Školní jídelna

Ve školní jídelně ZŠ se stravuje asi 200 žáků ZŠ, 38 dětí MŠ a pracovníci školy. Kromě vaření obědů pro žáky, vaří jídelna také pro cizí strávníky a zajišťuje distribuci školního mléka, a ovoce do škol.
Školní mléko dostávají žáci dvakrát týdně. Pro žáky 1. – 9. ročníku zajišťujeme odběr Ovoce do škol.
Dále školní jídelna zajišťuje pitný režim pro žáky 1. – 9. ročníku a pro děti ve školní družině.

Ve školní kuchyni pracují dvě kuchařky: paní Naděžda Brišová, paní Dominika Ištoková a vedoucí ŠJ paní Helena Konečná, která má zároveň na starosti školní jídelnu v MŠ. Pracovnicí provozu v MŠ a ZŠ je paní Jana Vavříková. Pracovnicí provozu pro oddělení mateřské školy v budově základní školy je paní Petra Zůbková a v budově oddělení rybiček paní Ludmila Bělunková.

Školní jídelna MŠ vaří pro 52 dětí a pracovníky školky. Dobroty pro děti vaří paní Lenka Omaníková.

Obědy lze přihlásit na tel. 556 749 020, odhlášky obědů se provádějí do 7.00 hodin ráno. Pozdější odhlášení není možné.

Pokud Vaše dítě chybí ve škole déle než jeden den, musíte dítě odhlásit. Pokud tak neučiníte, bude Vám účtována cena 60,- Kč (to je plná cena oběda).

Platby za obědy provádějte souhlasem s inkasem z účtu rodičů.

Číslo inkasního účtu pro školní jídelnu:
ZŠ 0100051761/0800
MŠ 0101047481/0800

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ
Vnitřní řád školní jídelny MŠ
Vnitřní řád školní výdejny MŠ
Přihláška ke stravování MŠ
Přihláška ke stravování ZŠ