Den matek ve třetí třídě

Třeťáci připravili v úterý 10. května pro své maminky k svátku malé pohoštění, krásně jim zazpívali, přednesli básničky, zatančili a předali originální dárečky. Děti byly moc šikovné a všichni jsme společně prožili opravdu pohodové odpoledne.

Iveta Csibová, Iveta Vlková