Exkurze na skládku Životice

V pátek 7. září se zástupci školního ekotýmu společně s žáky 6. a 7. ročníku vypravili na exkurzi na skládku v Životicích u Nového Jičína. V rámci připraveného programu si žáci měli možnost prohlédnout informační panely se zajímavostmi o fungování skládky, třídění odpadu, recyklaci, kompostárně, nebo třeba svozové technice na skládkách. Následně zhlédli krátké video dokumentující vzhled skládky v roce 2012. Děti se dozvěděly informace o vzniku skládky, jejím postupném vývoji a rovněž o nezbytných strojích zajišťujících chod celé skládky. Před samotným vstupem do „terénu“ se jednotlivé skupiny žáků zvážily na speciální elektronické váze určené pro vážení aut dovážejících odpad. Hmotnost skupin byla pro mnohé velmi překvapivá, pohybovala se v rozmezí od 750 kg do 1500 kg. 😊

Při samotné komentované prohlídce skládky se žáci dozvěděli další zajímavosti a viděli nejen hromady odpadu postupně se měnící v travnaté svahy, některé ze strojů v akci, ale také rozsáhlý kamenitý prostor připravený pro další přibližně desetileté uskladňování komunálního odpadu.

Mgr. Simona Karlíková