Učíme se o váhách a vážení

Vážení, dáváme vědět, že se učíme o různých druzích vah a vážení a že díky zajímavým pomůckám nás to hodně bavilo. Podívejte se na fotky. Vznikl nám i graf zpracovaný podle aktuální váhy dětí – umíme porovnat, kdo váží více, kdo méně a kdo má stejnou váhu svého těla.

Paní učitelky Šťastná, Kruppová a Matlochová a děti ze třídy Sluníčka