Zápis do 1.třídy pro školní rok 2024/2025

V úterý 9.4.2024 se v naší škole sešli rodiče s dětmi u zápisu do budoucí první třídy. Zápisu se zúčastnilo 27 dětí, 8 z nich požádalo o odklad školní docházky prostřednictvím svých zákonných zástupců. Zápis probíhal v pohodové atmosféře, děti byly velmi dobře připraveny, pěkně spolupracovaly. Nově jsme zařadili v jedné skupině rozhovor s dítětem nad knihou. Bylo vidět, že knihy jsou dětem blízké a děti si s paní učitelkou nad knihou pěkně popovídaly.
Do první třídy nastoupí 19 dětí. Sejdou se s paní učitelkou a s rodiči v základní škole a vyzkoušejí si práci ve třídě na konci dubna a na konci května.
Na naše nové žáčky se moc těšíme v pondělí 2.9.2024.

Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy