředitele pro MŠ: Mgr. Šťastná Renáta 556 749 325
vedoucí ŠJ: Konečná Helena 556 749 020

provoz:
Berušky, Sluníčka, Žabičky, Rybičky 6.00 – 16.00

Třídy a vybavení
Třídy Sluníčka a Berušky se nacházejí v typizované účelové budově, třída Žabičky je umístěna v budově základní školy, v původní místnosti školní družiny, třída Rybičky se nachází za obecním úřadem, v prostorách bývalé knihovny. Třídy jsou věkově smíšené, ale ve třídě Rybiček jsou umisťovány zpravidla ty nejmladší děti.

Třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem (ve třech výškových rozdílech), pomůckami, hračkami a materiálem. Součástí mateřské školy je školní zahrada, vybavena herními prvky. Průběžně je ve všech třídách obnovována nabídka hraček, knih, pomůcek a materiálu.

Historie školy
Česká mateřská škola v Kuníně vznikla v období první republiky. Školství a pokrokové výchovné metody však měly v obci tradici od dob panování vzdělané ženy, hraběnky Marie Walburgy Harrachové ( v 18. století).Po vítězství nad fašismem byl provoz české mateřské školy obnoven. Sídlila ve společné budově s místní základní školou. Nová budova, ve které je MŠ provozována dodnes, byla slavnostně otevřena 1. prosince 1967. Současně byla v obci v druhé polovině 20. století v provozu druhá mateřská škola s jeslovou třídou (v budově, kterou nyní užívá obecní úřad). Ta zanikla v roce 1991. Mateřská škola byla až do roku 1991 závodní mateřskou školou VŠV Kunín. Od roku 1992 je jejím zřizovatelem Obec Kunín. Od roku 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kunín.

Zaměření školy
Zaměření mateřské školy je všeobecné. Školní vzdělávací program je nazván Barevná školka.