Škola v přírodě

Na začátku měsíce června vyjeli žáci 1. – 5. třídy na školu v přírodě. Tentokrát jsme zavítali do prostředí Velkých Karlovic na hotel Galik. Hned první den za námi přijel Pepíno Prcek, abychom společně oslavili Den dětí. Další dny jsme podnikali vycházky do okolí, hráli jsme různé hry. Žáci 2., 3. a 4. třídy se vydali do centra Velkých Karlovic. Nakoupili pro rodiče dárečky, obdivovali místní kostelík a galerii dřevěných soch. V průběhu týdne jsme si zahráli golf na cvičném hřišti, poznali naučnou Kulíškovu stezku, naučili jsme se portášské dovednosti a byli pasováni na Portáše. Přijela za námi také paní Cermanová, se kterou jsme si mohli vyzkoušet, jak poskytnout první pomoc. Naše bříška naplnili kuchaři z hotelu Lanterna výborným jídlem.
Všichni jsme si užili týden plný her, zábavy, sportu a kamarádství.

Mgr. Jana Žáková