Červen ve třídě Sluníček

V tématu „Jak rosteme“, děti pozorovaly svůj vzhled, když byly miminky, přinesly si do školky fotografie. Na pracovním listu si porovnaly v grafu svou výšku, jakou měly při narození a kolik měří teď. Svou současnou výšku zakreslily s podporou praktikantky do třídního sloupcového grafu.
V tématu „Lidské tělo“ jsme se věnovali částem lidského těla v pohybových hrách, modelovali jsme lidskou postavu, vytvořili malé kostry z netradičních materiálů a velkého papírového „Kostřáka“. Tvořili jsme plakáty o tom, které jídlo a pití prospívá a neprospívá zubům.
V tématu „ Co se nám dařilo a nedařilo“ se děti učily zhodnotit své pokroky ve školce. Dokázaly vyjádřit i to, co se jim nedaří a v čem by se chtěly zdokonalit.
Poslední červnový týden jsme si užili v Dinoparku, rozloučili se s budoucími školáky a školním rokem.

Za třídu SLUNÍČEK Silvie Bielová