Pasování na čtenáře

Ve spolupráci s obecní knihovnou se ve středu 29. 5. 2024 uskutečnilo v 1. třídě „Pasování na čtenáře“.
Prvňáčci paní Masmanidu v taláru a panu Barfajtovi, coby rytíři ve zbroji, předvedli své čtenářské dovednosti, složili čtenářský slib a stvrdili ho svým podpisem v Pamětní knize obce Kunín. Za odměnu za jejich celoroční čtenářské úsilí je rytíř pasoval speciálně vyrobeným mečem na čtenáře a paní knihovnice je obdarovala sladkostí, dárečkem, V.I.P. průkazkou do knihovny, knížkou, ale také čtenářským zápisníkem, do kterého si děti budou zapisovat své přečtené knížky. Děti slíbily paní knihovnici, že budou pilně číst a přijdou se ve druhé třídě do knihovny svými zápisky pochlubit.
Pasování se dětem velice líbilo, měly radost z dárků a za to patří vřelé poděkování panu Lukáši Barfajtovi a paní Yvoně Masmanidu.

Mgr. Alena Piecková