Naše úspěchy

  • Matematický klokan

I v letošním roce na naší škole proběhla soutěž Matematický klokan v rámci péče o nadané žáky. Celkový počet zúčastněných žáků naší školy byl 156.

V kategorii CVRČEK (II. a III. třída) se na prvních třech místech umístili: Kiesevetter Jakub (74 bodů), Bělunková Eliška (59 bodů) a Mazáč David (57 bodů).

V kategorii KLOKÁNEK (IV. a V. třída) se na prvních třech místech umístili: Žlebčíková Ema (77 bodů), Cserge Julie (65 bodů) a Křivánek Vojtěch (63 bodů).

V kategorii BENJAMÍN (VI. a VII. třída) se na prvních třech místech umístili: Mičulek Tadeáš (87 bodů), Dvořáková Anna (78 bodů) a Dočkálková Lucie (67 bodů).

V kategorii KADET (VIII. a IX. třída) se na prvních třech místech umístili: Demeter Jan (82 bodů), Hynčica František (75 bodů) a Mlčoch Jindřich (72 bodů). (Mgr. Petra Šrubařová)

  • Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

Dne 22. 2. 2023 se v Novém Jičíně uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovali: Jarmila Hynčicová v kategorii 6. ročníků – obsadila 10. místo, Anna Dvořáková v kategorii 7. ročníků – obsadila 6. místo, František Hynčica a Jakub Kozar v kategorii 8. – 9. ročníků – obsadili 17. a 34. místo. Všem žákům děkuji za výbornou reprezentaci naší školy a přeji jim spoustu dalších úspěchů. (Mgr. Valentík Tomáš)

  • Školní a okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

V pátek 24. 2. se na naší uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěž probíhala v kategoriích I. A, v níž byli zahrnuti žáci 7. ročníku a II. A, která se týkala žáků 8. a 9. ročníku. 

Nejúspěšnějšími řešiteli se v první kategorii byli Tadeáš Mičulek, Jiří Skýpala a Marek Bělunek, v druhé kategorii dosáhli nejlepších výsledků Sylvie Rumlová, Kristýna Barošová a Jakub Kozar. 

Všem gratulujeme a Tadeášovi a Sylvě děkujeme za reprezentaci školy v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, které se konalo v úterý 14. 3. v Novém Jičíně.  (Mgr. Simona Karlíková)

  • Recitační soutěž

Dne 23. 2. 2023 proběhla na 2. stupni ZŠ recitační soutěž. Výběr básní byl i tentokrát velmi rozmanitý. Přednášející měli již tradičně v repertoáru klasické balady Karla Jaromíra Erbena, ale i další básně méně známých a moderních autorů.                                                           Velký obdiv a uznání si zasloužili Jakub Kozar a Dominik Hruška za přednes své autorské tvorby. Porota to, jako vždy, neměla vůbec jednoduché a u výběru nejlepších recitátorů se pořádně zapotila. Nakonec rozhodla následovně:

V 1. kategorii (6. a 7. třída) získal první místo Patrik Válek. Na druhém místě se umístil Tadeáš Mičulek a třetí příčku obsadila Aneta Paprskářová

Ve druhé kategorii (8. a 9. třída) svým přednesem porotu nejvíce oslovila Adéla Halamová. Druhé místo obsadila Karolína Vavříková a na třetí pozici se umístila Adéla Kašparová.

(Veronika Vaněčková)

PYTHAGORIÁDA 2021

VE ŠKOLNÍM KOLE JME MĚLI 2 ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELE:
MATYÁŠ MIČULEK 9.A
ANNA DVOŘÁKOVÁ 6.ROČNÍK

V OKRESNÍM KOLE NÁS REPEREZNTOVALA ANNA DVOŘÁKOVÁ, KTERÁ SE UMÍSTILA NA KRÁSNÉM 4.MÍSTĚ (ZE 30 SOUTĚŽÍCÍCH).

GRATULUJEME K ÚSPĚCHU.

V okresním kole Fyzikální olympiády získal
David Kocurek z 9.ročníku krásné 2.místo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Recitační soutěž ve škole
Ve středu 22.1.2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do něhož soutěžící postoupili z třídních kol. Školního kola se zúčastnili žáci z 1.-9. třídy. Pro velký počet soutěžících probíhala soutěž ve dvou učebnách podle kategorií. Jako každoročně zaplnili učebny spolužáci, kteří se zájmem naslouchali a nešetřili potleskem. Recitátoři byli vzorně připraveni a dali si na svém přednesu i výběru básní záležet.

Bylo těžké vybrat z každé kategorie tři nejlepší. Nakonec ale porota rozhodla takto:

1. kategorie (1.a 2.tř.)
1. místo: Nikol Terrichová
2. místo: David Závacký
3. místo: Marek Červenka

2. kategorie (4.a 5.tř.)
1. místo: Adéla Kulišťáková
2. místo: Julie Boháčová
3. místo: Tobias Kraus

3. kategorie (5., 6.a 7.tř.)
1. místo: Magdalena Mičulková
2. místo: Karolína Vlková
3. místo: Světlana Vybíralová

4. kategorie (8.a 9.tř.)
1. místo: Lucie Vlková
2. místo: Zuzana Jalůvková
3. místo: Eliška Kocmichová a Klára Kudelová

Děkujeme všem účinkujícím za účast, divákům za podporu a vítězům gratulujeme.

Náš úspěch
V okresním kole fyzikální olympiády zvítězil náš žák David Kucurek, žák 8.ročníku. Jeho pečlivá příprava a důslednost zvítězily mezi 12 nejlepšími řešiteli fyzikálních úloh v okrese. 
Soutěže se zúčastnili především žáci gymnázií, ale David dokazuje, že i na běžné základní škole lze získat dostatek kvalitního vzdělání pro vítězství. 
David v loňském roce získal třetí místo v okresním kole mezi sedmáky.
Moc Davidovi gratulujeme a doufáme, že i v příštím školním roce bude školu vzorně reprezentovat. 

Ivana Machýčková

Certifikáty kvality za mezinárodní E-twinningový projekt