Naše úspěchy

PYTHAGORIÁDA 2021

VE ŠKOLNÍM KOLE JME MĚLI 2 ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELE:
MATYÁŠ MIČULEK 9.A
ANNA DVOŘÁKOVÁ 6.ROČNÍK

V OKRESNÍM KOLE NÁS REPEREZNTOVALA ANNA DVOŘÁKOVÁ, KTERÁ SE UMÍSTILA NA KRÁSNÉM 4.MÍSTĚ (ZE 30 SOUTĚŽÍCÍCH).

GRATULUJEME K ÚSPĚCHU.

V okresním kole Fyzikální olympiády získal
David Kocurek z 9.ročníku krásné 2.místo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Recitační soutěž ve škole
Ve středu 22.1.2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže, do něhož soutěžící postoupili z třídních kol. Školního kola se zúčastnili žáci z 1.-9. třídy. Pro velký počet soutěžících probíhala soutěž ve dvou učebnách podle kategorií. Jako každoročně zaplnili učebny spolužáci, kteří se zájmem naslouchali a nešetřili potleskem. Recitátoři byli vzorně připraveni a dali si na svém přednesu i výběru básní záležet.

Bylo těžké vybrat z každé kategorie tři nejlepší. Nakonec ale porota rozhodla takto:

1. kategorie (1.a 2.tř.)
1. místo: Nikol Terrichová
2. místo: David Závacký
3. místo: Marek Červenka

2. kategorie (4.a 5.tř.)
1. místo: Adéla Kulišťáková
2. místo: Julie Boháčová
3. místo: Tobias Kraus

3. kategorie (5., 6.a 7.tř.)
1. místo: Magdalena Mičulková
2. místo: Karolína Vlková
3. místo: Světlana Vybíralová

4. kategorie (8.a 9.tř.)
1. místo: Lucie Vlková
2. místo: Zuzana Jalůvková
3. místo: Eliška Kocmichová a Klára Kudelová

Děkujeme všem účinkujícím za účast, divákům za podporu a vítězům gratulujeme.

Náš úspěch
V okresním kole fyzikální olympiády zvítězil náš žák David Kucurek, žák 8.ročníku. Jeho pečlivá příprava a důslednost zvítězily mezi 12 nejlepšími řešiteli fyzikálních úloh v okrese. 
Soutěže se zúčastnili především žáci gymnázií, ale David dokazuje, že i na běžné základní škole lze získat dostatek kvalitního vzdělání pro vítězství. 
David v loňském roce získal třetí místo v okresním kole mezi sedmáky.
Moc Davidovi gratulujeme a doufáme, že i v příštím školním roce bude školu vzorně reprezentovat. 

Ivana Machýčková

Certifikáty kvality za mezinárodní E-twinningový projekt