Žabičky v pohádkové zahradě

V úterý 8. 6. 2021 jsme celá třída ŽABIČEK navštívili pohádkovou cestu v zámeckém parku, kterou připravilo sdružení rodičů ve spolupráci s Obecní knihovnou a Obcí Kunín. Děti plnění úkolů moc bavilo. Jak vědomostní otázky, tak i pohybové úkoly. Dětem se povedlo vyluštit tajenku ČESNEK MEDVĚDÍ.
Touto cestou bychom chtěli za MŠ poděkovat za přípravu POHÁDKOVÉ ZAHRADY a balíčky, které děti dostaly na DEN DĚTÍ.

Děti a paní učitelky ze ŽABIČEK