Biologicko – zeměpisná vycházka

Ve středu 9. září se žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili biologicko-zeměpisné vycházky v Novém Jičíně. Trasa vedla z autobusového nádraží v Novém Jičíně, přes Skalky až na vrchol Svince. Během trasy žáci plnili různé úkoly. Přírodovědná část byla zaměřená na určování rostlin a bezobratlých živočichů. Zeměpisná pak na práci s buzolou a místopis okolních kopců. Žáci si celou vycházku užili. Tedy jen do doby, než jsme se dozvěděli, že od dalšího dne musíme všichni nosit ve škole opět roušky 🙁

Mgr. Tomáš Valentík