Příjezd Martina na bílém koni

Každoroční tradicí v naší mateřské škole je ranní listopadové setkání s Martinem, který přijede na bílém koni.
Akci připravuje pan Barfajt další členové jeho realizačního týmu a my děkujeme za realizaci.

Za učitele MŠ Renáta Šťastná