Třeťáci v knihovně

Kluci a holky ze třetí třídy navštívili 10.11.2021 knihovnu v Kuníně, aby se seznámili nejen s krásným prostředím, ale i s pravidly půjčování knih – Desaterem čtenáře a jejich dělením podle věku a žánru. Knížky si mohli prohlédnout a popovídat si o nich. Je fajn, že někteří z nich se po této návštěvě stali „novými“ čtenáři a rozhodli se, že do knihovny budou chodit pravidelně.
A protože se děti v prvouce učí o své obci, paní Kuběnová nám navíc představila skvělou prezentaci o historii a současnosti Kunína, dozvěděli jsme se také o tom, co nového se plánuje a buduje. Povídali jsme si o významných památkách a událostech, osobnostech a zajímavých místech naší obce. Prohlédli jsme si Kroniku obce, staré i novodobé mapy Kunína a mnoho dalších zajímavostí.
Děkujeme paní Kuběnové za velmi poutavou besedu, která děti bavila a velmi obohatila.

tř. uč. Mgr. Iveta Csibová