Šablony 2021

Projekt Šablony 2021 CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020034 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.