Odpoledne s tátou ve třídách mateřské školy

V úterý 4. 6. jsme připravili pro tatínky ve třídách akci Odpoledne s tátou. Tátové si mohli se svým dítětem ve třídě hrát a tvořit dle fantazie, i podle návodu. Činnosti a atmosféru jsme zachytily na fotografiích. Tátové, děkujeme, že jste přišli v hojném počtu,

Za učitele celé MŠ Renáta Šťastná