Mezinárodní úspěch a ocenění v eTwinningu

V loňském školním roce se žáci naší školy stali součástí evropské komunity škol kooperujících v rámci společného mezinárodního projektu. Celkem 9 žáků z 6. – 9. ročníku pod vedením Mgr. Jany Omaníkové a Mgr. Simony Karlíkové pracovalo po celý školní rok společně s tureckými dětmi na projektu Fantastic Creatures, jehož podstatou byla výroba fantastických bytostí z různých materiálů a vytváření krátkých příběhů o bytostech. Na základě těchto klíčových aktivit vznikl výsledný produkt projektu – elektronická i tištěná verze knihy příběhů o bytostech doplněná o obrázky bytostí. Kromě klíčových aktivit probíhaly i činnosti doplňkové, např. natáčení video portrétů, vytváření skládanek či kvízů, nebo vzájemná komunikace mezi českými a tureckými žáky.
Tvrdá práce a píle účastníků projektu se vyplatily. České Národní podpůrné středisko pro eTwinning ocenilo po důkladném zhodnocení zmíněný projekt Certifikátem kvality. Slavnostní předávání certifikátu bylo součástí Národní konference v Plzni, kterou pro učitele oceněných projektů uspořádal ve dnech 18. – 20. 10. 2018 Dům zahraniční spolupráce. Na konferenci si ocenění pedagogové nejen vychutnali okamžiky slávy, ale také načerpali nové informace a nápady jak z prezentací projektů dalších účastníků, tak z prezentací probíhajících během workshopů, jejichž náplň velmi inspirovala a ukázala nové možnosti práce v rámci eTwinningových aktivit.

S. Karlíková, J. Omaníková